วัดหินหมากเป้ง

วัดหินหมากเป้ง ตั้งอยู่ที่บ้านไทยเจริญ หมู่ 4 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย โดยหลวงปู่์เทสก์ เทสรังสี ได้ริเริ่มจัดตั้งให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของภิกษุสงฆ์ แม่ชี และผู้แสวงบุญทั้งหลาย บริเวณโดยรอบสะอาด เรียบร้อยและเงียบสงบ ร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาพันธ์ มีพื้นที่ด้านหนึ่งติดกับลำน้ำโขงซึ่งมองเห็นทัศนียภาพสวยงาม หลังจากหลวงปู่์เทสก์ เทสรังสีท่านมรณภาพ ได้มีการก่อสร้างเจดีย์ เพื่อบรรจุอัฐิของท่าน ภายในมีรูปปั้นของอาจารย์เทสก์ พร้อมจัดแสดงเครื่องอัฐบริขารและชีวประวัติของท่านอีกด้วย  อีกทั้งวักนี้ยังได้รับการจัดตั้งให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง เมื่อปี พ.ศ. 2523 อีกด้วยค่ะ

หินหมากเป้ง เป็นชื่อหินสามก้อนซึ่งตั้งเรียงรายกันอยู่ริมฝั่งโขงที่หน้าวัดนี้เอง อันมีรูปลักษณะคล้ายลูกตุ้มเครื่องชั่งทองคำสมัยเก่า คนพื้นนี้เขาเรียกว่า เต็งหรือเป้งยอย คำว่าหมากเป้งเป็นภาษาภาคนี้ ผลไม้หรืออะไรก็ตาม ถ้าเป็นลูกแล้วเขาเรียกหมากขึ้นหน้า เช่น หมากม่วง หมากพร้าว เป็นต้น

