Month: October 2014

วัดโพธิ์ศรี

วัดโพธิ์ศรี ตั้งอยู่เลขที่ 690 ถนนสุนทรวิจิตร  อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เลียบริมแม่น้ำโขง ภายในวัดดูร่มรื่นมีอุโบสถเก่าแก่ ภายในกุฎิเจ้าอาวาสเป็นที่ประดิษฐานพระทอง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองสำริด ปางมารวิชัย และเป็นพระพุทธรูปโบราณสกุลช่างล้านช้าง ตรงกับสมัยอยุธยาตอนต้น ในอดีตเคยทำพิธีสรงน้ำพระทองในวันสงกรานต์ แต่มักจะเกิดพายุและตกหนักทุกครั้ง ภายหลังจึงเปลี่ยนเป็นพระพุทธรูปองค์อื่นแทน ปัจจุบันทุกวันเพ็ญเดือนหกจะนิมนต์มาตั้งไว้ที่หน้าโบสถ์ให้ชาวบ้านมาสรงน้ำ และในวันออกพรรษาชาวบ้านห้อมจะมาทอดปราสาทผึ้งที่วัดนี้ทุกปี สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด สิม หรือ พระอุโบสถ วัดโพธิ์ศรี ภายนอกตกแต่งลวดลายสวยงาม ายในประดิษฐานพระประธาน นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปกราบนมัสการได้ หอพระทอง พระทองเป็นพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก 9 นิ้วประทับบนฐานบัวหงายชั้นเดียวมีเกสรดอกบัวโดยรอบ ฐานล่างถัดจากฐานบัวหงายเป็นฐาน 8 เหลี่ยมลดหลั่นกัน 1 ชั้น พระทองเป็นพระพุทธรูปโบราณสร้างโดยช่างสกุลล้านช้าง ตรงกับสมัยอยุธยาตอนต้น เป็นพระพุทธรูปโบราณเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองนครพนม นอกจากนี้สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือ ก๋วยเตี๋ยวหมู เนื้อ ริมโขง ตั้งอยู่หน้าวัดโพธิ์ศรี ถนนเลียบโขง อร่อยมาก มีเครื่องเคียง คือ ผักกาดหอม ถั่วงอก ใบโหระพา สดๆ หวาน กรอบ และพริกอ่อนคั่ว เผ็ดกำลังดี เครื่องปรุงที่นี่ นอกจาก พริก น้ำตาลทราย […]

Read More

วัดพุทธสีมา

วัดพุทธสีมา ไหว้พระ ดูสิมเก่า ชมฮูปแต้มลวดลายงดงาม วัดพุทธสีมา ตั้งอยู่เลขที่ 137 บ้านฝั่งแตง ถนนเรืองศรี หมูที่ 2 ดำบลฝั่งแตง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2308 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ ศ. 2462 มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2517 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา วันอาทิตย์ และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2517 สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดคือ ฮูปแต้มเขียนขึ้นประมาณ พ.ศ.2463 โดยช่างชื่อ นายคำสิง ไชโย  ฮูปแต้มที่เขียนอยู่ทั้งภายในอาคารเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธประวัติ ทศชาติชาดก และวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องสังข์สินธุ์ชัย ส่วนภายนอกเขียนภาพเรื่องพระเวสสันดร และภาพเกี่ยวกับไตรภูมิกถาซึ่งมุ่งเน้นเฉพาะนรกภูมิเท่านั้น หลักฐาน ที่ผนังด้านนอกตัวสิมปรากฏภาพจิตรกรรมเหนือกรอบประตู และหน้าต่างทั้ง 2 ด้านภายในกรอบอาร์คโค้งเหมือนบานหน้าต่างมีจิตรกรรมฝ่าผนังลายเส้นใช้สีแซมแต่เพียงบางส่วน รูปภาพภายนอกเป็นภาพพุทธประวัติ นรก พระเวสสันดรชาดก ทศชาติ […]

