Month: May 2015

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ตั้งอยู่เลขที่ 43/2 หมู่ 1 ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี กม.ที่ 31 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรีเป็นสถานที่จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาส ซึ่งเป็นผลงานสร้าง-สรรค์ของกลุ่มศิลปินไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในอันที่จะส่งเสริมเผยแพร่และอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีของไทยประกอบด้วยหุ่นชุดต่างๆ ได้แก่ ชุดพระอริยสงฆ์ ชุดพระบรมรูป พระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี และชุดมุมหนึ่งของชีวิต เป็นต้น พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เกิดจากแรงบันดาลใจของผู้สร้างสรรค์กลุ่มหนึ่ง นำโดย อาจารย์ดวงแก้ว พิทยากรศิลป์ ในการสร้างสรรค์หุ่นขี้ผึ้งไทยตามแบบของมาดามทรูโซ แต่เนื่องจากการดำเนินงานสร้างหุ่นขี้ผึ้งต้องประสบปัญหามากมาย เช่น สภาวะอากาศของประเทศไทยไม่เหมาะสมกับการสร้างหุ่นขี้ผึ้ง เนื่องจากมีอุณหภูมิร้อน ความชื้นสูง รวมทั้งมีฝุ่นละอองมาก โดยเฉพาะขี้ผึ้งเป็นวัสดุที่ไม่คงทนไม่คงสภาพ สามารถเสื่อมสลายลง ถึงแม้ว่าจะได้มีการปรับปรุงดูแลรักษาเป็นอย่างดีแล้วก็ตามอาจารย์ดวงแก้ว ได้ใช้เวลาในการศึกษา ค้นคว้าทดลองนานกว่า 10 ปี เพื่อค้นหาวัสดุอื่น ที่จะนำมาแทนขี้ผึ้ง โดยวัสดุต้องมีความคงทนแข็งแรงทนทาน ที่สำคัญจะต้องไม่ทำให้คุณลักษณะพิเศษของหุ่นขี้ผึ้งด้อยคุณภาพลงไป จนสามารถสร้างหุ่นขี้ผึ้งยุคใหม่จาก”ไฟเบอร์กลาส” ที่มีความคงทน ประณีต งดงามเหมือนคนจริงที่สุดรวมทั้งให้ความรู้สึกนุ่มนวล สวยงามมากกว่าขี้ผึ้ง ถึงแม้จะประสบความสำเร็จในการสร้างหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสในระยะแรกแต่ก็ยังประสบกับปัญหาในด้านการค้นคว้า ทดลอง รวมทั้งปัญหาทางด้านอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือ ซึ่งไม่สามารถหาได้ตามท้องตลาด จำเป็นที่จะต้องออกแบบคิดสร้างขึ้นมาเอง อีกทั้งระยะเวลาในการค้นคว้า จะต้องใช้ความพยายาม และความอดทนเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นคณะผู้ร่วมงานจึงได้ลงความเห็นว่า สมควรที่จะสนับสนุนโครงการนี้อย่างจริงจัง โดยการทุ่มเททั้งสมอง กำลังเงิน […]

