วัดเทวประสาท

วัดเทวประสาท ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยเกตุ (ปัจจุบันอยู่ในเขตเทศบาลเมืองตะพานหิน) อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ตรงกันข้ามกับตลาดตะพานหิน วัดนี้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๕ ตาม นส.๓ เลขที่ ๖๕๖ นายเชื้อ นางบุญมา เอมสะอาด ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดลพบุรี ได้มาประกอบอาชีพอยู่ที่อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ตรงข้ามกับตลาดตะพานหิน

โบราณสถานในวัดนี้คือ

1. อุโบสถ

2. พระพุทธเกตุมงคล หรือหลวงพ่อโตตะพานหิน ป็นพระพุทธรูปปางประทานพร หน้าตักกว้าง 20 เมตร เฉพาะองค์พระสูง 30 เมตร แท่นสูง 4 เมตร รวมความสูงทั้งสิ้น 34 เมตร สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กเมื่อปี พ.ศ. 2513 นับเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะสวยงามได้สัดส่วนและใหญ่ที่สุดของจังหวัดพิจิตร หากท่านเดินทางโดยรถไฟจะมองเห็นองค์พระเหลืองอร่ามแต่ไกล

3. พระพุทธสิหิง (หลวงพ่อหิน) พระพุทธรูปองค์นี้ สลักด้วยหิน ลักษณะเป็นพระพุทธรูปนาคปรก แบบปฏิมากรรมสมัยขอม เจ้าอาวาสได้อัญเชิญมาจากจังหวัดลพบุรี มาประดิษฐานไว้ ณ วิหารจตุรมุขวัดเทวประสาท ตามสันนิษฐานพระพุทธรูปองค์นี้สร้างมาแล้วประมาณ ๓๐๐ ปีเศษ ( ปัจจุบันเป็นองค์จำลอง เนื่องจากองค์จริงได้ถูกโจรกรรมไปในสมัยเจ้าอาวาสรูปที่ ๒ )

แผนที่วัดเทวประสาท

ความเห็น

ความเห็น