ภาคตะวันออก

อุทยานแห่งชาติปางสีดา

อุทยานแห่งชาติปางสีดา ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 527,500 ไร่ ครอบคลุมท้องที่อำเภอตาพระยา อำเภอวัฒนานคร อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว และอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ของอุทยานฯ เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน ปกคลุมไปด้วยผืนป่า ทั้งป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง เป็นป่าแห่งต้นกำเนิดของต้นน้ำลำธารหลายสายเช่นเดียวกับเขาใหญ่ เช่น ห้วยโสมง ห้วยเสียว ห้วยน้ำเย็น ห้วยพระปรง ห้วยพลับพลึง ห้วยยาง ห้วยเลิงไผ่ ห้วยละพูด ลำห้วยต่างๆ เหล่านี้จะไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกงหรือแม่น้ำปราจีนบุรี ซึ่งจัดเป็นแม่น้ำสายสำคัญของภาคตะวันออก และยังเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าหายากและนกกว่า 300 ชนิดเช่น ช้าง กระทิง เสือลายพาดกลอน ไก่ฟ้าพญาลอ นกเงือก นกยูง ฯลฯ จึงเหมาะแก่การมาศึกษาเรื่องสัตว์ป่าเป็นอย่างยิ่ง จุดหนึ่งที่พบสัตว์ป่ามากก็คือ บริเวณ ห้วยคลองพลู ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับไร่ร้าง ปัจจุบันมีสภาพเป็นทุ่งหญ้าที่สัตว์ป่าหลายชนิดมักจะมากินน้ำ สัตว์ที่พบในบริเวณนี้คือช้างป่า กระทิง เก้ง กวาง หมูป่า หรือแม้แต่เสือลายพาดกลอน […]

อ่านต่อ

ละลุ

ละลุ ประติมากรรมเสาดินธรรมชาติยิ่งใหญ่ กำเนิดได้จากน้ำที่กัดเซาะดินจนกลายเป็น รูปลักษณ์แปลกตาน่าอัศจรรย์ เรียงรายเป็นบริเวณกว้างอยู่กลางทุ่งเต็มไปด้วยซอกหลืบคูหา คล้ายกับว่าเป็นเมืองแห่งตำนานเทพนิยาย ใครจะเชื่อว่า น้ำเซาะดินกลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของเมืองไทย ยิ่งใหญ่ไม่แพ้เมืองนอก ละลุ ตั้งอยู่ที่บ้านเนินขามและบ้านคลองยาง ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกหนึ่งที่สวยงามไม่แพ้ “แพะเมืองผี” “ละลุ” ในภาษาภาษาเขมร แปลว่า “ทะลุ” แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ของจังหวัดสระแก้ว ซึ่งบางคนเรียกว่าเป็น “แพะเมืองผีแห่งใหม่” ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากน้ำฝนกัดเซาะ ยุบตัว หรือพังทลายของดิน เนื่องจากสภาพดินแข็งจะคงอยู่ไม่ยุบตัว เมื่อถูกลมกัดกร่อนจึงมีลักษณะเป็นรูปต่าง ๆ มองคล้ายกำแพงเมือง หน้าผา บ้างมีลักษณะเป็นแท่ง ๆ คล้ายกับแหล่งธรรมชาติบริเวณ แพะเมืองผี จังหวัดแพร่ แต่มีขนาดเล็กกว่า ละลุ มีที่กว้างใหญ่กว่า 2000 ไร่ เป็นหนึ่งใน Unseen Thailand ที่ควรมาชม ท่ามกลางท้องทุ่งและภูเขาเขียวชอุ่ม ทำให้ ละลุ มีความสวยงาม แปลกตา นักท่องเที่ยวสามารถชม ละลุ ด้วยการนั่งรถอีแต๊ก ที่ชาวบ้านในชุมชนนำมาบริการ ลัดเลาะไปตามท้องทุ่งจนถึงตัว ละลุ แล้วคุณจะทึ่งในความงามของประติมากรรมธรรมชาติ ที่ออกแบบมาได้อย่างลงตัว […]

