เลย

พระธาตุสัจจะ

พระธาตุสัจจะ ตั้งอยู่ที่วัดลาดปู่ทรงธรรม ถ.ท่าลี่-อาฮี่  ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย เป็นที่บรรจุพระบรมสาริกธาตุพระอรหันต์ธาตุและปถวีธาตุพนม (ดินจากพระธาตุพนม) สร้างขึ้นเพื่อต่อชะตาพระธาตุพนมที่พังทลายลง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2518 โดยวิธีการเสี่ยงสัจจาอธิษฐาน คือ เสี่ยงให้ความจริงเกิดขึ้นตามกติกาบนพื้นฐานแห่งสมมติสัจจะ พระธาตุสัจจะสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2519 เสร็จเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2522 ความสูง 33 เมตร มีลักษณะคล้ายพระธาตุพนม ฐาน 8 เหลี่ยม กว้าง 17 เมตร บนยอดสุดของพระธาตุประดับด้วยฉัตร 7 ชั้น ถัดลงมาอีกเล็กน้อยส่วนที่เป็นปูนเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จำนวน 10 องค์ หลวงปู่ท่อน ญาณธโร ได้นำมามอบให้ขณะกำลังก่อสร้างองค์พระธาตุ หลังจากสร้างอค์พระธาตุเสร็จ ต่อมาวันที่ 28 พฤษภาคม 2522 ก็ได้ก่อสร้างกลีบบัวบานรอบองค์พระธาตุ (ไม่ระบุวันวร้างเสร็จ) และวันที่ 15 พฤศจิกายน 2522 ทางคณะกรรมกาารวัดได้ก่อสร้างกำแพงแก้ว 4 ด้าน พร้อมด้วยซุ้มประตูทั้งสี่ด้านตามมุมกำแพงแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2523 เมื่อสร้างแล้วเสร็จได้มีงานสมโภชขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 21 กุมภาพันธ์ 2524 โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็พระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ได้มอบพระบรมสารีริกธาตุ จำนวน 108 องค์ […]

อ่านต่อ

พระธาตุศรีสองรัก

พระธาตุศรีสองรัก ไปไหว้พระธาตุขอพรให้มิตรภาพ และความรักนั้นเป็นนิรันดร์ ที่สุดแดนแห่งจังหวัดเลยกันค่ะ พระธาตุศรีสองรัก ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เมื่อปี พ.ศ. 2103 เสร็จในปี พ.ศ. 2106 พระธาตุศรีสองรักสร้างขึ้นเพื่อ เป็นสักขีพยานในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างกรุงศรีอยุธยา(สมัยพระมหาจักรพรรดิ) และกรุงศรีสัตนาคนหุต (ปัจจุบันคือ เวียงจันทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) กษัตริย์ทั้งสองพระองค์ทรงครองราชสมบัติ ตรงกับสมัยที่พม่าเรืองอำนาจ และมีการรุกรานดินแดนต่าง ๆ เพื่อขยายอำนาจ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิและพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช จึงตกลงรวมกำลัง เพื่อต่อสู้กับพม่า จึงทรงกระทำสัตยาธิษฐานว่าจะไม่ล่วงล้ำดินแดนของกันและกัน และเพื่อเป็นที่ระลึกในการทำไมตรีต่อกัน จึงได้ร่วมกันสร้างพระธาตุศรีสองรักเพื่อเป็นสักขีพยาน ณ กึ่งกลางระหว่างแม่น้ำน่านและแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นรอยต่อของทั้งสองราชอาณาจักร นอกจากนี้ภายในวัดยังมีพระพุทธรูปปางนาคปรก ศิลปะทิเบตหัวนาคปรกสร้างด้วยศิลา องค์พระพุทธรูปสร้างด้วยทองสัมริด มีหน้าตักกว้าง 21 นิ้ว สูง 30 นิ้ว ทุกวันขึ้น 15 เดือน 6 ชาวอำเภอด่านซ้าย หรือ”ลูกผึ้งลูกเทียน” จะร่วมกันจัดงานสมโภชพระธาตุขึ้น โดยจะนำต้นผึ้ง มาถวายพระธาตุถือเป็นประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นประจำทุกปี พระธาตุสร้างขึ้นเพื่อสัจจะและไมตรี ใครได้มาไหว้พระธาตุศรีสองรักนี้ เชื่อว่าความรักและสัมพันธภาพนั้นจะมั่นคงสืบไป ที่นี่มีความเชื่อว่าหากนำต้นผึ้งไปขอพรพระธาตุศรีสองรักแล้วจะสมความมุ่งมาดปรารถนา […]

