หน่อโอ

หน่อโอ่ หมายถึง หน่อไม้มีกลิ่น โอ่ แปลว่า เหม็น เนื่องจากหมักดอง หรือหมักดองไม่ได้ที่ นิยมใช้หน่อไม้รวก หน่อไล่ หน่อไม้บง หน่อไม้ซาง แกะเปลือกออก ดองไว้ 2-3 คืน และนำมาต้มจนสุก บางสูตรดองหน่อไม้ทั้งเปลือก แกะเปลืองออก แล้วจึงนำมาต้ม การต้มไม่ว่าจะเป็นสูตรใด ต้องต้มนานๆ จึงจะอร่อย รับประทานกับเครื่องจิ้ม ซึ่งชาวล้านนา เรียกว่า พริกดำ คือพริกแห้งย่างไฟ และเกลือ โขลกรวมกันให้ละเอียด โรยด้วยใบมะกรูดซอย (บุญยัง ชุมศรี, 2542, หน้า 7284; นงเยาว์ วิริยะ, สัมภาษณ์, 2 กรกฎาคม 2550)

[adsense-2]

ส่วนผสมหน่อโอ่
1. หน่อไม้ไผ่รวก 2 หาง
2. เกลือ 2 ช้อนชา
3. พริกแห้ง 5 เม็ด
4. ใบมะกรูด 2 ใบ

วิธีทำหน่อโอ่

1. ใช้มีดกรีดหน่อไม้ให้เป็นเส้นๆ ตั้งแต่ส่วนโคลนจนถึงส่วนที่อ่อน เหลือส่วนปลายไว้


2. แช่หน่อไม้ในน้ำเปล่าไว้ ดองไว้ 2 คืน


3. ต้มหน่อไม้ที่ดองได้ที่แล้ว ใส่เกลือ 1 ช้อนชา ต้มจนหน่อไม้สุก


4. ทำเครื่องจิ้ม โดยย่างพริกแห้ง นำมาโขลกกับเกลือ 1 ช้อนชา ตักใส่ถ้วย ใส่ใบมะกรูดซอย คนให้เข้ากัน

เคล็ดลับการปรุง
ต้มหน่อไม้จนสุก จึงจะอร่อย

รายการอ้างอิง
บุญยัง ชุมศรี. (2542). หน่อ. ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ (เล่ม 14, หน้า 7281-7285). กรุงเทพฯ: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์.

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเห็น

ความเห็น