อ่านต่อ

พระสยามเทวาธิราช

พระสยามเทวาธิราช ไปสักการะสิงศักดิ์สิทคู่บ้านคู่เมืองเพื่อเป็นสิริมงคลกันค่ะ พระสยามเทวาธิราช ตั้งอยู่หน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภออรัญประเทศ ถนนมหาดไทย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มีความสูงประมาณ 1.29 เมตร เป็นรูปจำลองพระสยามเทวาธิราชและ สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2518 โดยพระอุทัยธรรมธารี เจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ ต่อมาราษฎรได้ร่วมกันสร้างบุษบกเป็นที่ประทับ โดยประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2528 ที่มาของการสร้างพระสยามเทวาธิราช เนื่องจากมีเหตุการณ์รบพุ่งกัน ในกัมพูชา บริเวณชายแดนด้านอรัญประเทศ เป็นเวลานานกว่า 7 ปีพระครูอุทัยธรรมธารี จึงได้มอบพระสยามเทวาธิราชจำลองให้กับจังหวัดปราจีนบุรี(ในขณะนั้น) และได้อัญเชิญไปประดิษฐาน ณ ชายแดนเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2529 ซึ่งตรงกับวันจักรี เพื่่อความเป็นสิริมงคล รวมถึง เป็นการป้องกันภัยให้แก่ทหาร ตำรวจ พลเรือนและเป็นขวัญกำลังใจแก่พี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนอรัญประเทศ ให้พ้นจากภัยสงคราม เมื่อองค์พระสยามเทวาธิราชองค์นี้ มาประดิษฐานที่อำเภออรัญประเทศแล้ว ก็ปรากฎว่าประชาชนต่างก็มีขวัญกำลังใจดีขึ้น ถึงแม้ว่าตลอด 7 ปีที่เกิดสงครามปะทะกัน ด้วยปืนใหญ่หลายครั้งหลายครา แต่ก็ไม่เคยปรากฎว่าลูกปืนเหล่านั้นหล่นมาถูกบ้านเรือน หรือผู้คนในบริเวณดังกล่าวแต่อย่างใด ประชาชนในบริเวณอรัญประเทศ จึงศรัทธาเลื่อมใสในพระสยามเทวาธิราชจำลองเป็นอย่างมาก ดังนั้น ในปัจจุบันพระสยามเทวาธิราชจำลอง […]

