วัดอรัญญิกาวาส

วัดอรัญญิกาวาส ตั้งอยู่ที่บ้านอรัญญิก ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ภายในบริเวณวัดมีโบราณสถานทีน่าสนใจ คือ พระนอนองค์ใหญ่อยู่ด้านหลังองค์พระปรางค์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2030 – 2035 ลักษณะเป็นหินทรายแดง สร้างสมัยอยุธยา ยาว 15 วา ทำการบูรณะซ่อมแซม สร้างครอบองค์จริง องค์ที่สร้างใหม่มีความยาว 30 วา ทำการบูรณะโดย ท่านเจ้าพระคุณพระมหาสมณวงค์ (แท่น) ครั้งสุดท้ายเมื่อ พ.ศ. 2515 โดยกรมศิลปากรเป็นผู้ดำเนินการ และทำการบูรณะเสร็จเป็นที่เรียบร้อย เมื่อ พ.ศ. 2547 ในสมัยของพระครูมงคลเจติยานรักษ์ (พระไฝ นาคาเสโน)

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด

พระปรางค์อายุ 500 ปี พระปรางค์ สร้างเมื่อ พ.ศ.2030-2035 (อายุ 526 ปี ในปี 2556) เป็นเจดีย์ 4 องค์ แบบบัวผันสร้างไว้ 4 มุม รอบพระปรางค์ ซึ่งปัจจุบันนี้เหลือทางทิศใต้เท่านั้น ลักษณะเป็นหินทราย ผู้สร้างคือ ขุนหาญ บุญไทย บูรณะครั้งแรกเมื่อพ.ศ. 2425-2440 จึงแล้วเสร็จ

เจดีย์ทรงระฆังกลสององค์ อยู่ทางด้านหน้าของวัด เป็นเจดีย์ศิลปะแบบลังกา ซึ่งเป็นที่นิยมสร้างในศิลปะสุโขทัย และอยุธยา

รอบกำแพงพระปรางค์ รอบๆพระปรางค์ จะมีกำแพงล้อมรอบทั้ง 4 ด้านโดยจะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่เป็นแนว ซึ่งทำให้เห็นว่าการนำพระพุทธรูปมาประดิษฐานรอบๆ แนวกำแพงมีมานานหลายร้อยปีแล้ว แต่สำหรับที่วัดอรัญญิกาวาสจะพิเศษกว่าที่เคยเห็นจากที่ไหนๆ คือพระพุทธรูปที่ประดิษฐานต่างมีลักษณะแตกต่างกัน (ปกติจะประดิษฐานปางเดียวกันหมด) อาจจะเป็นเพราะพระพุทธรูปเหล่านี้เป็นพระพุทธรูปที่พุทธศาสนิกชน ถวายให้กับวัด ซึ่งแต่ละคนก็สร้างมาตามแบบที่ตัวเองต้องการถวาย ทำให้ไม่เหมือนกันทั้งหมด

พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย เป็นพระุพุธรูปหินทราย สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย ตั้งแต่ศตวรรษที่ 13-15

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ททท.สำนักงานภาคกลาง เขต 2 โทร.(032) 471 005
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี โทร.(032) 315 372
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี โทร.(032) 326 016
สำนักงานจังหวัดราชบุรี โทร.(032) 337 009,(032) 325 800
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี โทร.(032) 338 994
สถานีเดินรถราชบุรี โทร.(032) 321 854
สถานีรถไฟราชบุรี โทร.(032) 337 002
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี โทร.(032) 322 232-4,(032) 324 009
ศูนย์บริการข้อมูลทางหลวง โทร.(032) 337 304
ที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี โทร.(032) 337 015
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองราชบุรี โทร.(032) 315 494
โรงพยาบาลราชบุรี โทร.(032) 327 999
โรงพยาบาลเมืองราช อ.เมือง โทร.(032) 322 274-80
โรงพยาบาลพร้อมแพทย์ อ.เมือง โทร.(032) 315 234-9
ที่ว่าการอำเภอสวนผึ้ง โทร.(032) 95 156
สถานีตำรวจภูธรอำเภอสวนผึ้ง (032) 395 111
โรงพยาบาลสวนผึ้ง โทร.(032) 364 496-8
การเดินทาง
รถยนต์ส่วนตัว เริ่มจากแยกเขางู ใช้ทางหลวงหมายเลข 3087 ไปทาง อ.จอมบึงประมาณเกือบ 3 กม. พบทางแยกเข้าวัดทางขวา ให้เลี้ยวเข้าไป 300 ม. ก็ถึงวัดค่ะ
แผนที่

 

 

ความเห็น

ความเห็น