มหาสารคาม

กลุ่มทอผ้าบ้านหนองเขื่อนช้าง

กลุ่มทอผ้าบ้านหนองเขื่อนช้าง ไปศึกษาการทอผ้าไหมงามๆ ชมและช็อปผ้าไหมทอมือของชาวบ้านในชุมชน ลวดลายสวยงาม ละเอียด ประณีต ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ กลุ่มทอผ้าบ้านหนองเขื่อนช้างตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านหนองเขื่อนช้าง ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ถนน มหาสารคาม–โกสุมพิสัย เป็นหมู่บ้านที่ทอผ้าไหมและทอผ้าฝ้ายที่มีชื่อของจังหวัด ได้มีการสืบทอดวิธีการทอผ้ามาจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน เป็นการเรียนรู้จากคนในชุมชนด้วยกัน ตั้งแต่การเลี้ยงไหม ย้อมไหมมัดหมี่ และวิธีการทอผ้าไหม นางอุไร ขาลนาม เป็นผู้ที่มีฝีมือการทอผ้าที่ได้รับการยอมรับจากชุมชน จึงใช้บ้านตนเองเป็นสถานที่ตั้งกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองและเป็นสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและผ้าฝ้ายจากสมาชิกในหมู่บ้าน มีทั้งผ้าเป็นผืน ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ เสื้อผ้าฝ้าย กางเกงขาก๊วยแบบอีสาน หมอนขวาน ผ้าทอบ้านหนองเขื่อนช้างมีชื่อมากนักท่องเที่ยวมาเยือนจังหวัดมหาสารคามส่วนใหญ่จะแวะซื้อสินค้าที่หมู่บ้านแห่งนี้ ประวัติความเป็นมา ชาวบ้านหนองเขื่อนช้าง มีความชำนาญในการทอผ้า มาตั้งแต่สมัยโบราณ ทั้งผ้าฝ้ายและผ้าไหม ต่อมามีการนำเอาเส้นไหมมาออกแบบมัดหมี่ตามลวดลายที่ต้องการ ลายหมี่ที่มัดขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าใช้วิธีการทอมือ ชาวบ้านหนองเขื่อนช้างได้ดำเนินการทอผ้าพื้นเมือง และผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์จากสิ่งทอ ตั้งแต่อดีตเป็นต้นมา และได้ดำเนินการอย่างจริงจัง เมื่อปี พ.ศ 2514 โดยได้รับคำแนะนำจากทางวิทยาลัยครูและสถาบันอื่น ๆ ในเรื่องการออกแบบ เทคนิคการประดิษฐ์ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของตลาด นอกจากทอผ้าแล้วยังได้นำเอาผ้าที่ทอแล้ว มาประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อีกเป็นจำนวนมาก […]

อ่านต่อ

เที่ยว มหาสารคาม

มหาสารคาม “พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตกศิลานคร” เทศกาล/ประเพณี งานนมัสการพระธาตุนาดูน จัดเป็นประจำทุกปีในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 หรือวัมาฆบูชา ณ พุทธมณฑลอีสานพระธาตุนาดูน อ.นาดูน งานประเพณีบุญบั้งไฟ จัดเป็นประจำทุกปีระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ตามอำเภอต่างๆในจังหวัด งานประเพณีไหลเรือไฟไทญ้อ จัดเป็นประจำทุกปีในวันขึ้น 15 ค่ำ – วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ประมาณเดือนตุลาคม บริเวณสนามกลางบ้านท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย การเดินทาง รถทัวร์ จากสถานีขนส่งหมอชิต 2 มีรถเที่ยวเวลา 06:00-22:00 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ 320-990 บาท ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 1490 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ กู่มหาธาตุ ย้อนอดีตชมสิ่งก่อสร้างโบราณสถานเมืองขอมสมัยพุทธศัตวรรษที่ 18 ศาสนสถานปราสาทหินศิลาแลงรูปกระโจมสี่เหลี่ยม ภายในตัวปราสาทมีเทวรูปทำด้วยดินเผา 2 องค์ นั่งขัดสมาธิประนมมือถือสังข์ ภายนอกปราสาทล้อมรอบด้วยกำแพงหิน กูมหาธาตุหรือปรางค์กู่บ้านเขวาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดอีกแห่งหนึ่ง พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเหียน อาจารย์บุญหมั่น คำสะอาด ผู้มีพรสวรรค์ด้านการวาดภาพที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยใช้ลวดลายเครืออีสานผสมผสานเรื่องราวตำนานความเชื่อท้องถิ่นมานำเสนอ จนได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินมรดกอีสาน […]

อ่านต่อ