อ่านต่อ

ปราสาทสด๊กก๊อกธม

ปราสาทสด๊กก๊อกธม ไปศึกษาประวัติศาสตร์ในปราสาทหลังใหญ่ ที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือคนสมัยโบราณ การสกัดหินทุกก้อนด้วยมือ การออกแบบที่ลงตัว การตกแต่งที่สวยงามแล้วคุณจะทึ่งค่ะ ปราสาทสด๊กก๊อกธม ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเสม็ด หมู่ 3 ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว เป็นปราสาทหินที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสระแก้ว แค่ชื่อก็อาจจะฟังแปลกหูไปบ้างเพราะเป็นคำในภาษาขะแมร์ แปลว่า “เมืองใหญ่ที่มีต้นกกขึ้นรก” แต่ถ้าเป็นตามหลักฐานที่ปรากฏในศิลาจารึกที่พบบริเวณรอบปราสาทนั้น ปราสาทแห่งนี้จะมีอีกชื่อหนึ่งว่า “ปราสาทเมืองพร้าว” ตามคำบอกเล่าของคนโบราณที่หลงป่าเข้ามาแล้วพบเห็นต้นมะพร้าวในบริเวณนี้เป็นจำนวนมาก มีการบอกเล่าต่อๆกันมาว่าปราสาทแห่งนี้อยู่กลางป่าดงดิบ ปราสาทถูกพบตั้งแต่ก่อนพ.ศ. 2404 โดยชาวพื้นเมืองเข้ามาพบ โดยชาวพื้นเมืองได้เดินหลงมาในป่า เข้ามาถึงราวกับเป็นเมืองลับแล ชาวพื้นเมืองเดินเข้ามาเห็นต้นมะพร้าวขึ้นเป็นดงเต็มไปหมด จึงคิดว่าจะมาเก็บมะพร้าวแต่พอมาดูอีกวันกลับไม่พบต้นมะพร้าว สันนิษฐานว่าเป็นมนต์ที่ทำให้มาพบปราสาทหลังนี้ และเป็นที่มาของชื่ออีกชื่อหนึ่งของปราสาทว่า ปราสาทเมืองพร้าว ตำราที่เขียนเรื่องราวปราสาทหลังนี้มีหลายเล่ม มีเนื้อหาหลายส่วนที่ไม่ตรงกันดังนั้น จึงต้องยึดถือเอาเล่นใดเล่มหนึ่งที่สอดคล้องกับหลักฐานทางโบราณคดีมากที่สุด ในตำราเล่มนั้นได้เขียนถึงชื่อของปราสาทหลังนี้ว่า แต่เดิมชื่อ ปราสาทภัทรริเกตณะ แปลว่า ที่อยู่ที่อาศัยที่ดี ชื่อดังกล่าวพบในหลักศิลาจารึก ส่วนสด๊กก๊อกธมนั้น เป็นคำเรียกของชาวบ้านที่หมายถึง ป่ากกในหนองน้ำใหญ่ เท่านั้น ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2507 ปราสาทได้พังลงเนื่องจากมีกลุ่มพ่อค้าวัตถุโบราณจ้างชาวบ้านมาโจรกรรมชิ้นส่วนสำคัญของปราสาท และเนื่องจากปราสาทเป็นสถาปัตยกรรมขอมที่ใช้วิธีการสร้างที่เรียกว่า หินเหยียบ (วางหินซ้อนกันไว้เฉยๆ หินจะกดทับกันเองและไม่ตกลงมา เหมือนการสร้างสะพานลอยในปัจจุบัน) พ.ศ. 2518 กัมพูชาเกิดสงคราม […]

อ่านต่อ

ปราสาทเขาโล้น

ปราสาทเขาโล้น ไปศึกษาประวัติศาสตร์ป่านปราสาทหินของคนยุคโบราณกันค่ะ ปราสาทเขาโล้น ตั้งอยู่ที่บ้านเจริญสุข ตำบลทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว เป็นปราสาทที่ตั้งอยู่บนยออออดเขาโล้น ซึ่งเป็นยอดเขาเตี้ยๆ อยู่บนเชิงเขาสะแกกรอง มีปรางค์ 4 หลัง เหลืออยู่เฉพาะหลังกลาง ส่วนปราสาทด้านหน้า 2 หลัง และด้านหลัง 1 หลัง ได้ปรักหักพังไป ลักษณะปราสาทคล้ายกับปราสาทเขาน้อย ก่อด้วยอิฐเผามีหินทรายเป็นพื้นฐาน มีส่วนชำรุดที่ยอดของปราสาท ที่วงกบประตูหินทราย มีจารึกอักษรโบราณและที่เสากรอบวงกบประตูมีลายบัวคว่ำบัวหงาย จากตัวปราสาทไปทาง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีสระน้ำขนาดใหญ่ 2 แห่ง และมีแนวถนนโบราณทอดยาวจากตัว ปราสาทถึงสระน้ำ รอบภูเขาลูกนี้มีลักษณะเป็นหมู่บ้านหรือชุมชนโบราณในอดีต ติตด่อสอบถามเพิ่มเติม ททท. สำนักงานนครนายก (รับผิดชอบ นครนายก,ปราจีนบุรี,สระแก้ว) โทร. (037) 312 282 , (037) 312 284 โทรสาร.(037) 312 286 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โทร. (037) 425 127 สำนักงานจังหวัดสระแก้ว โทร. […]