Read More

พิพิธภัณฑ์เจษฏาเทคนิคมิวเซียม

พิพิธภัณฑ์เจษฏาเทคนิคมิวเซียม ตั้งอยู่เลขที่100 ม.2 ต.งิ้วลาย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม พื้นที่โชว์ ในพิพิธภัณฑ์ มีทั้งหมด 3ไร่ มีรถยนต์และมอเตอร์ไซต์รวมกัน 370 คัน แต่ที่มีทั้งหมด มีรถยนต์มากกว่า 650 คัน และรถมอเตอร์ไซต์มากกว่า 300คัน แต่สามารถนำมาแสดงให้ชมได้จำกัด จึงใช้วิธีหมุนเวียนไปในการจัดแสดง จำนวดังกล่าวมีการซื้อเพิ่มเรื่อยๆอีกด้วยครับ อนาคตคงมากกว่านี้เป็นแน่ รถที่เหลือจะเก็บไว้ที่โกดังอีกแห่ง หมนเวียนกันมาจัดแสดง ประวัติความเป็นมา พิพิธภัณฑ์เจษฏาเทคนิคมิวเซียมก่อตั้งขึ้นโดย คุณเจษฎา เดชสกุลฤทธิ์ นักธุรกิจชาวไทย ซึ่งเกิดแรงบันดาลใจ จากการเดินทางไปท่องเที่ยวดูงานด้านเครื่องยนต์กลไก ในทวีปยุโรปและอเมริกา ได้พบเห็นพิพิธภัณฑ์หลายแห่งที่รวบรวมรถยนต์หายากไว้มากมาย และจัดแสดงได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจ คุณเจษฎาฯ จึงเริ่มสะสมรถยนต์หายากขึ้นบ้าง เริ่มจากรถ Messerschmitt KR-200 ปี 1958 รถการ์ตูน (Bubble Car) รถคันแรกที่นำเข้ามาจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ยิ่งสะสม ยิ่งค้นคว้า ยิ่งตระหนักว่าวิวัฒนาการยานยนต์ มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดความสุข ความสะดวกสบาย แก่มวลมนุษยชาติ ยนตรกรรมทุกชิ้นจะแฝงไว้ซึ่งปรัชญาแนวความคิด ที่บ่งบอกถึงจิตวิญญาณของผู้ออกแบบ และผู้ผลิตสามารถใช้เป็นบทเรียนแก่คนรุ่นหลังได้อย่างล้ำค่า จากการเริ่มเก็บหอมรอมริบสะสมรถทีละคันสองคัน […]

Read More

พระราชวังสนามจันทร์

พระราชวังสนามจันทร์ ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ห่างจากองค์พระปฐมเจดีย์ประมาณ 2 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 888 ไร่ 3 งาน 4 ตารางวา สร้างขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากพระองค์สวรรคต พระราชวังสนามจันทร์ใช้เป็นที่ทำการของส่วนราชการต่าง ๆ ของจังหวัดนครปฐม รวมทั้ง เป็นวิทยาเขตหนึ่งของมหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบัน พระราชวังสนามจันทร์อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักพระราชวัง พระราชวังสนามจันทร์เป็นพระราชวังที่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นบนบริเวณที่คาดว่าเป็นพระราชวังเก่าของกษัตริย์สมัยโบราณที่เรียกว่า เนินปราสาท เพื่อเป็นสถานที่ประทับครั้งมานมัสการองค์พระปฐมเจดีย์และเมื่อบ้านเมืองถึงยามวิกฤต สิ่งที่น่าสนใจภายในพระราชวังสนามจันทร์ พระที่นั่งพิมานปฐม เป็นพระที่นั่งองค์แรกที่สร้างขึ้นเมื่อราวปี พ.ศ. 2450 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ๒ ชั้น แบบตะวันตก แต่ดัดแปลงให้เหมาะกับเมืองร้อน ช่องระบายลมและระเบียงลูกกรงโดยรอบฉลุฉลักเป็นลวดลายตามแบบไทยอย่างประณีตงดงาม พระที่นั่งชั้นบนประกอบด้วยห้องต่างๆ ซึ่งยังมีป้ายชื่อ ปรากฏอยู่จวบจนปัจจุบัน คือห้องบรรทม ห้องสรง ห้องบรรณาคม ห้องภูษา ห้องเสวย และห้องพระเจ้า ซึ่งเป็นหอพระ มีพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาอยู่องค์หนึ่ง และยังมีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังฝีมือ พระยาอนุศาสน์จิตรกร ( จันทร์ จิตรกร […]

Read More

พระปฐมเจดีย์

พระปฐมเจดีย์ ตั้งอยู่ที่ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม องค์พระปฐมเจดีย์ เป็นปูชนียสถานอันสำคัญของประเทศไทย อยู่ภายในวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร มีประวัติความเป็นมายาวนานในแผ่นดินสุวรรณภูมิ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระโคตมพุทธเจ้า เป็นพระเจดีย์ใหญ่ รูป ระฆังคว่ำ ปากผายมหึมา โครงสร้างเป็นไม้ซุง รัดด้วยโซ่เส้นมหึมาก่ออิฐ ถือปูน ประดับด้วยกระเบื้องปูทับ ประกอบด้วยวิหาร 4 ทิศ กำแพงแก้ว 2 ชั้น เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ของพระพุทธเจ้า เป็นที่เคารพสักการบูชาของบรรดาพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ทางวัดกำหนดให้มีงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ในวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 12 ถึง วันแรม 5 ค่ำ เดือน 12 รวม 9 วัน 9 คืน เป็น ประจำทุกปี ประวัติองค์พระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์ หรือเดิมเรียกว่า พระธมเจดีย์ มีฐานะเป็นมหาธาตุหลวง ของแผ่นดินสุวรรณภูมิ ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชวินิจฉัยว่า พระธมเจดีย์องค์นี้อาจเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเมื่อคราวที่พระสมณทูตในพระเจ้าอโศกมหาราชเดินทางมาเผยแผ่ศาสนายังสุวรรณภูมิก็เป็นได้ เพราะพระเจดีย์เดิมมีลักษณะทรงโอคว่ำหรือทรงมะนาวผ่าซีกแบบเดียวกับพระสถูปสาญจี แต่ปรากฏว่ามียอดเป็นแบบปรางค์ […]

