ปูอ่อง

ปูอ่อง เป็นอาหารพื้นบ้านของชาวล้านนา ชาวไทลื้อ ชาวไทเขิน แม้แต่ในภาคเหนือของลาว ปูอ่องจะอร่อยที่สุดช่วงฤดูเกี่ยวข้าว เนื่องจากปูมีมันมาก การปรุงโดยใส่ต้นหอมซอย จะทำให้ปูอ่องเพิ่มกลิ่นหอม และน่ารับประทานยิ่งขึ้น (เสาวภา ทาแก้ว, สัมภาษณ์, 2 กรกฎาคม 2550; อากิก, 2548)

[adsense-2]

ส่วนผสมปูอ่อง
1. ปูนา 20 ตัว
2. เกลือ 1 ช้อนชา
3. ต้นหอมซอย 2 ช้อนโต๊ะ

วิธีทำำปูอ่อง

1. แกะปู เอาแต่มันปูใส่ถ้วย


2. ใส่ต้นหอมซอย และเกลือ คนให้เข้ากัน


3. เลือกเอากระดองปูขนาดใหญ่และแข็ง ล้างให้สะอาด ตักส่วนผสมใส่ในกระดองปู


4. นำไปย่างบนเตาถ่าน ใช้ไฟอ่อน


5. ย่างใช้เวลาประมาณ 15 นาที จนสุก สังเกตจากสีของกระดองปูจะเป็นสีส้ม มันปูแห้ง และเป็นสีเหลือง

รายการอ้างอิง
อากิก. ท่องสามแผ่นดิน 2005 #6 วังเวียง ใครหนอช่างว่า กุ้ยหลินแห่งลาว” 28-10-2548. (2548). ค้นเมื่อ 17 กรกฎาคม 2550 จาก http://www.lannabiketrip.com/all_trip/3lands/18.htm

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเห็น

ความเห็น