อ่านต่อ

ปราสาทเขาน้อยสีชมพู

ปราสาทเขาน้อยสีชมพู  ตั้งอยู่บนยอดเขาน้อยสีชมพู หมู่ 1 บ้านคลองน้ำใส ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว  เป็นโบราณสถานตั้งอยู่บนยอดเขาน้อยซึ่งเป็นเขาหินปูนสูงจากพื้นประมาณ 130 เมตร มีบันไดทางขึ้น 254 ขั้น แล้วเดินขึ้นต่อไปไม่ไกลก็จะถึงบริเวณตัวปราสาท หรือสามารถไปทางรถโดยผ่านวัดเขาน้อย (สีชมพู) ไปตามทางอ้อมเขาประมาณ 1 กิโลเมตร แล้วเดินเท้าต่อขึ้นไปอีกประมาณ 250 เมตร สันนิษฐานว่า ปราสาทนี้สร้างในพุทธศตวรรษที่ 12 และมีการบูรณะปฏิสังขรณ์ในพุทธศตวรรษที่ 15 และคงความสำคัญจนถึงพุทธศตวรรษที่ 16 เชื่อว่าเป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดู ตัวปราสาทเป็นโบราณสถานไม่ก่ออิฐสอปูน ประกอบด้วยปราสาทก่อด้วยอิฐ 3 หลังคือ ปรางค์ทิศเหนือ ปรางค์องค์กลาง และวิหารทิศใต้ แต่คงเหลือเพียงปรางค์องค์กลางเท่านั้นที่ยังคงสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ ส่วนปรางค์ทางทิศเหนือ และวิหารทิศใต้เหลือเพียงฐานเท่านั้น ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2478 ปราสาทเขาน้อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติจากกรมศิลปากร และมีการสำรวจขุดพบโบราณวัตถุจำนวนมาก เช่น โบราณวัตถุทำจากโลหะ เครื่องปั้นดินเผา ทับหลังหินทราย 5 ชิ้น พบประติมากรรมรูปนางมหิษาสุรมรรธนีสี่กร ซึ่งสูญหายไปแล้ว และค้นพบแผ่นจารึกบ่งบอกถึงอายุการสร้างปราสาทเรียกว่า […]

อ่านต่อ

เขาฉกรรจ์

เขาฉกรรจ์ ตั้งอยู่ที่บ้านเขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว เป็นภูเขาหินปูนที่มีความโดดเด่นตระหง่านอย่างเห็นได้ชัด เพราะความสูงชันที่ทำแนวเกือบจะตั้งฉากกับพื้นดิน และมีลักษณะพื้นผิวของหน้าผาที่มีลักษณะคล้ายผ้าม่าน อีกทั้งยัง เป็นภูเขาดึกดำบรรพ์ที่มีอายุราวๆ 2,000 – 4,000 ปีอีกด้วย ภูเขาหินปูนทั้งสามลูกนี้ ลูกตรงกลางเป็นลูกที่ใหญ่ที่สุดมีชื่อว่า “เขาฉกรรจ์” ด้านซ้ายเป็น “เขามิ่ง” และด้านขาวเป็น “เขาฝาละมี” บริเวณโดยรอบนี้จัดไว้เป็นสวนรุกขชาติ ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติฯ เนื่องจากบริเวณนี้มีลิงป่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก รวมถึงฝูงค้างคาวอีกนับล้านๆ ตัว ที่จะบินออกมาจากถ้ำเป็นสายในเวลาเย็นทุกวัน บริเวณเขาฉกรรจ์นี้ยังเป็นที่ตั้งของ “วัดถ้ำเขาฉกรรจ์” ซึ่งเป็นวัดในพระพุทธศาสนานิกายมหายาน ภายในวัดประกอบด้วย พระอุโบสถ ที่สร้างขั้นในปีพ.ศ. 2533 มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ และมีบันไดประมาณ 300ขั้น เพื่อขึ้นไปยังยอดเขาจุดชมวิว เพื่อให้เห็นทัศนียภาพที่สวยงามของอำเภอเขาฉกรรจ์ได้อย่างชัดเจน เช่น วิิววัดถ้ำเขาฉกรรจ์และสวนรุกขชาติเขาฉกรรจ์ ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่ร่มรื่นด้วยแมกไม้นานาชนิด นอกจากนี้บริเวณวัดยังมีลิงป่านับพันตัวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก นักท่องเที่ยวสามารถให้อาหารลิง ได้ แต่ต้องให้อย่างระมัดระวัง รวมถึง ยังมีปรากฏการณ์ค้างคาวนับล้านตัวบินออกจากถ้ำในเวลาพลบค่ำ ก็นับเป็นอีกปรกฎการณ์หนึ่งที่น่าสนใจของเขาฉกรรจ์แห่งนี้ ดังนั้น หากนักท่องเที่ยวต้องการชมค้างคาว ต้องรอชมตอนเวลา 18.00 น. เท่านั้นค่ะ […]