Read More

ตลาดน้ำวัดลำพญา

ตลาดน้ำวัดลำพญา ตั้งอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนหน้าวัดลำพญา ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาทีก็ถึงแล้วค่ะ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง ที่เหมาะสำหรับผู้ที่นิยมชมชอบกับบรรยากาศบ้านสวนริมน้ำ ท่ามกลางธรรมชาติ รวมทั้งปลานานาชนิดนับแสนตัวแหวกว่ายรอนักท่องเที่ยวเดินทางไปสัมผัสที่นี่ รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ เพราะตลอดเส้นทางเข้าสู่เขตอำเภอบางเลน เราจะได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในย่านนี้ได้เป็นอย่างดี สภาพภูมิประเทศมองจากสองฝั่งถนน เป็นทุ่งนา สวน ป่า ที่เรียงรายสลับกันไปบอกถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตรทำนา ทำไร่ และทำสวน พืช ผัก ผลไม้ วัดลำพญา ต้นกำเนิดตลาดน้ำแห่งนี้เป็นศาสนสถานที่เก่าแก่อยู่คู่ชุมชนชาวลำพญามากว่า 100 ปีนับตั้งแต่ พ.ศ. 2400 และเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ก็คือ หลวงพ่อมงคลมาลานิมิต พระพุทธรูปปางมารวิชัย สร้างด้วยศิลาแลงพอกปูนและปิดทองทับไว้อย่างสวยงาม ซึ่งเป็นที่สักการบูชาและเคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก เพราะฉะนั้นเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงตลาดน้ำแห่งนี้ สิ่งแรกที่ต้องทำก่อนอื่นใดคือ เข้าไปกราบมนัสการหลวงพ่อในโบสถ์ ทำบุญให้สบายอกสบายใจ แล้วค่อยออกมาเดินชมความร่มรื่นภายในบริเวณวัดที่เต็มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ รวมถึงพันธุ์ไม้สมุนไพรหลากหลาย บริเวณหน้าวัดเป็นตลาดน้ำมีชาวบ้านนำผลผลิตทางเการเกษตรใส่เรือมาขาย มีทั้งพืช ผัก ผลไม้และปลาสดๆ ปราศจากสารพิษจำหน่ายในราคายุติธรรม โดยอยู่ในเกณฑ์ที่ว่า “ห้ามนำสิ่งมีชีวิตมาขาย ห้ามจำหน่ายสิ่งมึนเมา เครื่องเล่นที่เป็นพลาสติก เสื้อผ้า ของสำเร็จรูป หรืออาหารสำเร็จรูปจากที่อื่น” เพราะสถานที่แห่งนี้สงวนไว้สำหรับของสดๆ […]

