ปราจีนบุรี

โบราณสถานเมืองศรีมโหสถ

โบราณสถานเมืองศรีมโหสถ ไปบูชารอยพระพุทธบาทคู่ 2,000 ปี เยือนถิ่นอารยธรรมทวารวดี ที่เมืองศรีมโหสถ ปราจีนบุรีกันค่ะ โบราณสถานเมืองศรีมโหสถ ตั้งอยู่ที่บ้านโคกวัด ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี เดิมนั้นชื่อว่าอำเภอโคกปีบ เป็นเมืองเก่าแก่มีอายุมากกว่า 1,200 ปีหรือพุทธศตวรรษที่ 6 เป็นต้นมา ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าชายทะเลที่สำคัญ เป็นศูนย์กลางความเจริญทั้งด้านศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และศาสนาพุทธ โบราณสถานเมืองศรีมโหสถเป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดีขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นรูปไข่ หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน มีเนื้อที่ประมาณ 700 ไร่ ลักษณะของเมืองมีคูเมือง และคันดินกำแพงเมืองล้อมรอบคูน้ำ ภายในเมืองมีโบราณสถาน เนินดิน สระน้ำ บ่อน้ำ กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปกว่า 100 แห่ง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยทวารวดี หลักฐานส่วนใหญ่ที่พบมักจะเกี่ยวเนื่องกับศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู เช่น เทวาลัย เทวรูป ศิวลึงค์ โบราณสถานที่สำคัญในเมืองศรีมโหสถประกอบด้วย กลุ่มโบราณสถานกลางเมือง อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 เป็นหมู่เทวาลัย ฐานก่อด้วยศิลาแลง ด้านบนก่อด้วยอิฐ ด้านหลังมีบ่อน้ำก่อด้วยศิลาแลง โบราณวัตถุที่ขุดพบ ได้แก่ เทวรูปต่าง ๆ […]

อ่านต่อ

โบราณสถานพานหิน

โบราณสถานพานหิน ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านโคกขวาง ตำบลหนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ลักษณะเป็นโบราณสถานขนาดใหญ่ก่อด้วยศิลาแลง แผนผังโบราณสถานพานหินแห่งนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดกว้างยาวด้านละ 15.5 เมตร สูง 3.5 เมตร มีมุขยื่นออกมาทั้งสี่ด้าน ที่มุขด้านทิศเหนือมีร่องรอยหลุมเสา ทุกด้านลักษณะก่อสร้างเป็นชั้นๆ มีบัวคว่ำ บัว หงาย และบัวหน้ากระดาน ตอนบนมีลักษณะเป็นห้องๆ มีคอระฆังหรือฐานปติมากรรมวางอยู่ และได้พบพระหัตถ์พระวิษณุ ทรงสังห์หินทรายเขียวและเศษภาชนะดินเผา นักโบราณคดี นักประวัติศาสตร์เชื่อว่าอาจเป็นเสาบันไดไม้ขึ้นตัวอาคารของโบราณสถานพานหิน ด้านบนของอาคารพบหลุมเสาซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นเสาของอาคารเครื่องไม้มุงหลังคา และพบแท่งศิลาแลงทรงกลมสลักเป็นรูปเชิงบาตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 เมตร สันนิษฐานว่าประดิษฐานเทวรูป พระนารายณ์ มีอายุในราวพุทธศตวรรษที่ 12-14 ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 1 แห่งเจนละ ตรงกลางของซากเทวาลัยมีฐานของเทวรูปซึ่งแต่เดิมตะแคงอยู่ลักษณะคล้ายพาน จึงเรียกว่า “พานหิน” นอกจากนี้ยังพบศิลาแลงทรงกลม สกัดเป็นรูปฐานเชิง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จทอดพระเนตรโบราณสถานแห่งนี้เมื่อปี พ.ศ. 2451 โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสโบราณสถานพานหินแห่งนี้เมื่อปี พ.ศ. 2451 ทรงสันนิษฐานว่าแท่งศิลาแลงทรงกลมบนตัวอาคารนั้นน่าจะเป็นฐานเทวรูป ซึ่งเมื่อได้มีการขุดแต่งทางโบราณคดีในสมัยต่อ ๆ มา ณ โบราณสถานพานหินแห่งนี้ ในปี […]

