น้ำตกอ่างเบง

น้ำตกอ่างเบง

น้ำตกอ่างเบง ตั้งอยู่ที่บ้านช่องแคบ หมู่ 8 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โดยน้ำตกแห่งนี้ยังถือว่าเป็นน้ำตกแห่งใหม่ที่ยังไม่ค่อยมี คนรู้จัก แต่มีความสวยงามไม่แพ้ที่อื่นเลยทีเดียวค่ะ น้ำตกอ่างเบงจะแบ่งเป็น 3 ชั้น ชั้นแรก เรียกว่า น้ำตกตาวัน ชั้นที่2 เรียกว่า น้ำตกอ่างกลาง ชั้นที่3 เรียกว่า น้ำตกอ่างเบง ซึ่งเป็นเส้นทางน้ำตกสายเดียวกัน ระยะเวลาการเดินทางท่องเที่ยวน้ำตกอ่างเบง ถึงชั้นบนสุด ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง ระยะทางประมาณ 2 กม. บริเวณรอบๆ น้ำตกยังมีต้นมะค่าโมง ที่มีอายุมากกว่า 100 ปีอีกด้วย ซึ่งนับว่าเหมาะแก่ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นอย่างยิ่ง และถึงแม้ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเปิดใหม่ แต่ขอบอกว่าการเดินทางมายังน้ำตกอ่างเบงนั้นค่อนข้างสะดวกสบาย เนื่องจากถนนหนทางที่เข้าไปยังตัว น้ำตกนั้นเป็นถนนลาดยางอย่างดีค่ะ นอกจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวน้ำตกจะได้สัมผัสกับความสวยงาม และความเป็นธรรมชาติของน้ำตกอ่างเบงแล้ว ไม่ไกลจากน้ำตกมากนักยังมี “ภู หินกบ” ซึ่งเป็นยอดเขาสลับซับซ้อน มีบรรยากาศแบบธรรมชาติที่แวดล้อมไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์ โดยเอกลักษณ์ของภูหินกบจะเป็นฐานลานหินกว้าง มีก้อนหินเล็กใหญ่ในรูปลักษณะต่าง ๆ และมีถ้ำมากมาย ซึ่งที่จุดชมวิวสามารถมองเห็นได้ถึง 3 อำเภอ ซึ่งมีความสวยงามมากๆค่ะ […]

อ่านต่อ