น้ำพริกหนุ่ม

พริกหนุ่ม คือพริกสดที่ยังไม่แก่จัด น้ำพริกหนุ่ม เป็นน้ำพริกที่มีลักษณะข้น เป็นอาหารพื้นบ้านล้านนาที่รู้จักกันทั่วไป มีจำหน่ายแพร่หลายแก่นักท่องเที่ยว นิยมซื้อเป็นของฝาก รับประทานกับแคบหมู บางสูตรใส่ปลาร้าสับ และกะปิห่อใบตองย่างไฟ บางสูตรใส่น้ำปลากับเกลือ แล้วแต่ชอบ(เสาวภา ศักยพันธ์ และยุพยง วิจิตรศิลป์, 2538, หน้า 84; รัตนา พรหมพิชัย, 2542, หน้า 3257, ศรีวรรณ จำรัส, สัมภาษณ์, 14 มิถุนายน 2550)

[adsense-2]

ส่วนผสมน้ำพริกหนุ่ม
1. พริกหนุ่มย่างไฟ 5 เม็ด
2. หอมแดงย่างไฟ 5 หัว
3. กระเทียมย่างไฟ 8 กลีบ
4. เกลือ 1/2 ช้อนชา
5. ผักชีซอย 1/2 ช้อนโต๊ะ
6. ต้นหอมซอย 1/2 ช้อนโต๊ะ

เครื่องเคียงน้ำพริกหนุ่ม
1. แค
2. ถั่วฝักยาว
3. กระถิน
4. มะเขือเปราะ
5. มะเขือยาว

วิธีทำำน้ำพริกหนุ่ม

1. ย่างพริก กระเทียม และหอมแดง แกะเปลือกออก


2. โขลกส่วนผสมและเกลือ รวมกันให้ละเอียด


3. โรยหน้าน้ำพริกด้วยผักชีต้นหอม

เคล็ดลับในการปรุง
ย่างส่วนผสมกับถ่านไม้ น้ำพริกจะมีกลิ่นหอม และรสชาติดี ถ้าไม่ชอบเผ็ด ให้เอาไส้พริกออกบ้าง จะช่วยให้เผ็ดลดลง

รายการอ้างอิง
รัตนา พรหมพิชัย. (2542). น้ำพริกหนุ่ม. ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ (เล่ม 1, หน้า 3257). กรุงเทพฯ: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์.

เสาวภา ศักยพันธ์ และยุพยง วิจิตรศิลป์. (2538). อาหารพื้นบ้านภาคเหนือ. เชียงใหม่: ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเชียงใหม่.

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเห็น

ความเห็น