Read More

วัดนักบุญอันนาหนองแสง

วัดนักบุญอันนาหนองแสง ตั้งอยู่บนถนนสุนทรวิจิตร บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง เลียบเขื่อนหน้าเมืองนครพนม ถนนสุนทรวิจิตร ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม วัดนี้สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1926 โดยคุณพ่อเอดัวร์ นำราภ อดีตอธิการ โบสถ์วัดนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนานาชาติที่มีคนหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่และเป็นสถาปัตยกรรมที่น่าชมยิ่ง มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแปลกตา ในช่วงก่อนวันคริสต์มาส ชาวคริสต์แต่ละชุมชนจะประดิษฐ์ดาวรูปแบบต่าง ๆ แล้วแห่มารวมกันไว้ที่นี่ ตัวอาคารโบสถ์มีลักษณะเป็นโบสถ์แฝด มีสะพานเชื่อมระหว่างกลางสามารถเดินข้ามได้ มีโดมทรงแหลมสูง โบสถ์แฝดหลังนี้เป็นศูนย์กลางของคริสต์ศาสนิกชนในเขตเทศบาลเมืองนครพนม โดยเฉพาะชาวชุมชนตำบลหนองแสง การก่อสร้าง ใช้วัสดุก่อสร้างบางอย่างนำเข้ามาจากเมืองไซ่ง่อน ประเทศเวียดนาม โบสถ์นักบุญอันนาเคยได้รับความเสียหายจากระเบิดในสมัยสงครามเวียดนาม และได้รับการบูรณะซ่อมแซมในเวลาต่อมา ในช่วงก่อนวันคริสต์มาส(วันที่ 25 ธันวาคมของทุกปี) ชาวคริตส์แต่ละชุมชนในเขตเมืองนครพนม จะประดิษฐ์ดาวขนาดใหญ่เป็นรูปแบบต่างๆสวยงาม และนำมาแห่รอบเมืองเพื่อฉลองเทศกาลคริสต์มาส นอกจากนี้ยังมีการจัดสถานที่และประดับประดาแสงไฟในบริเวณโบสถ์อย่างสวยงามด้วย [adsense-2] วัดนักบุญอันนาหนองแสงนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่มีคนหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่รวมกัน เช่น คนญวน คนไทย คนจีน คนลาววเป็นต้น วัดนักบุญมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแปลกตา และยังมีอาคารที่ทำการศาสนกิจของบาทหลวงนิกายคาทอลิก ภายหลังได้มีการจัดตั้งเป็นมูลนิธิบาทหลวงเอดัวร์นำลาภ อาคารหลังนี้มีสถาปัตกรรมแบบโคโรเนียลก่อด้วยอิฐปูน ภายนอกสีเหลืองสวยงาม สร้างประมาณปี ค.ศ.1952 ซึ่งแต่เดิมด้านข้างของตัวอาคารนี้เป็นโบสถ์ประกอบพิธีทางศาสนาแต่ถูกฝรั่งเศสทิ้งระเบิดถล่มเมืองนครพนมในสมัยกรณีพิพาทอินโดจีน ทำให้โบสถ์พังเสียหาย ต่อมาจึงมีการสร้างโบสถ์หลังใหม่เพื่อใช้ประกอบพิธีทางศาสนาของชาวคริสต์สืบต่อมาถึงในปัจจุบัน ซึ่งก่อนวันคริสต์มาส ชาวคริสต์แต่ละชุมชนในจังหวัดพครพนม […]