Read More

ตลาดน้ำดอนหวาย

ตลาดดอนหวาย ตั้งอยู่ที่หลังวัดดอนหวาย ริมแม่น้ำท่าจีน ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยตลาดแห่งนี้มีความยาวของตลาดประมาณ 300 เมตร ตัวตลาดมีลักษณะเป็นอาคารไม้เก่า ๆ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 ที่ดูคลาสสิกไม่น้อยเลยเชียวหละค่ะ โดยในอดีต สมัยที่ยังมีการคมนาคมทางน้ำเป็นหลัก ตลาดดอนหวายที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนจึงเป็นศูนย์รวมสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับชาวสวนและชาวนา ต่อมาเมื่อการคมนาคมทางบกสะดวกขึ้นตลาดน้ำดอนหวายจึงร่วงโรยไปตามกาลเวลา จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2542 ตลาดดอนหวายแห่งนี้จึงกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่ง จากสภาพเศรษฐกิจในขณะนั้นที่ข้าวของแพง แต่ที่ตลาดดอนหวายยังคงขายสินค้าในราคาประหยัดแบบชาวบ้านกันอยู่ จากการบอกเล่าปากต่อปากมาเรื่อยๆ ทำให้ตลาดดอนหวายเป็นที่รู้จักมากขึ้นจนปัจจุบัน ส่วนอาหารการกินที่จำหน่ายก็มีมากมายหลายอย่าง อาทิ ผักสด ผลไม้ นานาชนิด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป ปลาสลิด ปลาแห้ง ปลายาง ห่อหมก หนังปลากรายทอด ปลาต้มเค็ม น้ำพริกต่างๆ เป็ดพะโล้ชื่อดังหลายเจ้า ขาหมูเยอรมันทอด ขนมไทยโบราณ ขนมหวานหลากชนิด หรือจะเป็นขนมตาลป้าไข่ ขนมขึ้นชื่อของตลาดดอนหวายก็มีต้นตำหรับอยู่ที่นี่ สำหรับใครที่อยากจะกินมื้อใหญ่กันเดี๋ยวนั้น ก็มีแพอาหารอยู่เรียงติดกันหลายแพ มีอาหารหลายอย่าง ชนิดที่เลือกกินกันไม่ถูกเชียวหละ และที่สำคัญตลาดริมน้ำแห่งนี้เปิดแบบจัดเต็มทุกวัน ใครว่างวันไหนก็มาวันนั้นรับรองไม่เสียเที่ยวค่ะ บริการล่องเรือชมตลาดน้ำดอนหวาย เรือศรีสวัสดิ์ย้อนยุค เส้นทางแรก […]

Read More

ตลาดท่านา

ตลาดท่านา หรือตลาดนครชัยศรี ตั้งอยู่ที่ ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม อยู่ในตัวอำเภอนครชัยศรี เป็นตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ นับเป็นตลาดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่คู่วิถีชีวิตชาวบ้านมากว่า 140 ปี ตลาดชุมชนท่านาแห่งนี้ ยังคงอนุรักษ์บ้านไม้เก่า 2 ชั้น ซึ่งมีอายุกว่า 90 ปี เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชม จุดเริ่มต้นการสร้างรากฐานความเจริญของตลาดท่านา เริ่มตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น หรือสมัยรัชกาลที่ 1 มีผู้คนอพยมาอาศัยในพื้นที่บริเวณนี้ และต่อมาในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 พื้นที่ตลาดท่านาแห่งนี้กลายเป็นชุมชนค้าขาย สร้างอาคารเรือน 2 ชั้น โอบล้อมตลาดสดให้เป็นโรงฝิ่นในสมัยนั้น ร่วมถึงการสร้างสะพานรวมเมฆข้ามแม่น้ำท่าจีนด้วย ที่มาของตลาดท่านา เนื่องจากพื้นที่บริเวณแห่งนี้ถูกปกคลุมด้วยพื้นที่ปลูกข้าวทำนา รวมถึงเป็นท่าเรือขนส่งสินค้ารวมถึงเป็นท่าขึ้นข้าวในอดีต ปัจจุบันตลาดท่านาเป็นตลาดโบราณย่านชุมชนริมน้ำที่น่าท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครปฐม อาคารร้านตลาดสร้างด้วยไม้ ยังอนุรักษ์รูปแบบเดิมไว้ ป็นแหล่งร้านอาหารริมน้ำและย่านจำหน่ายของกินอร่อย ๆ มากมาย อาทิ ส้มตำ ผัดไทย เป็ดพะโล้ ขนมปังเย็น ปลากริมไข่เต่า บัวลอย รวมถึงผลไม้มากมายโดยเฉพาะ ส้มโอนครชัยศรี ในช่วงเย็นบริเวณริมน้ำท่าจีนบรรยากาศจะร่มรื่นมาก เหมาะสำหรับการพักผ่อน และให้อาหารปลาบริเวณริมน้ำท่าจีน [adsense-2] ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ตำรวจภูธรภาค […]

