โบสถ์พระคริสต์หฤทัย วัดเพลง

โบสถ์พระคริสตหฤทัย ตั้งอยู่ที่ ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี   เป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบโกธิค  คือใช้กระจกสีตกแต่งอย่างวิจิตรงดงาม  โดยไม่รวมการวาดภาพฝาผนังหลังพระแท่น(มีการวาดขึ้นในภายหลัง)  เป็นสถานที่ ที่ใช้กระทำพิธีของชาวไทยที่นับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอริก (คริสตัง)มีความสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก ภายในเป็นภาพวาดเกี่ยวกับคำสอนในศาสนาคริสต์ ซึ่งกรมศิลปากร ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้วมีประวัติความเป็นมา คือในวันที่ 24 มีนาคม ค.ศ.1864 มีคนไทยชื่อปาน เคยเป็นสมภารวัดบางกล้วยและเป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าแต่ยอมเป็นศิษย์ของพระ เยซูคริสต์เมื่ออายุ 67 ปีเป็นคริสตังกลุ่มแรก ต่อมาผู้ก่อตั้งกลุ่มคริสตังให้มั่นคง คือคุณพ่อการ์โล เปตี ชาวฝรั่งเศส พ.ศ.2422 สร้างวัดที่เป็นตึกแทนไม้ เมื่อสร้างเสร็จ ก็ได้มีการกระทำพิธีเสกและฉลอง ในเวลาต่อมา

ประวัติความเป็นมาของวัดเพลง
วัดเพลง  เดิมชื่อ  “บ้านเพลง”  ซึ่งมีตำนานมาจาก พ่อแม่เพลง  เป็นวิถีชีวิตที่สนุกสนานรื่นเริงของชาวบ้านในท้องถิ่นแห่งนี้  โอบล้อมด้วยธรรมชาติ  แม่น้ำลำคลอง  เรือกสวนไร่นาแห่งชุมชนวัดพระคริสตหฤทัย วัดเพลง  ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคริสตชนชาวบ้านเพลวทุกคน  โดยมีท่านสมภารปาน(เป็นอดีตเจ้าอาวาส วัดบางกล้วย อ.บางคณฑี จ.สมุทรสงคราม) เป็นผู้วางรากฐานกลุ่มคริสตชน ณ บ้านเพลงแห่งนี้  โดยในปี 1850 หรือ พ.ศ.2393  คุณพ่ออันตนนีโอ  ลาบาร์แดล (บาทหลวงมิสชันนารี เจ้าอาวาสวัดบางนกแขวก)  ได้พบกับสมภารปาน(เจ้าอาวาสวัดบางกล้วย)และสนใจเรียนคำสอน  หลังจากเรียนคำสอนได้ประมาณ 2-3 ปี  ท่านจึงขอเข้าเป็นคริสตชนในปี 1864/2407 เมื่อมีอายุได้ 67 ปี  โดยใช้นามว่า”เปาโล”  ต่อมา  นายเปาโลปานได้กลับมาอยู่กับญาติพี่น้องที่บ้านเพลง กลุ่มคริสตชนจึงได้ถือกำเนิดและขยายใหญ่ขึ้นจากญาติพี่น้องของนายเปาโลปานนี้เอง

นายเปาโล  ปาน  ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่  1  สิงหาคม 1873/2416  ซึ่งพิธีศพปลงศพทำที่อาสนวิหารแม่พระบังเกิด  บางนกแขวก  ร่างของท่านฝังไว้  ณ  สุสานวัดพระคริสตหฤทัยวัดเพลงแห่งนี้

ในปี  1879/2422  คุณพ่อการ์โลเปตี(บาทหลงมิสชันนารีมิสซังต่างประเทศชาวฝรั่งเศส) ได้เข้ามาดูแลกลุ่มคริสตชนบ้านเพลงแห่งนี้  และได้สร้างโบสถ์หลังปัจจุบันตั้งแต่ปี  1880/2423  ซึ่งแล้วเสร็จในปี  1903/2446  คุณพ่อการ์โลเปตี  ได้ถึงแก่กรรมในปี  1918/2461  ซึ่งร่างของท่านก็ฝังไว้ ณ สุสานวัดพระคริสตหฤทัยวัดเพลงเช่นกัน

ต่อมา  บาทหลวงคณะมิสซังต่างประเทศรับงานต่อจากคุณพ่อการ์โลเปตี  ในปี  1907/2450 ถึง 1929/2472
ต่อมา  บาทหลวงคณะซาเลเซียน  รับงานต่อในปี  1929/2472-1955/2498  และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  บาทหลวงพื้นเมืองจากสังฆมณฑลราชบุรีได้รับงานต่อจนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันมี  บาทหลงของสังฆมณฑลราชบุรี  บาทหลวง ยอแซฟ สุรพล นันทพรพิสุทธิ์  เป็นอธิการโบสถ์และบาทหลวง ยอแซฟ ธนายุทธ นันทพรพิสุทธิ์เป็นผู้ช่วยอธิการโบสถ์

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • มีที่จอดรถกว้างขวาง
  • ห้องน้ำสะอาด

ช่วงเวลาที่เปิดให้เข้าชม

วันเสาร์  เวลา  19.30 น.
วันอาทิตย์  รอบเช้าเวลา  6.30 น. รอบสายเวลา  9.00 น.
วันธรรมดา ประสงค์จะเข้าชมภายในเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งผู้ดูแลสถานที่ (อยู่อาคารทางขวามือ)
วันอาทิตย์   มิสซาฯ เช้า   เวลา 06.30  น.  มิสซาฯ สาย  เวลา  09.00  น.

อัตราค่าเข้าชม เข้าชมฟรี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โบสถ์พระคริสต์หฤทัย วัดเพลง  โทร. (032) 363 022 โทรสาร. (032) 399 277
ททท.สำนักงานภาคกลาง เขต 2 โทร.(032) 471 005
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี โทร.(032) 315 372
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี โทร.(032) 326 016
สำนักงานจังหวัดราชบุรี โทร.(032) 337 009,(032) 325 800
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี โทร.(032) 338 994
สถานีเดินรถราชบุรี โทร.(032) 321 854
สถานีรถไฟราชบุรี โทร.(032) 337 002
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี โทร.(032) 322 232-4,(032) 324 009
ศูนย์บริการข้อมูลทางหลวง โทร.(032) 337 304
ที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี โทร.(032) 337 015
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองราชบุรี โทร.(032) 315 494
โรงพยาบาลราชบุรี โทร.(032) 327 999
โรงพยาบาลเมืองราช อ.เมือง โทร.(032) 322 274-80
โรงพยาบาลพร้อมแพทย์ อ.เมือง โทร.(032) 315 234-9
ที่ว่าการอำเภอสวนผึ้ง โทร.(032) 95 156
สถานีตำรวจภูธรอำเภอสวนผึ้ง (032) 395 111
โรงพยาบาลสวนผึ้ง โทร.(032) 364 496-8

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว  จากตัวเมืองราชบุรี ใช้ถนนมนตรีสุริยวงศ์ มุ่งหน้าไป อ.วัดเพลง ก่อนถึงที่ว่าการอำเภอวัดเพลงสังเกตุ วัดพระหฤทัยจะอยู่ด้านซ้ายมือ

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น