Read More

ลานพนมนาคา

ลานพนมนาคา นครพนม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ตรงข้ามกับตลาดอินโดจีน ลานพนมนาคา เป็นลานอเนกประสงค์ไว้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของจังหวัดนครพนม นอกจากนั้นยังเป็นที่ออกกำลังกาย เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตลอดจนเป็นจุดชมวิวแม่น้ำโขง ส่วนใหญ่ตอนเย็นๆผู้คนจะออกมาทำกิจกรมมต่างๆกันอย่างมากมาย ในแต่ละปีจะมีการจัดกิจกรรมโดยใช้ลานแห่งนี้ในการจัดกิจกรรมมากมาย เช่น งานตรุษจีน จะมีการประดับโคมไฟที่ลานแห่งนี้นับร้อยดวง สวยงามยิ่งนัก และมีการจัดงานไหลเรือไฟที่แม่น้ำโขงในทุกๆปีนักท่องเที่ยวสามารถชมการไหลเรือไฟจากลานพนมนาคานี้ได้ ทุกสิ้นปีมีงานเค้าท์ดาวน์ที่จัดอย่างยิ่งใหญ่ และงานอื่นๆอีกมากมาย เรียกได้ว่าลานแห่งนี้เป็นศูนย์รวมของคนนครพนมก็ว่าได้ [adsense-2] ติตด่อสอบถามเพิ่มเติม ททท.สำนักงานนครพนม (นครพนม สกลนคร มุกดาหาร) อ.เมือง นครพนม โทร. 0-4251-3490-1 ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม โทร. 0-4251-1730, – 4252-0797 ท่าอากาศยานนครพนม โทร. 0-4251-3264 บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน โทร. 0-4251-2494, 0-4251-3014 สำนักงานจังหวัดนครพนม โทร. 0-4251-1287, 0-4251-1574 สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง โทร. 0-4251-1266, 0-4251-5680,0-4251-2469 การเดินทาง รถยนต์ส่วนตัว […]

Read More

พระธาตุศรีคุณ

พระธาตุศรีคุณ กราบนมัสการพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ เที่ยวชมวัดบรรยากาศร่มรื่น พระธาตุศรีคุณเป็นพระธาตุคู่บุญของคนเกิดวันอังคาร ประดิษฐานอยู่ที่วัดธาตุศรีคุณ อำเภอนาแก จ.นครพนม ห่างจากตัว จังหวัดนครพนม ไป 39 กิโลเมตร พระธาตุองค์นี้ถูกค้นพบเมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๓๔๐ และได้รับการบูรณะครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ.2485-2490 มีลักษณะคล้ายพระธาตุพนม ต่างกันที่ชั้น 1 มี 2 ตอน เป็นรูปสี่เหลี่ยม ประดับลวดลายปูนปั้น และชั้นที่ 2 สั้นกว่าพระธาตุพนม ภายในบรรจุดพระอรหันต ธาตุของพระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร พระอัครสาวกซ้ายขวาของพระพุทธเจ้า และพระสังกัจจายนะ ประวัติพระธาตุศรีคุณ แผ่นดินนี้เมื่ออดีตก่อนที่จะเกิดวีรบุรุษนาแก เกิดการรบพุ่งกันตลอดมาตั้งแต่อาณาจักรล้านช้างเรื่อยไปจนถึง อาณาจักรขอมเนื่องจากเป็นยุทธภูมิทางการต่อสู้ และตัวพระธาตุศรีคูณมีกษัตริย์ นักรบเป็นผู้ก่อสร้าง ตรงกับเทพประจำวันอังคาร ซึ่งเป็นนักต่อสู้ คนที่เกิดวันนี้เช่นกันจะเป็นนักสู้ มีน้ำอดน้ำทนเป็นเยี่ยม และเชื่อว่าใครได้ไปสักการะจะได้อานิสงส์ทวีคูณ และเสริมพลังนักสู้ในจิตใจให้เข้มแข็งขึ้น บริเวณวัดพระธาตุศรีคุณ มีต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่อยู่ใกล้ๆ กับซุ้มประตูเข้าวัด มีรูปปั้นพญานาคและพระพุทธรูปปางนาคปรกประดิษฐานอยู่ นอกจากนี้ยังมี หอแจก เป็นหอแจกแบบโปร่ง ยกพื้นสูง ผนังเปิดโล่ง ทั้ง ๓ ด้าน […]

