การห่อเหมี้ยง

ก่อนที่นำเหมี้ยงไปรับประทาน หรือใช้เลี้ยงแขก ชาวล้านนาจะนำเหมี้ยงไปห่อใบตองก่อน โดย 1 ห่อ บรรจุเหมี้ยงพอคำ และนิยมใส่ขิงอ่อนดอง และเกลือลงไปด้วย เพื่อเพิ่มรสชาติให้แก่เหมี้ยง (เสาวภา ทาแก้ว, สัมภาษณ์, 4 กรกฎาคม 2550)

[adsense-2]

ส่วนผสมการห่อเหมื้ยง
1. เหมี้ยง 1 กำ
2. เกลือเม็ด 2 ช้อนโต๊ะ
3. ขิงอ่อนดองซอย 2 ช้อนโต๊ะ

วิธีทำการห่อเหมื้ยง

1. นำเหมี้ยงที่ดองได้ที่แล้ว หยิบมาประมาณพอคำ ใส่เกลือและขิงดอง


2. พับเหมี้ยงให้มิดเกลือและขิง ฉีกใบตองขนาด 4 นิ้ว วางเหมี้ยงลงบนใบตอง


3. ม้วนใบตองตามทางยาวของใบตอง แล้วพับหัวพับท้าย


4. ฉีกใบตองขนาด 1 นิ้ว ห่อพันด้านนอก แล้วพับสอดเข้าด้านใน

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเห็น

ความเห็น