อ่านต่อ

ผาหล่มสัก(อุทยานแห่งชาติภูกระดึง)

ผาหล่มสัก อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึง อยู่ห่างจากที่ทำการประมาณ 9 กิโลเมตร เป็นลานหินกว้างและมีสนต้นหนึ่งขึ้นอยู่ชิดริมผาใกล้กับชะง่อนหินที่ยื่นออกไปในอากาศทางทิศใต้ บริเวณผาหล่มสักนี้มองเห็นทิวทัศน์ของเทือกเขาสลับซับซ้อนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ และเป็นจุดหนึ่งที่จะชมพระอาทิตย์ตกได้อย่างชัดเจนที่สุด บรรดาช่างภาพ สื่อมวลชน นิยมไปถ่ายภาพ ณ จุดนี้กันมาก เพราะยามตะวันตกดินจะเกิดทัศนียภาพงดงามที่สุด ผู้ที่ไปชมประอาทิตย์ตกที่ผาหล่มสัก ควรเตรียมเสื้อกันหนาวและไฟฉายสำหรับใช้ส่องทางเวลาเดินกลับที่พัก ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง ผาหล่มสัก เป็นลานหินกว้าง และมีสนต้นใหญ่อยู่ใกล้กับชะง่อนหินที่ยื่นออกไปจากหน้าผา ต้นสนต้นนี้เคียงคู่กับผาหล่มสักมานานแสนนาน ถือว่าเป็นเสน่ห์ และของคู่กัน หากผาหล่อมสัก ไม่มีต้นสน ต้นนี้แล้วล่ะก็ คงเป็นเรื่องแปลก และลบเสน่ห์ของผาหล่มสักไปเลยค่ะ ผาหล่มสัก เป็นหน้าผาชัน ที่ยื่นออกไปด้านอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นที่มาของชื่อหน้าผา “ผาหล่มสัก” ถึอว่าเป็นสถานที่ ที่นักท่องเที่ยวที่ได้ขึ้นมาภูกระดึงแล้วต้องมาถ่ายภาพ หากไครพลาด เหมือนกับการไม่ได้เที่ยวภูกระดึง อัตราค่าธรรมเนียม เก็บค่าธรรมเนียมผู้ใหญ่คนละ 20 บาท เด็ก 10 บาท และบริการลูกหาบสัมภาระ กิโลกรัมละ 15 บาท นักท่องเที่ยวสามารถเช่าเต็นท์และบ้านพักได้ที่ที่ทำการอุทยานฯ หมายเหตุ  อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จะปิดระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน ทุกปี เพื่อให้สภาพธรรมชาติฟื้นตัวและปรับปรุงสถานที่พักสิ่งอำนวยความสะดวก ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม […]

อ่านต่อ

ผานกแอ่น(อุทยานแห่งชาติภูกระดึง)

ผานกแอ่น อยู่ในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นหน้าผาชมพระอาทิตย์ขึ้นสวยที่สุด นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพที่จุดนี้ที่สุด เนื่องจากมีทะเลหมอกไหลอบอวลเต็มหุบเขา มีบริเวณลานหินเล็กๆ มีต้นสนขึ้นโดดเด่นริมหน้าผาต้นหนึ่ง สามารถมองเห็นทิวทัศน์เบื้องล่างซึ่งเป็นท้องทุ่ง และเทือกเขา ริมทางเดินใกล้ผานกแอ่นเป็นสวนหินมีดอกกุหลาบป่าขึ้นอยู่เป็นดงใหญ่ จะบานสะพรั่งเต็มต้นในเดือนมีนาคม – เมษายน อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย  ครอบคลุมพื้นที่ 348.12 ตารางกิโลเมตร (217,575 ไร่) ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาหินทรายยอดตัด โดยมีที่ราบบนยอดภูกระดึง ประมาณ 60 ตารางกิโลเมตร (37,500 ไร่) มีความสูงอยู่ระหว่าง 400-1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเล จุดสูงสุดอยู่ที่บริเวณคอกเมย มีความสูง 1,316 เมตร เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศไทย เนื่องจากมีธรรมชาติที่สวยงาม ในแต่ละปีจึงมีคนมาเที่ยวเฉลี่ยหลายหมื่นคน โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวมักมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปพักผ่อนบนภูกระดึงจำนวนมาก ภูกระดึงได้รับการจัดตั้งเป็นป่าสงวนแห่งชาติในปี พ.ศ. 2486 และเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2502 โดยเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่สองถัดจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อัตราค่าธรรมเนียม เก็บค่าธรรมเนียมผู้ใหญ่คนละ 20 บาท เด็ก […]