Read More

พระธาตุมหาชัย

พระธาตุมหาชัย เป็นพระธาตุประจำวันผู้ที่เกิดวันพุธ ประดิษฐานอยู่บ้านมหาชัย ตำบลมหาชัย องค์พระธาตุสูง 37 เมตร เป็นปูชนียสถานที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง เพราะเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์สารีริกธาตุ ภายในพระอุโบสถนอกจากพระประธานคือ พระพุทธไชยสิทธิ์แล้วยังมีพระพุทธรูปปางห้ามญาติสลักจากไม้ต้นสะเดาหวานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และภาพเขียนบนฝาผนังอุโบสถแสดงพุทธประวัติ มีลวดลายศิลปกรรมที่งดงามมากในภาคอีสาน เชื่อกันว่าผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุมหาชัย จะประสบแต่ชัยชนะในชีวิต จะเป็นนักประสานสิบทิศ โอภาปราศรัยดี ค้าขายคล่อง พูดจามีคนเชื่อถือ ได้รับอานิสงส์ประสบชัยชนะในชีวิตและที่วัดนี้ยังเป็นที่จำพรรษาของพระสุนทรธรรมากร (หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ) พระเกจิอาจารย์สายวิปัสนาที่สำคัญองค์หนึ่ง ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวนครพนมและชาวอิสานทั่วไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ที่พระธาตุมหาชัย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชา และที่วัดนี้ยังเป็นที่จำพรรษาของพระสุนทรธรรมากร (หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ) พระเกจิอาจารย์สายวิปัสสนาที่สำคัญองค์หนึ่ง ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวนครพนมและชาวอีสานทั่วไป สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด 1. พิพิธภัณฑ์พระสุนทร ธรรมากร สร้างถวายโดยศิษยานุศิษย์ ข้างในจะมีหุ่นขี้ผึ้งของหลวงปู่ แต่ป้องกันและล๊อคด้วยกุญแจอย่างแน่นหนา 2. พระอุโบสถที่ล้อมด้วยกำแพงแก้ว สวยงามมาก 3. ลานศรีมหาโพธิ์ มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ใต้ต้นโพธิ์ให้นักท่องเที่ยวได้กราบไหว้ คาถาบูชาพระธาตุมหาชัย สำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืน “คะ […]

Read More

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เป็นวัดพระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ปัจจุบันมี พระเทพวรมุนี เป็นเจ้าอาวาส ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน ประดิษฐาน ณ ริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนชยางกูร บ้านธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีลักษณะเป็นเจดีย์รูปสี่เหลี่ยมจตุรัสก่อด้วยอิฐ กว้างด้านละ 12.33 เมตร สูง 53.6 เมตร มีกำแพงล้อมองค์พระธาตุ 4 ชั้น องค์พระธาตุตั้งอยู่บนภูกำพร้า (เนินดินสูงจากพื้นธรรมดาประมาณ 3 เมตร) ภายในบริเวณมีบึงขนาดใหญ่เรียกว่าบึงธาตุพนม พระธาตุพนม เป็นพระธาตุประจำผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ ประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ผลจากการขุดค้นทางโบราณคดีลงความเห็นว่าพระธาตุพนมสร้างขึ้นระหว่าง พ.ศ. 1200–1400 ตามตำนานกล่าวว่าผู้สร้างคือ พระมหากัสสปะ พระอรหันต์ 500 องค์ และท้าวพระยาเมืองต่าง ๆ ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระอุรังคธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ ลักษณะของสถาปัตยกรรมมีแหล่งที่มาที่เดียวกันกับปราสาทของขอม และได้ทำการบูรณะเรื่อยมา ในปี พ.ศ. 2485 […]