อ่านต่อ

น้ำตกฟองสบู่

น้ำตกฟองสบู่ ไปเดินป่า นอนอาบแสงจันทร์ข้างธารน้ำตกกันค่ะ น้ำตกฟองสบู่ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ต.บุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี อยู่ห่างจากถนนสุวรรณศรประมาณ 20 กม. อยู่ในการดูแลของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 10 เป็นน้ำตกที่สวยงามตามธรรมชาติมากเป็นน้ำตกสูง เวลาตกลงแตกเป็นฟองสบู่ น้ำใสสะอาดสามารถลงเล่นได้ บริเวณรอบๆ เขียวขจีด้วยแมกไม้นานาชนิด ให้ความร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างยิง น้ำตกแห่งนี้นักท่องเที่ยวนิยมมากางเต็นท์ริมน้ำตก ทำอาหารทานกันกลางป่า ซึมซับวิถีธรรมชาติท่ามกลางป่าเขาเขียวชะอุ่มค่ะ ช่วงที่เป็นน้ำตกฟองสบู่นี้เป็นลานหินกว้าง เหนือลานหินเป็นเหมือนเขื่อนธรรมชาติที่หินทรายช่วงนี้เป็นเหมือนขอบคูกั้นน้ำไว้ แล้วปล่อยที่ล้นให้ไหลมาตามร่องหินก่อนจะตกลงไปจากหน้าผากลายเป็นน้ำตกเล็กๆ สองฝั่งลานหินเป็นชายป่า ด้านหนึ่งเป็นป่าดิบมีต้นไม้พวกไม้ยาง ไม้ตะเคียน ฯลฯ ขึ้นสูง อีกฝั่งค่อยๆลาดเอียงขึ้นไปเป็นไม้พุ่มและป่าไผ่รวก บรรยากาศที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติท่ามกลางป่าเขา ทำให้เป็นที่หลงไหลของนักท่องเที่ยวที่นิยมการเดินป่าไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 10 โทร. (0 17) 554 852, (0 99) 135 058 ตำรวจท่องเที่ยว 1155 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคกลางเขต 8 กลุ่มจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ โทรศัพท์ (037) 312 […]

อ่านต่อ

น้ำตกตะคร้อ

น้ำตกตะคร้อ ตั้งอยู่ที่บ้านตะคร้อ ตำบลบุฝ้าย น้ำตกตะคร้อ อยู่ห่างจากด่านตะคร้อ ประมาณ 500 เมตร เป็นน้ำตกที่มีลักษณะเป็นแก่งน้ำกว้าง มีสะพานแขวนทอดข้ามน้ำตกตะคร้อ ฝั่งซ้ายของลำธารเป็นเนินเขา ส่วนทางด้านฝั่งขวาเป็นป่าโปร่ง เหมาะแก่การพักผ่อน เนื่องจากน้ำตกตะคร้อนั้นอยู่ภายในป่า (ไม่ถึงกับดงดิบ) การเดินทางจึงต้องเดินเท้าเข้าไประยะทางคร่าว ๆ ไม่น่าจะถึงหนึ่งกิโลเมตร ระหว่างเส้นทางสู่น้ำตกตะคร้อท่านจะได้ชมทัศนียภาพ ความสวยงามของธารน้ำที่ไหลเลียบเลาะไปเรื่อยๆ (จากทางเข้าให้เดินเลียบธารน้ำมาเรื่อย ๆ ไม่ต้องเลี้ยวซ้ายข้ามสะพาน มิเช่นนั้นท่านจะได้ไปเที่ยวเส้นทางศึกษาธรรมชาติแทนค่ะ) เมื่อมาถึงน้ำตกตะคร้อจะได้พบกับน้ำตกขนาดเล็ก แต่มีแอ่งน้ำตกขนาดใหญ่มาก ๆ เหมือนกับสระว่ายน้ำกลางธรรมชาติ บรรยากาศดีน่าลงเล่นน้ำมาก ๆ จากความสวยงาม ทัศนียภาพ และบรรยากาศของน้ำตกตะคร้อ ทำให้น้ำตกตะคร้อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ชาวบ้านในชุมชนนิยมแวะมาพักผ่อนหย่อนใจกับทั้งครอบครัวในช่วงเย็น ๆ หลังเลิกงานหรือในวันหยุดพักผ่อน สำหรับนักท่องเที่ยวทุกท่านหากมีเวลาแวะผ่านมาที่จังหวัดปราจีนบุรี ก็สามารถแวะเที่ยวเยี่ยมเยียน น้ำตกตะคร้อกันได้ ถ้าไม่มาเล่นน้ำที่น้ำตกตะคร้อแห่งนี้ ก็แวะมาชมบรรยากาศยามเย็น ก่อนพระอาทิตย์ลาลับขอบฟ้าไป แสงทองของดวงอาทิตย์ท่ามกลางพรรณไม้นานา เป็นอีกภาพบรรยากาศที่สวยงามน่าจดจำ จากน้ำตกตะคร้อมีทางเดินเท้าต่อไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร จะถึงน้ำตกสลัดได เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม หากจะเดินทางเข้าไปชมน้ำตกสลัดไดควรติดต่อขอเจ้าหน้าที่นำทางจาก หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 10 ที่ตั้งอยู่บริเวณน้ำตกตะคร้อนะคะ ช่วงเวลาที่เปิดให้เข้าชม  เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา […]

