สมุทรปราการ

เที่ยว สมุทรปราการ

สมุทรปราการ “ป้อมอยุธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟารืมจระเข้ใหญ่ งามวิไลมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม “ เทศกาล/ประเพณี ประเพณีสงกรานต์พระประแดง จัดเป็นประจำทุกปีในวันอาทิตย์แรกหลังเทศกาลสงกรานต์ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอพระประแดง งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ จัดเป็นประจำทุกปีโดยเริ่มตั้งแต่วันแรม 5 ค่ำ เดือน 11 เป็นเวลา 9 วัน 9 คืน (ประมาณเดือนตุลาคม) บริเวณรอบองค์พระสมุทรเจดีย์และหน้าศาลากลางจังหวัด งานห่มผ้าพระเจดียกลางน้ำ จัดเป็นประจำทุกปีในช่วงวันเพ็ญเดือน 12 (ประมาณเดือนพฤษจิกายน) บริเวณพระเจดีย์กลางน้ำ วัดปากน้ำ อ.เมือง การเดินทาง รถประจำทาง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) มีบริการรถประจำทางทั้งปรับอากาศและไม่ปรับอากาศหลายสาย จากในตัวเมืองกรุงเทพฯ ผ่านบริเวณต่างๆ ของจังหวัดสมุทรปราการ โดยจุดจอดรถประจำทางที่สำคัญ ได้แก่ บางนา สำโรง ปากน้ำ บางพลี และพระประแดง รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ มีสายต่างๆ ดังนี้ สาย : […]

อ่านต่อ