ลพบุรี

ปรางค์แขก

ปรางค์แขก ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี อยู่ใกล้กับนารายณ์ราชนิเวศน์ เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัดลพบุรี โดยสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 15 เดิมเป็นศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ตัวเทวสถานประกอบด้วยปราสาทอิฐ 3 องค์ เรียงตัวกันในแนวเหนือใต้หันหน้าไปทางทิศตะวันออก องค์กลางมีขนาดใหญ่กว่าองค์อื่น ๆ มีประตูทางเข้าเพียงประตูเดียวในแต่ละปรางค์ ส่วนอีกสามประตูเป็นประตูหลอก และไม่มีฉนวนเชื่อมดังพระปรางค์สามยอด แต่เดิมก่อด้วยอิฐไม่สอปูนและคาดว่าคงพังทลายลง ช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจึงมีการปฏิสังข รปรางค์ทั้งสามองค์ขึ้นใหม่ในรูปแบบถืออิฐสอปูนแต่ละก้นเชื่อมด้วยยางไม้ และสร้างอาคารอีกสองหลังขึ้นเพิ่มเติม โดยอาคารแรกเป็นวิหารทางด้านหน้า ส่วนอาคารอีกหลังทางทิศใต้สร้างเป็นถังเก็บน้ำประปา และอาคารทั้งสองเป็นศิลปะไทยผสมยุโรปโดยประตูทางเข้ามีลักษณะโค้งแหลม ต่อมาเมื่อชำรุดทรุดโทรมลง กรมศิลปากรได้เข้าไปทำการบูรณะเพิ่มเติมและเทคอนกรีตเสริมฐานรากด้วย เทวสถานปรางค์แขก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของวัดนครโกษา ห่างประมาณ 550 เมตรบริเวณด้านหน้าศาลจังหวัดลพบุรีในปัจจุบัน ปรางค์แขกเป็นเทวสถานในศาสนาพราหมณ์ ศิลปะลพบุรี อายุราวพุทธศตวรรษที่ 15 ประกอบด้วยปรางค์ก่ออิฐไม่สอปูนตั้งเรียงกันสามองค์ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก องค์ปรางค์มีประตูทางเข้าเฉพาะด้านหน้า ปัจจุบันบริเวณประตูทางเข้ายังคงพบชิ้นส่วนเสาประกับกรอบประตูซึ่งทำด้วยหิน ทรายติดอยู่ ส่วนด้านอื่นเป็นประตูหลอก ภายในปรางค์องค์กลางยังคงมีฐานศิวลึงค์ปรากฏให้เห็น ส่วนศิวลึงค์หายไปนานแล้ว ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โปรดให้บูรณะเทวสถานปรางค์แขก มีการสร้างวิหารเล็กขึ้นหน้าปรางค์ มีทางเข้าเป็นแบบประตูโค้งแหลม หน้าจั่วมีลายปูนปั้นประดับเพื่อใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และสร้างถังเก็บน้ำประปาตรงมุมเทวสถานด้านทิศใต้อีกด้วยต่อมาในปี พ.ศ. 2504 และ […]

อ่านต่อ

บ้านวิชาเยนทร์

บ้านวิชาเยนทร์   ตั้งอยู่บนถนนวิชาเยนทร์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี อยู่ทางทิศเหนือของพระนารายณ์ราชนิเวศน์ สำหรับเป็นที่รับรองราชทูตที่มาเฝ้าฯ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่เมืองลพบุรี คณะราชทูตจากประเทศฝรั่งเศสชุดแรกที่เข้ามาเมื่อปี พ.ศ.2228 ได้พำนัก ณ ที่แห่งนี้ ต่อมา Constantine Phaulkon (คอนสแตนติน ฟอลคอน) ซึ่งเป็นชาวกรีกได้เข้ามารับราชการได้รับความดี ความชอบ และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นถึง “เจ้าพระยาวิชาเยนทร์” และได้พระราชทานที่พักอาศัยให้ทางทิศตะวันตกของบ้านหลวงรับราชทูต พื้นที่ในบริเวณบ้านหลวงรับราชทูตแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนทิศตะวันตก เป็นอาคารที่พักอาศัยของคณะทูต ได้แก่ ตึก 2 ชั้นหลังใหญ่ก่อด้วยอิฐ และอาคารชั้นเดียว แคบยาว ซุ้มประตูทางเข้าเป็นรูปโค้งครึ่งวงกลม ส่วนกลาง มีอาคารที่สำคัญ คือ ฐานของสิ่งก่อสร้างซึ่งเข้าใจว่าเป็นหอระฆังและโบสถ์คริสตศาสนา ซึ่งอยู่ทางด้านหลังซุ้มประตูทางเข้าเป็นรูปจั่ว ส่วนทิศตะวันออก ได้แก่ กลุ่มอาคารใหญ่ 2 ชั้น มีบันไดขึ้นทางด้านหน้าเป็นรูปโค้งครึ่งวงกลม ซุ้มประตูทางเข้ามีลักษณะเช่นเดียวกับทางทิศตะวันตก ลักษณะของสถาปัตยกรรมในบ้านหลวงรับราชทูตบางหลัง เป็นแบบยุโรปอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอาคารใหญ่ทางทิศตะวันออก ก่ออิฐถือปูนสูง 2 ชั้น […]