อ่านต่อ

น้ำตกสองคอน

น้ำตกสองคอน ตั้งอยู่ที่บ้านสองคอน ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่ง และมีลานหินที่สวยงามเหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างมากเส้นทางเข้าไปสะดวก น้ำตกสองคอน เป็นน้ำตกที่อยู่ระหว่างหุบเขาสองด้าน สายน้ำตกไหลลงมาตามห้วยเล็กๆ เป็นทางยาวสู่เบื้องล่างประมาณ 20 เมตร จากนั้นก็ไหลลดหลั่นไปตามลำห้วยเล็ก ๆ ที่เต็มไปด้วยโขดหินขวางกั้นลำห้วยอยู่ทั่วไป น้ำตกสองคอน ไหลผ่านกลางหุบเขาที่ปกคลุมด้วยป่าไม้เขียวขจี ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นและเงียบสงบ สามารถลงเล่นน้ำได้ทั้งบริวเณน้ำตก และตลอดลำห้วย น้ำตกสองคอน ถือว่าเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่งเลย เนื่องจากสายน้ำที่ไหลผ่านชั้นหินขนาดใหญ่ลงสู่ด้านล่าง กระแสน้ำใสสะอาดบริสุทธิ์ไม่ไหลแรงมากนัก เมื่อเดินเข้าไปทำให้อยากกระโดดลงไปเดี๋ยวนั้นเลยค่ะ บริเวณโดยรอบถูกรายล้อมด้วยแมกไม้เขียวขจี สร้างความสุขสำราญอากาศเย็นสบายอย่างมาก เหมาะแก่การพาครอบครัวเพื่อนฝูงมานั่งพักผ่อน นอกจากนี้ยังสามารถเดินเล่นชมทัศนียภาพรอบ ๆ หรือถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็ได้ค่ะ แต่ที่น้ำตกไม่มีร้านค้าให้บริการ หากนักท่องเที่ยวท่านใดจะเดินทางไปเที่ยวชมก็อย่าลืมนำอาหาร เครื่องดื่มไปด้วยนะคะ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย โทรศัพท์ (042) 812812 สอบถามข้อมูลท่องเที่ยว 1672 ตำรวจท่องเที่ยว 1155 ตำรวจทางหลวง 1193 บริการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ประชาสัมพันธุ์จังหวัดเลย (042) 811258 เทศบาลเมืองเลย (042) 811324 […]

อ่านต่อ

น้ำตกสวนห้อม

น้ำตกสวนห้อม หรือน้ำตกสันติธารา อยู่ที่บ้านสวนห้อม อ.หนองหิน จ.เลย น้ำตกสวนห้อมเป็นน้ำตกขนาดกลาง มองเห็นได้แต่ไกล ไหลลดหลั่นกันลงมาเป็นชั้นๆ บริเวณน้ำตกร่มรื่นเหมาะสำหรับพักผ่อน บรรยากาศโดยรอบรายล้อมด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ ให้ความร่มรื่นเย็นสบายค่ะ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย โทรศัพท์ (042) 812812 สอบถามข้อมูลท่องเที่ยว 1672 ตำรวจท่องเที่ยว 1155 ตำรวจทางหลวง 1193 บริการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ประชาสัมพันธุ์จังหวัดเลย (042) 811258 เทศบาลเมืองเลย (042) 811324 ตำรวจภูธรจังหวัดเลย (042) 811254 สถานีตำรวจภูธรเมืองเลย (042) 811254 โรงพยาบาลเลย (042) 862123 โรงพยาบาลเมืองเลยราม (042) 833400 -19 สถานีขนส่งจังหวัดเลย (042) 833586 ที่ทำการไปรษณีย์เลย (042) 812022 การเดินทาง รถยนต์ส่วนตัว เดินทางจากตัวเมืองเลยใช้ทางหลวงหมายเลข 201 เส้นเลย-หนองหิน ถึงบริเวณตัวอำเภอหนองหินเลี้ยวขวาเข้าถนนสายหนองหิน-สวนผางาม ประมาณ […]