อ่านต่อ

เที่ยวสระแก้ว

สระแก้ว “ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างามน้ำตกสวย มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ ย่านการค้าไทย-เขมร” งานประเพณีบวงสรวงศาลหลักเมืองและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ จัดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ บริเวณศาลหลักเมือง อ.เมือง เทศกาลดูนกน้ำตามเส้นทางนกงู จัดช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม บริเวณอ่างเก็บน้ำพระปรง อ.อรัญประเทศ เทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา จัดช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา การเดินทาง รถทัวร์ จากสถานีขนส่งเอกมัย รถออกวันละ 4 เที่ยว เวลา 06:15/08:30/12:30/16:30 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ 180 บาท จากสถานีขนส่งหมอชิต 2 มีรถออกทุก 1 ชั่วโมง เวลา 03:30 – 18:15 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3:30 ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ 180 บาท ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 1490 รถตู้ มีจุดขึ้นรถหลายแห่ง แนะนำ 3 ที่หลักๆคือ […]

อ่านต่อ

อ่าวลุงดำ

อ่าวลุงดำ สวรรค์ของคนรักความสงบค่ะ อ่าวลุงดำตั้งอยู่ที่เกาะเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เป็นอ่าวเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ถัดจากหาดแสงเทียน เพียงแค่โขดหินกั้น จุดเด่นสำคัญที่ใครๆมาก็ต้องแวะถ่ายรูปก็คือ สะพานไม้ที่ยื่นออกไปกลางอ่าว เมื่อเดินไปสุดสะพานก็เหมือนกันเรายืนอยู่กลางทะเลอย่างไรอย่างนั้น ภาพของท้องฟ้าและน้ำทะเลไล่เฉดสีอ่อนเข้มไปจนสุดขอบฟ้าสีน้ำเงิน นับเป็นอีกภาพประทับใจของอ่าวลุงดำเลยค่ะ และด้วยความที่อ่าวลุงดำตั้งอยู่ไกลออกมาทางด้านใต้ของเกาะ ห่างจากหาดชื่อดังอื่นๆ อ่าวลุงดำจึงยังคงความเงียบสงบ และให้ความเป็นส่วนตัวอยู่มาก นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เลือกมาพักที่อ่าวนี้ มักจะเป็นกลุ่มเล็กๆ หรือคนที่รักความสันโดด และต้องการพักผ่อนแบบเรียบง่าย เพราะที่อ่าวลุงดำมีที่พักและร้านอาหารเพียง 3 แห่งเท่านั้นค่ะ คือ แมงกะพรุนไฟ , อาปาเช่ , ลุงดำบังกะโล