Read More

เที่ยว นครปฐม

นครปฐม “ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่บารมี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า สวยงามตาแม่น้ำท่าจีน” เทศกาล/ประเพณี งานนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง จัดเป็นประจำทุกปีระหว่างวันขึ้น 13 ค่ำ  เดือน 5 – วันแรม 4 ค่ำเดือน 5 (ประมาณเดือนเมษายน) ณ วัดไร่ขิง อ.สามพราน งานเทศกาลอาหารและผลไม้นครปฐม จัดเป็นประจำทุกปีระหว่างวันที่ 1-7 กันยายน ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง งานประเพณีนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ จัดเป็นประจำทุกปีระหว่างวันขึ้น 12 ค่ำ – วันแรม 5 ค่ำ เดือน 12 (ประมาณเดือนพฤศจิกายน) ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง การเดินทาง รถทัวร์ จากสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ มีรถสายกรุงเทพฯ-นครปฐม ,กรุงเทพฯ-ด่านช้าง(สีน้ำเงิน),กรุงเทพฯ-ดำเนินสะดวก,กรุงเทพฯ-เพชรบุรี รถออกทุก 15 นาที เวลา 05:30-20:00 น. […]

Read More

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 4 จังหวัด 11 อำเภอ ได้แก่ อำเภอมวกเหล็ก อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี อำเภอปากช่อง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา อำเภอนาดี อำเภอกบินทร์บุรี อำเภอประจันตคาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และอำเภอปากพลี อำเภอบ้านนา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทย ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2505 และได้รับสมญานามว่าเป็น “อุทยานมรดกของกลุ่มประเทศอาเซียน” อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีเนื้อที่ปกคลุม 2,168 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย ป่าเบญจพรรณ ป่าดงดิบแล้ง ป่าดงดิบชื้น ป่าดิบเขา ทุ่งหญ้า และป่ารุ่นหรือป่าเหล่า ป่าดงดิบชื้น ลักษณะป่าชนิดนี้เป็นป่าที่อยู่ในระดับความสูง 400-1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล พืชพรรณมี 3,000 ชนิด,นกมี 250 ชนิดและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 67 ชนิด ซึ่งได้แก่ ช้าง […]

Read More

อุทยานวังตะไคร้

อุทยานวังตะไคร้ หรืออีกชื่อคือ จุมภฏ – พันธุ์ทิพย์ อุทยาน ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก เกิดขึ้นด้วยปณิธานการเป็นผู้ให้ของ ม.ร.ว.พันธุ์ทิพย์ บริพัตร “จุมภฏ – พันธุ์ทิพย์ อุทยาน” มาจากชื่อเจ้าของเดิมคือ พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตร กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต หรือ เสด็จในกรม (พระราชนัดดาในรัชกาลที่ 5) และชายา คือ ม.ร.ว.พันธุ์ทิพย์ บริพัตร สำหรับชื่อ “วังตะไคร้” นั้นเป็นชื่อเดิมที่ชาวบ้านแถบนั้นเรียกกันมาเนื่องจากลำห้วยบริเวณนั้นเป็นวังน้ำกว้างมีต้นตะไคร้หางนาคหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “ต้นตะไคร้น้ำ” ขึ้นเต็มริมฝั่งห้วย ทั้งสองพระองค์ทรงโปรดปรานธรรมชาติและการท่องเที่ยวตามขุนเขาลำเนาไพร เมื่อได้มาพบวังตะไคร้จึงขอซื้อที่ดินและปลูกตำหนักเพื่อเป็นที่ประทับพักผ่อนส่วนพระองค์และญาติมิตร เสด็จในกรม คือผู้เป็นแรงบันดาลใจของ ม.ร.ว.พันธุ์ทิพย์ บริพัตร ในการสร้างสรรค์และบุกเบิกวังตะไคร้ เพราะทรงทราบดีว่าวังตะไคร้เป็นสถานที่ที่ ม.ร.ว.พันธุ์ทิพย์ บริพัตร สร้างขึ้นจากความฝันที่มีมาแต่วัยเยาว์ และด้วย ม.ร.ว.พันธุ์ทิพย์ ต้องการให้สถานที่แห่งนี้เป็นอนุสรณ์แด่เสด็จในกรม จึงได้ทุ่มเทเวลากว่า 10 ปี ดำเนินงานอย่างหนักในการวางแผนจัดสถานที่และปรับสภาพพื้นที่ซึ่งเต็มไปด้วยต้นอ้อและหญ้าคาจนกลายมาเป็นสนามหญ้าเขียวชอุ่ม รวมถึงได้นำพันธุ์ไม้ต่างๆ […]

Read More