Read More

พระธาตุประสิทธิ์

พระธาตุประสิทธิ์ ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุประสิทธิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า ห่างจากอำเภอเมืองประมาณ 98 กม. เป็นที่บรรจุพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้า ประชาชนในท้องที่ใกล้เคียงเคารพนับถือมาก พระธาตุประสิทธิ์ เดิมเป็นเจดีย์เก่าแก่ ชำรุดทรุดโทรม มีเถาวัลย์ปกคลุม ภายในอุโมงค์มีพระพุทธรูปเก่าแก่หลายองค์ ผู้ค้นพบได้แก่ชนเผ่าญ้อ ซึ่งหนีภัยสมครามการรบพุ่ง ระหว่างอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์กับพม่าและอาณาจักรเชียงใหม่ในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐา เมื่อ พ.ศ. 2112 ได้พร้อมกันบูรณะครั้งแรกและให้นามว่า พระธาตุประสิทธิ์ ในปี พ.ศ. 2283 เจ้าผู้ครองนครศรีโคตรบูร พระนามว่า พระเจ้าขัติวงศาราชบูรณ์หลวง ได้บูรณะเสริมยอดสูงประมาณ 30 เมตร พ.ศ. 2436 พระเจดีย์ชำรุดทรุดโทรมมาก จนยอดเจดีย์หักลงมาท่านพระประสิทธิ์ศึกษาธิการ เจ้าอาวาส ในขณะนั้นได้บูรณะซ่อมแซมพระเจดีย์ได้สวยงามยิ่งขึ้น พระธาตุประสิทธิ์ได้รับการบูรณะ โดยเลียนแบบพระธาตุพนม ลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยม กว้าง 7.52 เมตร มีประตูเปิด-ปิด 2 ด้าน พ.ศ. 2515 ได้นำบรมสารีริกธาตุ และอรหันต์ธาตุรวม 7 องค์มาบรรจุไว้ในองค์พระธาตุ พระธาตุประสิทธิ์มีความศักดิ์สิทธิ์ […]

Read More

พระธาตุนคร วัดมหาธาตุ

พระธาตุนคร พระธาตุนครนี้ประดิษฐานอยู่ที่วัดมหาธาตุ ริมฝั่งโขง ถนนสุนทรวิจิตร ในเขตเทศบาลเมือง เป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันเสาร์ เชื่อว่าผู้ใดได้ไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์ให้มีบุญบารมีเป็นเจ้าคนนายคน พระธาตุนคร สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2463 โดย พระครูพนมนครคณาจารย์ เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุและเจ้าคณะจังหวัดนครพนม ได้รื้อถอนสิ่งก่อสร้างสลักหักพังภายในวัดจนพบเจดีย์ที่มีพระธาตุของพระอรหันต์อยู่ตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ จึงได้สร้างพระธาตุองค์ใหม่ขึ้นเพื่อบรรจุ  พระธาตุนครมีลักษณะสี่เหลี่ยมจตุรัส กว้างด้านละ 5.85 เมตร สูง 24 เมตร ก่อสร้างเสร็จในเดือนเพ็ญของปี2465 มีรูปแบบคล้ายพระธาตุพนมองค์เดิม องค์ก่อนที่จะสร้างขึ้นใหม่ที่เห็นในปัจจุบัน ภายในบรรจุพระอรหันต์สารีริกธาตุ พร้อมกับองค์พระพุทธรูปทองคำ และของมีค่าต่างๆ ที่ประชาชนผู้มีจิตศรัทธานำมาถวาย เพื่อบรรจุไว้ในองค์พระธาตุ พระธาตุนครสร้างขึ้นโดยถอดแบบมาจากพระธาตุพนม แบ่งองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนล่างซึ่งเป็นเรือนธาตุของปราสาทมีลวดลายปูนปั้นประดับบนเสาติดผนังที่มุมทั้งสี่ ซุ้มประตูเป็นซุ้มคดโค้งมีใบระกาแหลมขนาดใหญ่ ส่วนบนเหนือขึ้นไปคือเรือนธาตุจำลองหนึ่งชั้น ต่อด้วยฐานบัวลูกแก้วอกไก่ และส่วนบนเป็นยอดทรงบัวเหลี่ยมในศิลปะล้านช้างทรงป้อมคล้ายพระธาตุพนมก่อนต่อเติมยอดองค์พระธาตุทาสีขาวประดับด้วยลายดอกไม้ร่วงและลวดลายสีทอง วัดมหาธาตุ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1150 พร้อมๆกับการสร้างเมืองนครพนมโดยพระมหาอำมาตย์ป้อม แม่ทัพใหญ่จากเมืองเวียงจันทน์เป็นผู้ควบคุมการสร้างและสร้างวัดมหาธาตุ เป็นวัดประจำเมือง เพราะเดิมใจกลางเมืองนครพนม อยู่ที่วัดมหาธาตุ จึงเป็นวัดที่ข้าราชการใหญ่น้อย ให้ความอุปถัมภ์ และเป็นวัดที่ใช้ในการประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา ของข้าราชการเมืองนครพนมมาโดยตลอด ตำนานของวัดมหาธาตุได้เล่าเอาไว้ว่า ในวัดมหาธาตุแต่เดิมจะมีธาตุ ใส่กระดูกมากมาย สะสมกันเอาไว้เรื่อยมาเป็นเวลานับพันปี และทราบว่ามีพระอรหันต์ธาตุอยู่องค์หนึ่ง แต่ไม่ทราบว่าอยู่ที่ธาตุองค์ใด ทราบกันแต่ว่ามีแน่นอน เพราะเห็นแสงสว่างลอยเข้า […]