อ่านต่อ

ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตั้งอยู่เลขที่ 32/7 หมู่ 12 ถนนปราจีนอนุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี อยู่ภายในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตึกหลังนี้เจ้าพระยาอภัยภูเบศร(ชุ่ม อภัยวงศ์) สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2452 โดยให้บริษัทโฮวาร์ด เออร์สกิน เป็นผู้ออกแบบก่อสร้าง เพื่อถวายเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หากเสด็จมณฑลปราจีนบุรีอีก หลังจากที่ได้เสด็จในครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2451แต่เสด็จสวรรคตก่อนในกลางปี พ.ศ. 2453 ต่อมาในปี พ.ศ. 2480 เมื่อพระองค์ได้นำเสด็จสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระราชธิดา ไปประทับที่ประเทศอังกฤษ จึงประทานที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดนั้นแก่มณฑลทหารบกที่ 2 จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อใช้เป็นสถานพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และได้เปลี่ยนเป็น โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2509 โดยมีสมเด็จเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้า สุวัทนา พระวรราชเทวี เสด็จฯมาทรงเปิดป้าย โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร พร้อมทั้งทรงรับโรงพยาบาลแห่งนี้ไว้ในพระอุปถัมภ์ ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมยุโรปแบบบาโร้ค (Barogue)เป็นตึกสองชั้นมีมุขด้านหน้าตรงกลางเป็นโดมผนังด้านนอกมีลายปูนปั้นลายพฤกษาประดับ ซุ้มประตูและ หน้าต่างภายในตึกแบ่งออกเป็นหลายห้อง ห้องที่งดงามที่สุดคือห้องโถงกลางชั้นล่างซึ่งยังคงลักษณะการตกแต่งภายในแบบเดิม อยู่ครบถ้วนตั้งแต่ลวดลายกระเบื้องปูพื้นภาพเขียนสีปูนเปียกบนเพดาน และลายปูนปั้นหัวเสาปัจจุบันใช้เป็นที่จัดแสดงประวัติเจ้าพระยาอภัยภูเบศร […]

อ่านต่อ

น้ำตกธารทิพย์

น้ำตกธารทิพย์ อีกหนึ่งน้ำตกที่สวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ น้ำตกธารทิพย์ ตั้งอยู่ที่บ้านเนินหินตั้ง ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี เป็นธารน้ำที่ไหลผ่านชั้นหินต่างระดับ บางช่วงไหลผ่านลานหินบริเวณกว้าง บางช่วงเป็นแอ่งน้ำลึก สามารถลงเล่นน้ำได้ มีลานหินสำหรับนั่งพักผ่อน ฝั่งซ้ายของลำธารลักษณะค่อนข้างสูงชัน สภาพโดยทั่วไปยังเป็นป่าที่คงความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ บรรยากาศร่มรื่น เหมาะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างดี ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ตำรวจท่องเที่ยว 1155 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคกลางเขต 8 กลุ่มจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ โทรศัพท์ (037) 312 282, (037) 312 284 โทรสาร (037) 312 286 สถานีตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี (037) 211 058, 191 ตำรวจทางหลวง (037) 290 066, 193 สถานีรถไฟปราจีนบุรี (037) 211 120 สถานีขนส่งปราจีนบุรี (037) 211 292 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (037) 211 088 […]