อ่านต่อ

น้ำตกเพียงดิน

น้ำตกเพียงดิน หรือน้ำตกวิสุทธารา ตั้งอยู่ที่ อ.หนองหิน จ.เลย  อยู่ใกล้กับสวนผาหินงาม ห่างจากสวนผาหินงามไปประมาณ 200 เมตร พบกับความสวยงามของสายน้ำที่ตกลงมาไหลหลดหลั่นเป็นชั้นไปบนผาหินปูนสีขาวสวยสะท้อนกับแสงแดดรำไรที่ลอดหมู่ไม้ลงมาเป็นประกายน่ามอง สายน้ำตกไหลเลาะไปตามผาหินสุดปลายชั้นที่แอ่งกักน้ำให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำ  เป็นน้ำตกที่สามารถเดินไปถึงได้ง่ายๆ เพราะว่าอยู่บนพื้นดิน ไม่ต้องเดินขึ้นภูเขาให้ต้องเหนื่อย น้ำตกเพียงดินเป็นน้ำตกที่ตกจากธารน้ำที่ลดหลั่นต่ำลงไปจากพื้นดิน เส้นทางสู่น้ำตกจะต้องเดินต่ำลงไปเรื่อยๆจากพื้นถนน ประมาณ 30-50 เมตร สามารถเดินลงไปยังชั้นด้านล่างชมทิวทัศน์น้ำตกเพียงดินที่ชั้นล่างก็สวยงามไม่แพ้กันค่ะ น้ำตกเพียงดินเป็นน้ำตกขนาดกลาง แบ่งเป็นชั้น แต่มีด้วยกันหลายชั้น บางชั้นก็ต้องปีนป่าย และสามารถไหลคล้ายสไลเดอร์ได้ ทำให้นักท่องเที่ยวได้เล่นน้ำอย่างสนุกสนาน ส่วนบางชั้นก็มีน้ำใสไหลเป็นแอ่ง ลงเล่นน้ำได้ไม่เป็นอันตราย ความสวยงามของสายน้ำตกแห่งนี้ ก็คือ น้ำตกนี้เป็นสายธารไหลผ่านกลางหมู่แมกไม้ใหญ่ นักท่องเที่ยวจึงได้เล่นน้ำตกใต้ร่มเงาต้นไม้ บรรยากาศเย็นสบายชวนผ่อนคลายค่ะ บริเวณน้ำตกชั้นล่างอยู่ท่ามกลางต้นไม้ใหญ่ที่ร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ สูดอากาศบริสุทธิ์อัดแน่นให้เต็มปอด และหากมองย้อนกลับขึ้นไปยังด้านบนน้ำตกจะมีอีกหนึ่งมุมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม บริเวณลานจอดรถของน้ำตกเพียงดินก็มีร้านจำหน่ายของที่ระลึกไว้บริการ จุดเด่นและความงามของน้ำตกนี้ เป็นน้ำตกที่มีน้ำใส จากธรรมชาติ(ขุ่นบ้างในช่วงหน้าฝน) เป็นแก่งน้ำตกที่ไหลมาจากภูเขาสูง จากสวนหินผางาม ไหลเกาะเป็นชั้นชั้น จนกลายเป็นหินปูน ลาดเป็นชั้นๆ มีความสวยงามจากการสร้างสรรค์ของธรรมชาติ เสียงน้ำตกดังกังวาน ท่ามกลางบรรยากาศป่าเขา น้ำตกเพียงดินแห่งนี้สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากมีปริมาณน้ำตลอดทั้งปี น้ำที่ไหลสู่ตัวน้ำตกนี้เป็นน้ำซับจากภูเขารอบน้ำตก สายน้ำจึงไม่ไหลแรงมากนัก เหมาะที่จะพาเด็กๆมาเล่นน้ำ ระดับน้ำในเอ่งน้ำก็ไม่ลึกมากนักเด็กๆจึงสามารถเล่นน้ำได้อย่างสนุกสนานค่ะ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย โทรศัพท์ (042) 812812 […]