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด

  • เมรุหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เมรุนี้เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2538 เป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานเพลิงศพ พระราชนิโรธรังสีฯ (เทสก์ เทสรังสี) เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2539 โดยใช้งบประมาณการก่อสร้าง 7,000,000 บาท
  • รูปเหมือนหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี หลังจากเสร็จสิ้น การพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่แล้ว สถานที่แห่งนี้ก็เปลี่ยนเป็นที่ตั้งรูปเหมือนหลวงปู่เทสก์ ให้ประชาชน ศิษยานุศิษย์ ได้มาเคารพสักการะหลวงปู่ ซึ่งก็มีประชาชนเดินทางมากราบไหว้ทุกวันไม่ขาดสาย
  • เจดีย์หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี นับเป็นเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ชื่ออย่างเป็นทางการเรียกว่า เจดีย์พิพิธภัณฑ์ พระราชนิโรธรังสีฯ วางศิลาฤกษ์ 26 เมษายน 2534 เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2534 สิ้นงบประมาณ 18,000,000 บาท เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธาน ทรงบรรจุอัฐิพระราชนิโรธรังสีฯ (เทสก์ เทสรังสี) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2540 นับเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของวัดหินหมากเป้ง ที่ประชาชนที่มาวัดนี้ควรจะต้องเข้าสักการะรูปเหมือนหลวงปู่เทสก์ และชมเครื่องอัฐบริขารของหลวงปู่ที่ท่านใช้เมื่อยังมีชีวิตอยู่ เครื่องอัฐบริขารที่จำเป็นในการออกจาริกแสวงบุญ วิปัสสนากัมมัฏฐาน ธุดงค์ไปยังสถานที่ต่างๆ ภายในมีตู้กระจกด้านหนึ่งแสดงพัดยศของหลวงปู่ แล้วอีกด้านหนึ่งจัดแสดงหนังสือธรรมะต่างๆ อันเป็นคำสอนของหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี หนังสือธรรมะอีกมากมายที่หลวงปู่อ่านเพื่อศึกษาพระธรรม หนังสือเหล่านี้จะดูเก่ามาก และมีราชรถอัฐิธาตุหลวงปู่เทสก์ และเครื่องอัฐบริขารหลวงปู่เทสก์ ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับศิษยานุศิษย์ ได้ระลึกถึงพระบูรพาจารย์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เป็นเครื่องอัฐบริขารที่หลวงปู่ใช้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ ได้แก่ ไตรจีวร บาตร นาฬิกา มีดโกน กรรไกรตัดเล็บ ช้อน ฯลฯ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพระภิกษุในยามออกธุดงค์ ตามสายทางของพระปฏิบัติ ที่ยึดถือหลักปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เป็นที่เลื่อมใสของประชาชนทั่วไปที่ได้พบเห็น
  • ลานหินริมโขงวัดหินหมากเป้ง เป็นจุดชมวิวจุดหนึ่งที่มองจากระเบียงบนหินหมากเป้ง จะมองเห็นลานหินกว้างใหญ่เบื้องล่างริมแม่น้ำโขง ทางลงไปยังลานหินนี้ต้องเดินผ่านกุฎิที่สร้างเรียงรายลาดลงไปตามแนวตลิ่ง
  • ศาลารูปเหมือนหลวงปู่เทสก์ อยู่ด้านข้างมณฑปหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เดินจากอุโบสถมา จะถึงศาลาแห่งนี้ก่อน ภายในมีรูปเหมือนหลวงปู่เทสก์อยู่ในท่านั่ง เป็นสถานที่ที่มีประชาชนเดินทางมาสักการะหลวงปู่เทสก์ มากที่สุด เพราะมีกระถางธูป เชิงเทียน พร้อมที่วางดอกไม้ไว้ให้ ศิษย์สายหลวงปู่เทสก์ ก่อนจะออกธุดงค์ จะมาสักการะหลวงปู่ที่นี่ก่อนเสมอเหมือนกับที่เห็นอยู่ในภาพ
  • มณฑปอนุสรณ์หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี มณฑปหลังนี้เป็นศาสนสถานที่มีลักษณะของศิลปกรรมแห่งลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งสำเร็จลงด้วยความร่วมมือของศิษยานุศิษย์ ผู้มีจิตศรัทธาในองค์หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เริ่มทำสัญญาก่อสร้างเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2522 รวมงบประมาณการก่อสร้างประมาณ 5,000,000 บาท เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ได้ทำพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และอันเชิญสู่ยอดมณฑปด้วยฉัตร เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2524 สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก (วาสนะมหาเถระ) ได้ทรงเมตตาเสด็จมาประทับแรม และทรงเป็นองค์ประธานในพิธีฉลองเมื่อวันที่ 25-26 เมษายน 2525 อันเป็นโอกาสเดียวกับการเฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปี กรุงรัตนโกสินทร์
  • ศาลาหุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี จากมณฑปอนุสรณ์ เดินย้อนขึ้นมาทางศาลาการเปรียญ กลับมายังลานจอดรถก็จะผ่านศาลาหุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ภายในศาลามีหุ่นขี้ผึ้งลักษณะกำลังก้าวย่างของหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี มีขนาดเท่าจริง และมีความเหมือนจริงอย่างมาก เมื่อเข้ามาพบเห็นรู้สึกเหมือนกับหลวงปู่เทสก์ เทสรังสียังมีชีวิตอยู่ หุ่นขี้ผึ้งยืนอยู่บนฐานที่ค่อนข้างกว้าง มีป้ายกำกับว่าห้ามจับหุ่นหลวงปู่ ผนังด้านในของศาลาหุ่นขี้ผึ้ง เป็นประวัติการเดินทางคร่าวๆ ของหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ที่เดินทางจำพรรษาไปยังพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทยอย่างไม่น่าเชื่อ นิทรรศการชุดนี้เรียกว่า 72 พรรษาของหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี จังหวัดต่างๆ ที่หลวงปู่ได้ไปจำพรรษา อย่างเช่น หนองคาย จันทบุรี พังงา ภูเก็ต จนกระทั่งมรณภาพที่วัดถ้ำขาม จังหวัดสกลนคร

ติตด่อสอบถามเพิ่มเติม

ตำรวจทางหลวง โทร. (042) 420093
ททท.สนง.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 5 จ.อุดรธานี (รับผิดชอบพื้นที่จ.หนองคายด้วย) โทร. (042) 325406-7
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. (042) 412110
ไปรษณีย์จังหวัด โทร. (042) 411521
สถานีขนส่งจังหวัด โทร. (042) 411612
สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง โทร. (042) 411021, 411071
โรงพยาบาลเซกา โทร. (042) 489099
โรงพยาบาลท่าบ่อ โทร. (042) 431015
โรงพยาบาลบึงกาฬ โทร. (042) 491162-3
โรงพยาบาลบึงโขงหลวง โทร. (042) 489008
โรงพยาบาลปากคาด โทร. (042) 481099-100
โรงพยาบาลพรเจริญ โทร. (042) 487099
โรงพยาบาลโพนพิสัย โทร. (042) 471204-5
โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ โทร. (042) 451125
โรงพยาบาลศรีวิไล โทร. (042) 497099
โรงพยาบาลสังคม โทร. (042) 441051
โรงพยาบาลหนองคาย โทร. (042) 411360, 411366

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว  จากตัวเมืองหนองคาย ใช้ทางหลวงหมายเลข 211 (หนองคาย-ศรีเชียงใหม่) วัดหินหมากเป้งจะอยู่ทางขวามือประมาณหลักกิโลเมตรที่ 64 ริมถนนด้านขวามือ อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 75 กิโลเมตร หรืออยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 30 กิโลเมตร

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น