เพราะด้วยความที่อ่าวลุงดำเป็นอ่าวยาวและโค้ง คลื่นลมจึงค่อนข้างสงบดีทีเดียว กิจกรรมของคนที่มาพักยังอ่าวลุงดำแห่งนี้ จึงไม่มีอะไรให้เลือกทำมากนัก นอกจากการลงเล่นน้ำทะเลใสๆ หรือถ้าอยากเพิ่มความมันส์สะใจ ก็คงต้องวิ่งไปให้สุดสะพานไม้แล้วกระโจนลงทะเลให้ได้ตื่นเต้นกันซักทีสองที แต่ถ้าชอบแบบเรียบๆ เรื่อยๆ การเลือกมุมเหมาะๆ บนชายหาดแล้วนอนลงอาบแดดย้อมผิวให้เป็นสีแทน จะนั่งเล่น นอนเล่น ฟังเพลง อ่านหนังสือเล่มโปรดก็ยังได้ หรือจะลองฝังตัวลงในทรายเนื้อละเอียดแล้วให้คลื่นค่อยๆ ซัดสาดก็คงจะสุขไม่น้อย ส่วนใครที่ชื่นชอบการตกปลา อ่าวนี้ก็มีปลาชุกชุมอยู่ไม่น้อย สามารถไปนั่งเล่นตกปลา ที่ปลายสะพานไม้ได้ และที่สำคัญอ่าวลุงดำ ยังมีวิวพระอาทิตย์ขึ้น และพระอาทิตย์ตกที่สวยไม่แพ้ที่ไหนเช่นกัน ใครที่รักชอบความเงียบสงบ และธรรมชาติของน้ำทะเลใสๆ หาดทรายขาวๆ […]

อ่านต่อ

อนุสาวรีย์สุนทรภู่

อนุสาวรีย์สุนทรภู่ ตั้งอยู่บนเส้นทาง แกลง-แหลมแม่พิมพ์ ที่ ต.บ้านกร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง ซึ่งเชื่อว่าเป็นบ้านเกิดของบิดาของสุนทรภู่ และท่านเคยมาเยือนที่นี้เมื่อครั้งวัยหนุ่ม พร้อมกับได้ประพันธ์ นิราศเมืองแกลง เอาไว้ด้วย เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่มหากวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ คือ พระสุนทรโวหาร (ภู่) หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า สุนทรภู่   พื้นที่อนุสาวรีย์มีรูปปั้นของสุนทรภู่ตั้งอยู่ตรงกลางเป็นประธานบนเนินสูง ด้านล่างเป็นบ่อน้ำ มีประติมากรรมรูปปั้นหล่อของตัวละครในวรรณกรรมเอกของสุนทรภู่ เรื่อง พระอภัยมณี ประดับอยู่ 3 ตัว ได้แก่ พระอภัยมณี นางผีเสื้อสมุทร และนางเงือก ออกแบบโดยศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี อนุสาวรีย์สุนทรภู่ มีอาณาบริเวณ 8.5 ไร่ บริเวณด้านหน้ามีร้านค้าขายอาหารของกินของฝากหลายร้าน ประติมากรผู้ปั้นรูปหล่อในอนุสาวรีย์ ประกอบด้วย อาจารย์สุกิจ ลายเดช เป็นผู้ปั้นสุนทรภู่ อาจารย์ไกรษร ศรีสุวรรณเป็นผู้ปั้นพระอภัยมณี อาจารย์สาโรช จารักษ์ เป็นผู้ปั้นนางเงือก อาจารย์ธนะ เลาหกัยกุล เป็นผู้ปั้นผีเสื้อสมุทร ประวัติสุนทรภู่ สุนทรภู่ นามเดิมว่า ภู่ เกิดวันจันทร์ขึ้น […]

อ่านต่อ