อ่านต่อ

น้ำตกปลาบ่า

น้ำตกปลาบ่า ไปพักผ่อนริมน้ำตก เล่นน้ำใสๆ ในบรรยากาศธรรมชาติแบบท้องถิ่นกันค่ะ น้ำตกปลาบ่า หรือน้ำตกตาดสาน ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 บ้านปลาบ่า ตำบลปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย เป็นน้ำตกที่เกิดจากความต่างระดับของชั้นหินในลำน้ำสาน สูงประมาณ 20 เมตร น้ำตกปลาบ่าเป็นน้ำตกที่เกิดจากสายน้ำไหลมาตามลำห้วยเล็กๆ แล้วแผ่ออกบนลาน หินกว้างประมาณ 20 เมตร แล้วไหลลดหลั่นต่อไปตามลำห้วย ในหน้าน้ำหลากน้ำหลากกระแสน้ำมีปริมาณมาก ไหลตกลง มาเสียงดัง และเกิดละอองน้ำฟุ้งกระจายสวยงามมาก แต่ไม่ควรลงเล่นน้ำบริเวณด้านบนน้ำตก เพราะน้ำไหลแรง อาจพลัดตกลงมาได้ค่ะ แอ่งน้ำกว้างด้านล่างเหมาะสำหรับเล่นน้ำมากกว่า เพราะจะปลอดภัยกว่าค่ะ น้ำตกปลาบ่า เป็นน้ำตกที่อยู่ทามกลางแหล่งชุมชนท้องถิ่น ตกมาจากแผ่นหินซึ่งมีการทรุดตัวเป็นเหวลึกขนาดใหญ่ บริเวณด้านบนน้ำตกเป็นลานหินกว้าง ซึ่งจุดนี้เองเมื่อหมดหน้าน้ำหลากเราก็จะได้ชม สามพันโบกเมืองเลย เป็นบริเวณลานหินมีหลุมมีบ่อเกิดขึ้นมากมายทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ซึ่งมองเข้าไปแล้วทำให้นึกถึงสามพันโบกที่แม่น้ำโขง เป็นสิ่งสวยงามที่สร้างสรรค์ขึ้นเองโดยธรรมชาติ แม้จะเป็นน้ำตกที่อยู่ใกล้แหล่งอาศัยของคนในชุมชนแต่ก็ยังเต็มไปด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์ ด้านบนมีสถานที่นั่งพักผ่อนสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าไปพักผ่อน แม้น้ำจะไม่เยอะแต่ก็เป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง แต่ที่นี่ไม่มีร้านค้าบริการ หากนักท่องเที่ยวจะเข้ามาเที่ยวชมจะต้องเตรียมอาหารมาด้วย ส่วนหากอยากเห็นสามพันโบกเมืองเลย จะต้องมาในหน้าแล้งเท่านั้นนะคะ ถึงจะได้ชมหินหินมีหลุมมีบ่อเกิดขึ้นมากมายทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ค่ะ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สอบถามข้อมูลท่องเที่ยว 1672 ตำรวจท่องเที่ยว 1155 ตำรวจทางหลวง 1193 บริการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ประชาสัมพันธุ์จังหวัดเลย (042) […]