อ่านต่อ

แก่งหินเพิง

แก่งหินเพิง สถานที่สำหรับผู้รักการผจญภัยทางการท่องเที่ยวทางน้ำโดยเฉพาะการล่องแก่ง แก่งหินเพิงตั้งอยู่ภายในเขตความรับผิดชอบของหน่วยพิทักษ์ “อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่” ที่ 9 (ใสใหญ่) หรือ ขญ. 9 ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี จากด่านตรวจของ “อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่” ฝั่ง จ.ปราจีนบุรี ยังต้องเดินเท้าต่อไปอีกราว 2.5 กิโลเมตรสู่จุดลง “ล่องแก่งหินเพิง” ทุกปีในช่วงฤดูฝนตั้งแต่ประมาณเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม ที่แก่งหินเพิงจะมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวท้าทายนักผจญภัยทางน้ำ และคึกคักมากเป็นพิเศษเพราะจะเป็นช่วงของเทศกาล “ล่องแก่งหินเพิง” ที่แก่งหินเพลิงนี้ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หัดพายหรือมือเก่าเซียนล่องแก่งก็สามารถมาสนุกได้ การล่องแก่งที่นี่จะมีระดับความยากที่วัดกันไว้อยู่ในระดับ 3-5 ขึ้นอยู่กับระดับชั้นของแก่งที่เราเริ่มต้นล่องแพลงมา ในการล่องแก่งแต่ละเที่ยวนั้น แพยางที่ใช้เแต่ละลำจะจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวอยู่ที่ลำละ 8 -10คน ส่วนในเรื่องของความปลอดภัยนักล่องแก่งมือใหม่ก็ไม่ต้องกังวล เพราะก่อนที่เราจะเริ่มผจญภัยจะต้องมีการอบรมและเตรียมตัวกันก่อน และในแพแต่ละลำก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปกับเราและคอยให้คำแนะนำและดูแลไปตลอดการล่องด้วย แม้ว่าจะมีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยให้ไม่ว่าจะหมวกหรือเสื้อชูชีพ แต่ทุกคนก็ควรจะปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของตัวเองรวมถึงเพื่อนร่วมทีมด้วย นอกจะตื่นเต้นเร้าใจกับการปะทะกับคลื่นน้ำเวลาที่อยู่บนแพตอนผ่านตามแก่งต่างๆแล้ว แพบางลำคนนำทางอาจจะพาเราเล่นพายหมุนวนทวนน้ำให้เกิดความตื่นเต้นสนุกสนานเพิ่มได้อีก และที่แก่งหินเพิงนี้ยังมีความพิเศษอีก 1 อย่างคือ จะมีช่วงหนึ่งของแก่งที่เราสามารถลงไปเล่นได้แค่นอนนิ่งๆทำตัวขนานไปกับน้ำ สายน้ำจะพาตัวเราไหลไปคล้ายกับการเล่นสไลเดอร์ (จะเรียกกันตรงนี้กันว่าแก่งสไลเดอร์) นี่ถือเป็นสิ่งที่ไม่ควรพลาดถ้าได้มาล่องแก่งหินเพิงแห่งนี้ แต่กิจกรรมนี้ต้องกระซิบถามกับคนประจำแพแต่ละลำกันเอง ว่าช่วงที่ไปจะสามารถเล่นได้หรือไม่เพื่อความไม่ประมาทนะคะ แก่งทั้ง 6 ที่จะล่องผ่านมีความท้าทายแตกต่างกัน แก่งหินเพิง เป็นจุดเริ่มต้นของการล่องแก่ง ลักษณะหินของแก่งหินเพิง เป็นแก่งยาวประมาณ 150 เมตร […]

อ่านต่อ

เที่ยว ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี “ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ดงหวานคู่เมือง ผลไม้ลือเลื่อง เขตเมืองทวารวดี” งานวันเกษตรปราจีนบุรี จัดเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เทศกาลล่องแก่งหินเพิ่ง จัดเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ 9 (ชญ.9) อ.นาดี งานแข่งเรือยาวประเพณี จัดเป็นประจำทุกปีในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน กันยายน บริเวณแม่น้ำบางปะกง หน้าที่ว่าการ อ.เมือง การเดินทาง รถทัวร์ จากสถานีขนส่งเอกมัย มีรถ 2 ไม่มีรถสายตรงไปปราจีนบุรี แต่มีสายที่ผ่านและแวะจอดส่งผู้โดยสารที่สถานีขนส่งกบินทร์บุรี คือ สายกรุงเทพ-โรงเกลือ, กรุงเทพ-องครักษ์-โรงเกลือ, กรุงเทพ-อรัญประเทศ, กรุงเทพ-องครักษ์-อรัญประเทศ  รถออกทุกวัน เวลา 03:30 – 18:15 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม. ค่าโดยสารประมาณ 148 บาท ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 1490 รถตู้ มีบริการอยู่หลายคิวรถบริเวณอนุสาวรีย์ชัยฯ รถออกทุกวัน เวลา […]

อ่านต่อ