วัดพะเยาว์

วัดพะเยาว์ ตั้งอยู่ที่บ้านพะเยาว์ หมู่ 1 ตำบลศาลารีไทย อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เป็นวัดราษฎร์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสัก โดยชาวบ้านพะเยาว์เชื่อกันว่า บรรพบุรุษของตนได้อพยพมาจากทางเมืองเหนือ คราวเดียวกับที่ชาวเชียงแสนที่อพยพมาเมื่อปีพ.ศ. 2347 ในสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และสิ่งที่เป็นเครื่องยืนยันได้จนทุกวันนี้คือ ขนบธรรมเนียมประเพณีอีกทั้งสำเนียงและภาษาในการพูดแบบเมืองเหนือ (ภาษายวน)

ประวัติของพระพุทธรูปทองคำ

สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ในรัชสมัยของพระมหากษัตริย์พระองค์ใดพระองค์หนึ่งใน 2 พระองค์ คือ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ หรือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 เมื่อเสียกรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2310

หลวงพ่อทองคำ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยเดิมเป็นพระพอกด้วยปูนลงรักไว้นานมาก ทิ้งตากแดดไว้ที่วัดร้างในอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พุทธศักราช 2420 ชาวบ้านศาลารีไทย หมู่ที่ 3 ตำบลศาลารีไทย อำเภอเสาไห้ สร้างสำนักสงฆ์ขึ้นชื่อว่า วัดอุทิศสโมสร ขาดพระพุทธปฏิมาประธาน ทราบข่าวว่ามีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปล่อยทิ้งตากแดด กรำฝน ไม่มีผู้สนใจจึงไปอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ ณ วัดอุทิศสโมสร

พุทธศักราช 2478 วัดอุทิศสโมสรเกิดร้าง เนื่องจากหมู่บ้านขาดแคลนน้ำ ชาวบ้านจึงอพยพย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่น พระพุทธรูปก็ถูกทิ้งร้างไว้อีกเช่นเดิมอีก

พุทธศักราช 2484 วัดพะเยาว์ต้องการพระประธานใหญ่สำหรับอุโบสถหลังใหม่ จึงไปอัญเชิญพระพุทรูปปูนที่วัดร้างอุทิศสโมสรมาประดิษฐาน มีพระบวชนาคผู้หนึ่งสังเกตเห็นรอยรักแทรกอยู่ระหว่างปูนที่ฉาบไว้จึงให้ชาวบ้านช่วยกันกะเทาะปูนออกมาพบว่าเป็นทองทั้งองค์ กรมศิลปากรตรวจสอบปรากฏว่าเป็นโลหะที่มีทองคำผสมอยู่ถึง 70 % ชาวบ้านจึงเรียกว่า “หลวงพ่อทองคำ”

ทั้งนี้ หลวงพ่อทองคำถือเป็นพระพุทธรูปทองคำองค์สมัยอยุธยาองค์เดียวที่รอดพ้นจากการ สงครามกับพม่า ที่ยังเหลืออยู่มาจนถึงปัจจุบัน มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และพุทธศิลป์ ปัจจุบันได้มีผู้ศรัทธาพร้อมใจกันสร้างวิหารจัตุรมุขขึ้นไว้เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำองค์นี้ให้เป็นสง่าราศีและเป็นที่เชิดหน้าชูดาแก่ชาวเมืองสระบุรีสืบไป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

วัดพะเยาว์ โทร. (036) 333 075
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี โทร. (036) 211 545, (036) 211 025
โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี โทร. (036) 211 008, (036) 316 555
โรงพยาบาลพระพุทธบาท โทร. (036) 266 111, (036) 323 291-6
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสระบุรี โทร. (036) 211 011, (036) 211 014
สถานีขนส่งสระบุรี (บขส.) โทร. (036) 21 1810, (036) 230 676
สถานีรถไฟสระบุรี โทร. (036) 211 091
สถานีรถไฟแก่งคอย โทร. (036) 244 020, (036) 245 520
สถานีรถไฟบ้านหมอ โทร. (036) 201 311
ตำรวจทางหลวง โทร. 1193
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว ใช้เส้นทางสายสระบุรี-บ้านยาง (ทางหลวงหมายเลข 3041) ก่อนถึงอำเภอเสาไห้ มีทางแยกขวาทางหลวงหมายเลข 3041) ข้ามสะพานแม่น้ำป่าสัก ถึงทางแยกเลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณ 100 เมตร รวมระยะทางจากตัวเมืองสระบุรีประมาณ 9 กิโลเมตร ด้านหลังวัดมีถนนสายปากบาง-สระบุรีผ่าน

รถประจำทาง ขึ้นรถสายสระบุรี-ปากบาง

 

ความเห็น

ความเห็น