Read More

พระธาตุท่าอุเทน

พระธาตุท่าอุเทน เที่ยวชมวัดโบราณ กราบไหว้พระธาตุประจำวันศุกร์ พระธาตุท่าอุเทน ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุอุเทน อำเภอ ท่าอุเทน จ.พนครพนม ใกล้กับที่ว่าการอำเภอท่าอุเทน  สร้างเมื่อปีพ.ศ.2455 โดยหลวงปู่สีทัตถ์ สุวณฺณมาโจ เป็นผู้นำในการก่อสร้าง เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนรูปสี่เหลี่ยม จำลองมาจาก พระธาตุพนม แต่มีขนาดเล็กและสูงกว่าพระธาตุพนม องค์พระธาตุก่ออิฐถือปูนเป็นผังรูปสี่เหลี่ยมคล้ายพระธาตุพนม สูง 33 วา สร้างเป็น 3 ชั้น ชั้นแรกเป็นอุโมงค์บรรจุของมีค่าต่าง ๆ ชั้นที่ 2 สร้างครอบอุโมงค์ ชั้นที่ 3 คือเจดีย์องค์ใหญ่ สูงประมาณ 15 เมตร พระธาตุนี้เป็นศิลปกรรมและปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งองค์หนึ่ง บรรจุพระธาตุของพระอรหันต์ ซึ่งพระอาจารย์ศรีทัตถ์ได้อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้ง จะมีงานนมัสการพระธาตุในวันขึ้น 13 ค่ำ ถึงแรม 1 ค่ำ เดือน 4 ของทุกปี พระธาตุองค์นี้มีสิ่งที่ตรงกับเทพประจำวันศุกร์ และเชื่อกันว่าผู้ที่เกิดวันนี้เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รักอิสระ รักสวยรักงาม คือพระธาตุหันไปทางทิศเหนือของพระธาตุพนม ตรงกับทิศประจำของพระศุกร์ ผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุแห่งนี้จะได้รับอานิสงส์ให้ชีวิตมีความรุ่งโรจน์ เปรียบเสมือนพระอาทิตย์ขึ้นยามรุ่งอรุณ เรือนธาตุได้สร้างลดหลั่นกันขึ้นไป แต่ละชั้นมีซุ้มประตูหลอกทั้งสี่ทิศ […]

Read More