อ่านต่อ

ถ้ำโพธิสัตว์

ถ้ำโพธิสัตว์ ไปชมควมงดงามของประติมากรรมธรรมชาติกันค่ะ ถ้ำโพธิ์สัตว์ หรือกุ้ยหลิน ตั้งอยู่ในบริเวณบ้านปวนพุ ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ภายในถ้ำมีถ้ำเล็กถ้ำน้อยอยู่อีกมากมายเรียงรายอยู่ใต้ยอดเขาทั้งหมด 15 คูหา และแต่ละคูหามีชื่อเรียกต่างๆ กัน เช่น เขาวงกต ถ้ำลับแล สวรรค์ชั้นต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหินย้อยรูปร่างสวยงามแปลกตาให้เราได้ถ่ายภาพเก็บความสวยงามภายในถ้ำอีกด้วยค่ะ การเข้าชมนั้นควรติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ อบต.ก่อน เนื่องจากไม่มีไฟฟ้า และแเส้นทา่งการเดินในถ้ำวกวนมากอาจทำให้หลงทางได้ ใช้เวลาในการเดินชมอย่างน้อย 1 ชั่วโมงค่ะ ถ้ำโพธิสัตว์แห่งนี้ เดิมเชื่อว่าบริเวณนี้เป็นชายฝั่งทะเลติดกับแผ่นดินที่เป็นไหล่ทวีป มีอายุ 250-280 ล้านปี เป็นยุคเดียวกับเทือกเขาหิมาลัยและคุณหมินเมืองจีน ภายในถ้ำโพธิสัตว์ได้แบ่งออกเป็นคูหามากมาย บางคูหามีลักษณะผนังหินขรุขระสูงชัน ดูลึกลับ ตื่นเต้น น่าผจญภัย โดยมีชื่อเรียกต่างกันไป เช่น ท้องพระโรง หินนางเงือก เป็นต้น ติตด่อสอบถามเพิ่มเติม สอบถามข้อมูลท่องเที่ยว 1672 ตำรวจท่องเที่ยว 1155 ตำรวจทางหลวง 1193 บริการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ประชาสัมพันธุ์จังหวัดเลย (042) 811258 เทศบาลเมืองเลย (042) 811324 ตำรวจภูธรจังหวัดเลย (042) 811254 สถานีตำรวจภูธรเมืองเลย […]

อ่านต่อ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ตั้งอยู่ที่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย อยู่ในบริเวณท้องที่อำเภอวังสะพุง อำเภอภูเรือ อำเภอด่านซ้าย และอำเภอภูหลวง ภูหลวงมีความหมายว่าเขาที่สูงใหญ่ หรือหมายถึงภูเขาของพระเจ้าแผ่นดิน เกิดจากการยกตัวของพื้นผิวโลกและดินส่วนที่อ่อนพัดพาลงสู่พื้นที่ส่วนต่ำ ภูหลวงประกาศให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2517 มีพื้นที่ประมาณ 560,593 ไร่สภาพทั่วไปเป็นพื้นที่ราบสูง อากาศเย็นตลอดปี ฤดูกาลบนภูหลวงมี 3 ฤดูเหมือนพื้นราบแต่ระดับอุณหภูมิต่างกัน ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 20-24 องศาเซลเซียสจะมีดอกไม้ที่มีสีสันเจิดจ้าสวยงามเช่นเอื้องตาเหิน กล้วยไม้ป่าดอกขาว กุหลาบขาวและกุหลาบแดง ฤดูฝนอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม อุณหภูมิใกล้เคียงหรือสูงกว่าหน้าร้อนเล็กน้อยจะมีดอกไม้ป่าดอกเล็กๆ สีชมพูอมม่วงขึ้นแซมตามทุ่งหญ้าและเทียนน้อย ฤดูหนาวอุณหภูมิลดลงมาก เฉลี่ย 0-16 องศาเซลเซียส ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-มกราคม บางวันอุณหภูมิลดลงถึง –4 องศาเซลเซียสจะมีก่วมแดงหรือที่รู้จักกันว่าเมเปิ้ล จะเปลี่ยนสีแดง แล้วผลัดใบ ตามพื้นดินจะเห็นต้นกระดุมเงินและรองเท้านารีปีกแมลงปอขึ้นอยู่บนก้อนหินและตามพื้นป่าดิบเขา สิ่งที่น่าสนใจ อุณหภูมิของอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในฤดูหนาวอุณหภูมิจะลดลงใกล้ถึงจุดเยือกแข็งหรือต่ำกว่าจุดเยือกแข็งเกือบทุกปี เป็นแหล่งที่มีพืชพรรณไม้ในที่สูงที่อุดมสมบูรณ์มาก มีกล้วยไม้ป่ามากกว่า 160 ชนิด มีพืชพรรณ ไม้ที่หายากหรือมีที่ภูหลวงเพียงแห่งเดียวหรือพืชพรรณไม้ที่ไม่ค่อยจะพบเห็น สวนหินธรรมชาติที่ประกอบด้วยพืชพรรณไม้ดอกกล้วยไม้และพืชชั้นต่ำ เช่นลานสุริยัน และป่าหินภูเขา มีป่าหลากชนิด เช่น ป่าผลัดใบหรือป่าเบญจพรรณ […]

อ่านต่อ