ผาเกิ้ง

ผาเกิ้ง เป็นส่วนหนึ่งของภูแลนคา ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ คำว่า ผาเกิ้ง หรือ อีเกิ้ง เป็นภาษาอีสาน หมายถึงพระจันทร์ ดังนั้น ผาเกิ้ง จึงเป็นชื่อผาที่มีลักษณะครึ่งวงกลมยื่นออกไป มองดูเหมือนพระจันทร์เสี้ยว บนเขามีวัดผาเกิ้งหรือวัดชัยภูมิพิทักษ์ตั้งอยู่ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปชัยภูมิพิทักษ์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ ด้านหน้าองค์พระเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมองเห็นทัศนียภาพของทุ่งนาได้กว้างไกล สามารถมองเห็นทัศนียภาพเบื้องล่างได้อย่างชัดเจน ผาเกิ้งอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 36 กิโลเมตรบนหลวงหมายเลข 2159 (ชัยภูมิ-หนองบัวแดง)

พระพุทธชัยภูมิพิทักษ์ เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร ประดิษฐาน ณ วัดชัยภูมิพิทักษ์  เป็นพระพุทธรูปศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ ขนาดสูงจากฐานถึงยอด 14 ศอก ( 7 เมตร ) ก่ออิฐถือปูน หุ้มด้วยกระเบื้องโมเสดสีทองทั้งองค์ ยืนตระหง่านเป็นศรีสง่า ประดิษฐานที่หน้าผาเกิ้ง ซึ่งเป็นหน้าผาที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของอำเภอหนองบัวแดง ตั้งอยู่ระหว่างภูเขาสองลูกที่มาบรรจบกัน บางครั้งชาวบ้านจะเรียกว่า ช่องบุญกว้าง  ซึ่งเป็นเส้นทางลัดที่ใช้เป็นที่หมายในการเดินทางจากหุบเขาภูเขียว (ทิวเขาเพชรบูรณ์) มายังจังหวัดชัยภูมิ

พระพุทธชัยภูมิพิทักษ์ เป็นพระพุทธรูปยืน ปางประทานพร ยกพระหัตถ์ขวาเหนือพระอุระ เม็ดพระศกใหญ่ ยอดพระเกศเป็นดอกบัวรองรับพระรัศมีเปลว พระจีวรแนบพระวรกาย ห่มเฉวียงบ่าซ้าย ชายสังฆาฏิพลิ้ว ทิ้งชายระดับพระอุระ พระวรกายมีชายพระจีวรสองชายเป็นริ้ว ประดิษฐานบนฐานบัวกลุ่มหินขัดสีน้ำตาลแดง ด้านล่างเป็นฐานเขียงหินกาบสองชั้น ด้านหลังเป็นกำแพงหินกาบ เสาแปดเหลี่ยมหินขัดสีน้ำตาลแดง มีลวดลายบัว ยอดเสาเป็นโคมไฟแปดเหลี่ยมลงรักปิดทอง

วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง) ตั้งอยู่ในเขต ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง เขตรอยต่อ ต.ห้วยต้อน อ.เมืองชัยภูมิ ห่างจากจังหวัดชัยภูมิ 33 กิโลเมตร อยู่ติดกับที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูแลนคา โดยมี พระราชภาวนาวราจารย์ (หลวงพ่อบุญมา ปุญญาภิรโต) หรือหลวงพ่อผาเกิ้ง ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส

ภายในวัดมีสถานที่สำคัญ อาทิ พระบรมธาตุผาเกิ้ง เป็นศาสนสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของวัดผาเกิ้ง มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงน้ำเต้ากลม เป็นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างพระธาตุพนมกับพระปฐมเจดีย์ ความกว้างรอบฐาน 20 เมตร สูงจากฐาน 9 ศอก

นอกจากนี้ ยังมีพิพิธภัณฑ์ตึกสมเด็จพระพุฒาจารย์ สร้างเมื่อ พ.ศ.2541 เป็นที่รวบรวมผลงานและของโบราณแร่ธาตุกายสิทธิ์ต่างๆ วัดชัยภูมิพิทักษ์ (วัดผาเกิ้ง) ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูแลนคา บริเวณที่เรียกว่า “ผาเกิ้ง” ซึ่งเป็นชื่อหน้าผาตั้งอยู่ระหว่างภูเขาสองลูก คือเขาคางคกทางด้านตะวันออก และเขาเขียวทางด้านตะวันตก เป็นช่องเขาติดต่อระหว่างอำเภอเมืองชัยภูมิ กับอำเภอหนองบัวแดง เมื่อปี พ.ศ.2512 นายประมูล ศรัทธาทิพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิสมัยนั้น ได้สำรวจเส้นทางจากจังหวัดชัยภูมิเพื่อตัดถนนผ่านเขาข้ามไปหนองบัวแดง ได้พบเห็นบริเวณนี้เหมาะสมที่จะเป็นพุทธวนอุทยาน จึงได้ประชุมหารือนายอำเภอ เพื่อร่วมกันจัดสร้าง พระพุทธรูปประจำพุทธวนอุทยาน โดยวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2512 ชื่อว่า “พระพุทธชัยภูมิพิทักษ์” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติ สูง 7 เมตร ช่วงพระอุระ 2.50 เมตร หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ พุทธศิลป์แบบพื้นเมืองโบราณ องค์พระสร้างด้วยปูนปั้นหุ้มด้วยโมเสกสีทอง ประดิษฐานอยู่บนโขดหินสูงบนหน้าผาที่เรียกว่า “ผาเกิ้ง” ผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประกิต บัวบุษย์ (จิตร บัวบุษย์)

ติตด่อสอบถามเพิ่มเติม

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ
ตรงข้ามสนามฟุตบอลเทศบาลเมืองชัยภูมิ ถนนองค์การบริหารฯ สาย 2 อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
เว็บไซต์ : http://chaiyaphum.mots.go.th
e-mail : chaiyaphum@mots.go.th
โทรศัพท์.0-4481-1218 มือถือ 089 – 6171345 โทรสาร.0-4481-6316

ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ 0 4482 2502
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ 0-4481-1376
ททท. สำนักงานนครราชสีมา(ดูเลเขตพื้นที่จ.ชัยภูมิด้วย) โทรศัพท์ 0-4421-3030, 0-4421-3666 ทุกวันในเวลาราชการ

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว

ผาเกิ้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ประมาณ 36 กิโลเมตร ขับรถตามหลวงหมายเลข 2159 (ชัยภูมิ-หนองบัวแดง)

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น