อ่านต่อ

น้ำตกวังก้านเหลือง

น้ำตกวังก้านเหลือง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ต.ท่าดินดำ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ธารน้ำตกแห่งนี้ ได้เกิดมานานนับชั่วอายุคนแล้ว แต่เพิ่งจะเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายเมื่อไม่นานมานี้เอง น้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกที่มีขนาดไม่ใหญ่โตมากนัก แต่มีความสวยงามไม่แพ้น้ำตกแห่งอื่นๆ เป็นน้ำตกที่มีความประหลาดมากที่สุดในโลก เพราะแทนที่ต้นน้ำจะอยู่บนภูเขาสูง กลับปรากฏว่าต้นน้ำของน้ำตกแห่งนี้ เป็นตาน้ำขนาดใหญ่ที่ผุดขึ้นมาจากพื้นดิน ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก ห่างจากบริเวณน้ำตกประมาณ 1.5 กิโลเมตร ธารน้ำตกจะไหลคดเคี้ยวลัดเลาะมาตามทางที่ลาด เป็นระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร แล้วก็จะมารวมตัวกันที่อ่างน้ำที่เรียกขานกันว่า “วังหว้าง” ซึ่งมีสันหินปูนขวางกันอยู่ จากนั้นสายน้ำที่ไหลเอ่อมาจากต้นน้ำก็จะทิ้งตัวลงตกปะทะกับหินผาทำให้เกิด เป็นน้ำตกกว้างกว่า 20 เมตร ลดหลั่นกันไปเป็นชั้นๆ นับได้ไม่ต่ำกว่า 10 ชั้น ดูสวยงามมาก น้ำจะไหลเป็นทางยาวกว่า ๓ กิโลเมตร แล้วไปบรรจบกันที่แม่น้ำป่าสัก รอบๆบริเวณ ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยที่ขึ้นปกคลุม มีหินงอก หินย้อย เกิดขึ้นหลายแห่ง หินบริเวณน้ำตก มีลักษณะพิเศษ คือไม่ลื่น สามารถเดินผ่านไปมาได้สะดวก และเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของน้ำตกแห่งนี้ ก็คือมีน้ำไหลแรงตลอดทั้งปี ประวัติความเป็นมาของน้ำตกวังก้านเหลือง ในสมัยหนึ่งมีคนเล่ากันว่า หลวงปู่(สมเด็จพุฒาจารย์ (โต […]

อ่านต่อ

เขาวงพระจันทร์

เขาวงพระจันทร์ ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี “เขาวงพระจันทร์” ได้ชื่อว่าเป็นภูเขาที่สูงที่สุดของจังหวัดลพบุรี โดยสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 650 เมตร และมีชื่อเสียงทำให้คนรู้จักจังหวัดลพบุรี นอกจากนี้ภูเขานี้ยังเป็นที่มาแห่งตำนานเมืองเรื่องท้าวกกขนาก และพระเจ้ากงจีน  บริเวณเชิงเขาจะเป็นที่ตั้งของวัดเขาวงพระจันทร์ จะมีทางบันไดขึ้นไปสู่ยอดเขาประมาณ 3,790 ขั้น ยอดเขานี้สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 650 เมตร ถ้าวัดจากเชิงเขาถึงยอดเขาโดยแนวบันไดจะยาว 1,680 เมตร ใช้เวลาเดินทางจากเชิงเขาถึงยอดเขาประมาณ 2 ชั่วโมง สองข้างทางจะเต็มไปด้วยป่าไม้ขึ้นสลับซับซ้อนเต็มไปหมด บางแห่งจะเป็นที่ลาด บางแห่งจะเป็นที่ชัน เมื่อขึ้นไปถึงยอดเขาวงพระจันทร์ จะมองเห็นทิวทัศน์เบื้องล่างได้ไกลสุดสายตา เมื่อท่านเดินทางมาถึงวัดเขาวงพระจันทร์ ลองทดสอบพลังศรัทธาของท่าน โดยการพิชิตยอดเขาสูงกว่า 3,790 ขั้น เมื่อถึงยอดเขาแล้ว หลาย ๆ คนบอกว่า “ดุจดังสวรรค์บนดิน” ท่านจะได้ชม และกราบไหว้รอยพระพุทธบาท กราบนมัสการเทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายพระองค์ องค์เทพเจ้ากวนอู องค์พระถังซัมจั๋ง องค์เจ้าพ่อไต๋เสี่ย แม่นางประจันต์ องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม กราบไหว้พระพุทธรูปปรางค์ป่าเลย์ไลย์ ที่เขากระโจม หลวงปู่เทพโลกอุดร หลวงปู่โอภาสี สิ่งก่อสร้างและรูปแบบของการแสดงความเคารพที่วัดนี้จึงค่อนข้างจะมีอิทธิพล จีนหรือฝ่ายมหายานอยู่มาก เมื่อเสร็จภารกิจบนยอดเขาแล้ว […]

อ่านต่อ

เที่ยว ลพบุรี

ลพบุรี “วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสักชลสิทธิเกริกก้อง แผ่นดินทอสมเด็จพระนารายณ์” เทศกาล/ประเพณี เทศกาลกระท้อนหวานเมืองลพบุรี จัดขึ้นในเดือนมิถุนายน ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี งานเลี้ยงโต๊ะจีนลิง จัดขึ้นในวันอาทิตย์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน ณ บริเวณศาลพระกาฬ และพระปรางค์สามยอด อ.เมือง งานเทศกาลชมวัง ฟังดนตรี จัดขึ้นช่วงเดือนพฤศจิกายน หรือเดือนธันวาคม ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อ.เมือง การเดินทาง รถทัวร์ จากสถานีขนส่งหมอชิต 2 มีรถออกทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ 100-140 บาท ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 1490,(032) 337 787 รถตู้ จากอนุสาวรีย์ชัยฯ ฝั่ง Victory point ติดสถานีBTS มีรถร่วมบขส.สาย 12 (ลพบุรี) รถออกทุก 30 นาที เวลา 05:00-20:00 […]

อ่านต่อ