วัดอมฤตวารี

วัดอมฤตวารี ตั้งอยู่ที่บ้านหนองน้ำคัน หมู่ที่ 8 ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานีสร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2325 เดิมชื่อว่า วัดหนองน้ำคัน เพราะตั้งอยู่ใกล้หนองน้ำใหญ่ซึ่งมีอาถรรพถ์ คือใครลงไปอาบน้ำแล้วจะรู้สึกคันตัวจนกว่าน้ำที่เปียกตัวจะแห้ง จึงหายคันแม้กระทั่งใคร ที่ได้นำเอาปลา กุ้ง หอย ที่อาศัยอยู่ในหนองน้ำแห่งนี้ไปทำอาหารกินก็จะเกิดโรคผิวหนัง ต่อมาปี พ.ศ. 2482 พระสุนทรมุนี (พุฒ สุทัตตเถระ) เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานีและสมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) เจ้าคณะมณฑลนครสวรรค์สมัยนั้นเห็นว่า ชื่อวัดหนองน้ำคันไม่เป็นมงคลนาม จึงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “วัดอมฤตวารี” แปลว่า “วัดที่มีน้ำดื่มกินได้ชุ่มชื้นดุจน้ำอมฤต”

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด
1. พระอุโบสถหลังเก่า (บูรณะใหม่)
สร้างขึ้นสมัยอยุธยาตอนปลาย ลักษณะของพระอุโบสถเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนมีขนาดไม่ใหญ่นักมีประตูทางเข้าทางเดียว ผนังด้านข้างมีหน้าต่างข้างละ 3 บาน ประตูหน้าต่างเป็นช่องสี่เหลี่ยม ไม่มีซุ้ม ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตกรรมฝาผนังเรื่องพระพุทธประวัติตอน “พระเวสสันดรชาดก” เหนือระดับหน้าต่างมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนเป็นภาพเทพชุมนุมสดับพัดยศ ด้านหลัง พระประธานเขียนภาพพุทธประวัติตอนพิชิตมารและเรื่องพระยาฉัททันต์สันนิษฐานว่า พระอุโบสถเคยซ่อมมาแล้วในราวสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเพราะภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ปรากฏเป็นลักษณะและฝีมือช่างประมาณสมัยรัชกาลที่ 4 ปัจจุบันพระอุโบสถหลังนี้ใช้เป็นกุฏิพระสงฆ์ทำให้ภาพจิตรกรมฝาผนังลบเลือนลงไปเป็นบางส่วน

[adsense-2]

2.. เจดีย์ 5 องค์
เจดีย์ 5 องค์ ไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดว่าสร้างเมื่อใดแต่ฝีมือจัดว่าอยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายโดยชาวมอญ ได้รับ การซ่อมแซมเมื่อพ.ศ. 2431 – 2442 เป็นเจดีย์แบบทรงมอญ มี 5 องค์ องค์กลางใหญ่ เจาะซุ้มพระไว้ทั้ง 4 ทิศ องค์เจดีย์ชั้นแรกทำคล้ายลอมฟาง แล้วสร้างส่วนยอดเป็นเจดีย์ซ้อนขึ้นไป มีเจดีย์รายองค์เล็กล้อมเจดีย์ใหญ่ทั้ง 4 มุม รวมเป็น 5 องค์ เจดีย์ทั้ง 5 มีปูนปั้นเป็นลวดลายประดับ ที่คอระฆังทำเป็นบัวแก้ว ปัจจุบันที่เจดีย์องค์ใหญ่ได้สร้างซุ้มประดิษฐานรูปปั้นหลวงพ่อจ้อย (อดีตเจ้าอาวาส) เพิ่มขึ้นภายหลัง เจดีย์แบบลอมฟางศิลปะมอญแบบนี้ยังมีที่วัดใหญ่ ตำบลอุทัยเก่า อำเภอหนองฉาง อีกแห่งหนึ่ง ฝีมือการสร้างสวยงามมากนับว่าเป็นโบราณสถานที่ทรงคุณค่ายิ่ง

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว

จากแยกวัดสังกัสฯใช้ทางหลวงหมายเลข 333 ไปทาง อ.หนองขา ห่างประมาณ 600 ม.พบสามแยกให้เลี้ยวซ้ายไปอีก 400 ม.วัดอยู่ทางขวามือ

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น