แอ็บอี่ฮวก

อี่ฮวก คือลูกอ่อนของกบหรือเขียด ถ้าเป็นลูกอ่อนกบ เรียก อี่ฮวกกบ ถ้าเป็นลูกอ่อนเขียด เรียก อี่ฮวกเขียด นิยมรับประทานอี่ฮวกกบมากกว่าอี่ฮวกเขียด นำมาปรุงเป็น แอ็บ และน้ำพริก เป็นส่วนผสมในแกงหน่อไม้ดอง แอ็บอี่ฮวก มีวิธีการปรุงเช่นเดียวกับแอ็บอ่องออ แอ็บกุ้ง แอ็บหมู ทำให้สุกโดยปิ้งหรือย่าง ด้วยไฟอ่อนๆ จนข้างในสุก (รัตนา พรหมพิชัย, 2542, หน้า 8111; อัมพร โมฬีพันธ์, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2550)

[adsense-2]

ส่วนผสมแอ็บอี่ฮวก 1. ลูกอ๊อด 200 กรัม 2. ใบขิง 1/2 ถ้วย เครื่องแกงแอ็บอี่ฮวก 1. พริกขี้หนู 20 เม็ด 2. หอมแดง 10 หัว 3. กระเทียม 20 กลีบ 4. ตะไคร้ซอย 2 ช้อนโต๊ะ 5. ข่าหั่น 2 ช้อนโต๊ะ 6. ขมิ้นหั่น 1 ช้อนโต๊ะ 7. กะปิ 1/2 ช้อนโต๊ะ 8. เกลือ 1/2 ช้อนชา

วิธีทำแอ็บอี่ฮวก

1. โขลกเครื่องแกงรวมกันให้ละเอียด

2. ล้างลูกอ๊อดให้สะอาด ใส่ภาชนะ ใส่เครื่องแกงลงคลุกเคล้าให้เข้ากัน

3. ใส่ใบขิงซอย คลุกเคล้าให้เข้ากัน

4. เตรียมใบตอง กว้าง 8 นิ้ว วางซ้อนกันสองชั้นสลับหัวท้าย ตักส่วนผสมใส่ลงตรงกลางใบตอง

5. ห่อเป็นรูปสี่เหลี่ยม ใช้ไม้กลัด กลัดใบตองให้ติดกัน

6. นำไปย่างไฟอ่อนๆ

7. ย่างจนกระทั่งใบตองเหลืองเกรียม คอยกลับด้าน ใช้เวลาประมาณ 30-45 นาที

เคล็ดลับในการปรุง การเอาของเสียออกจากท้องลูกอ๊อด ให้ใช้ขี้เถ้า โดยการเอามือแตะขี้เถ้าก่อน เพื่อบีบของเสียออกได้ง่ายขึ้น

รายการอ้างอิง รัตนา พรหมพิชัย. (2542). แอ็บ. ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ (เล่ม 15, หน้า 8111-8112).กรุงเทพฯ: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์.

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเห็น

ความเห็น