ผักกาดส้ม

การทำผักกาดส้ม ใช้ผักกาดเขียว ผักกาดปั่นหรือผักกาดเขียวปลี นำมาดอง 2 วัน เพื่อใช้ในการปรุงเป็นยำผักกาดส้ม ถ้าใช้ปรุงเป็นน้ำพริกน้ำผัก ให้นำผักกาดส้มไปเคี่ยวให้สุกก่อน (ทรงพันธ์ วรรณมาศ, 2542, หน้า 4013; เสาวภา ทาแก้ว, สัมภาษณ์, 2 กรกฎาคม 2550)

[adsense-2]

ส่วนผสมผักกาดส้ม
1. ผักกาดเขียว 300 กรัม
2. ข้าวนึ่ง 1 ช้อนโต๊ะ
3. เกลือเม็ด 1 ช้อนโต๊ะ
4. น้ำซาวข้าว 1 ถ้วย

วิธีทำผักกาดส้ม

1. ล้างผักกาดเขียวให้สะอาด ซอยให้ละเอียด


2. ใส่ข้าวนึ่ง นวดให้เข้ากัน

3. ใส่เกลือเม็ด นวดให้เข้ากัน


4. ใส่น้ำซาวข้าว ปิดฝา ดองไว้1-2 วัน

รายการอ้างอิง
ทรงพันธ์ วรรณมาศ. (2542). ผักกาดดอง. ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ (เล่ม 8, หน้า 4012-4013). กรุงเทพฯ: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์.

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเห็น

ความเห็น