แคบไข

แคบไข คือมันของวัวหรือควายที่เจียวเอาน้ำมันออกแล้ว มีลักษณะกรอบ นิยมรับประทานกับน้ำพริกน้ำผัก น้ำพริกตาแดง (รัตนา พรหมพิชัยม 2542, หน้า 1344; จันทรา กันทะยศ, สัมภาษณ์, 9 กรกฎาคม 2550)

[adsense-2]

ส่วนผสมแคบไข
1. เนื้อวัวติดมัน 2 กิโลกรัม
2. เกลือ 3 ช้อนโต๊ะ
3. น้ำมันวัว 1 ถ้วย

วิธีทำำแคบไข

1. ล้างเนื้อวัวให้สะอาด หั่นเป็นชิ้นๆ ขนาด 2 x 4 นิ้ว


2. ใส่เกลือป่น หมักไว้ ประมาณ 1 ชั่วโมง


3. ตั้งกระทะ ใส่น้ำมันวัว พอน้ำมันร้อน ใส่เนื้อวัวลงเจียว


4. เจียวจนกระทั่งไขมันวัวเริ่มหดตัว และมีน้ำมันออกมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ


5. ทอดต่อไปเรื่อยๆ ประมาณ 1 ชั่วโมง จนแคบไขเหลืองและกรอบ


6. ตักขึ้นแล้วทิ้งไว้ให้เย็น บรรจุใส่ถุง เพื่อรักษาความกรอบไว้

รายการอ้างอิง
รัตนา พรหมพิชัย. (2542). แคบ/แครบ. ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ (เล่ม 3, หน้า 1344). กรุงเทพฯ: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์.
ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเห็น

ความเห็น