บ้านเสานัก

บ้านเสานัก ตั้งอยู่เลขที่ 6 ถนนราษฎร์วัฒนา ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง เป็นบ้านไม้ที่มีเสาไม้สักมากถึง 116 ต้น จึงเรียกว่าบ้านเสานัก (ตามภาษาพื้นเมือง “นัก” มีความหมายว่า “มาก”) สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2438 โดยหม่องจันโอง ต้นตระกูลจันทร ชวิโรจน์ ลักษณะศิลปะพม่าผสมล้านนา ประกอบด้วยเรือนใหญ่ซึ่งเป็นเรือนหมู่ มีเสาไม้สักรองรับน้ำหนักบ้านถึง 116 ต้น หน้าบ้านมีต้นสารภีอายุ 133 ปี แต่เดิมบ้านเสานักเป็นสถานที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองและใช้เป็นสถานที่จัดขันโตกและงานพิธีมงคล ปัจจุบันเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่และวัตถุโบราณ ของสะสม ของเก่า มากมาย

ช่วงเวลาที่เปิดให้เข้าชม
เปิดให้เข้าชมบ้านและของสะสมต่าง ๆ ทุกวันเวลา 10.00-17.00 น.

อัตราค่าเข้าชม
ค่าเข้าชมพร้อมเครื่องดื่ม 30 บาท พระภิกษุ เด็ก นักเรียน นักศึกษา ชมฟรี

[adsense-2]

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร. 0-5422-7653, 08-6910-7408, 08-1568-0033, 08-1724-4063
E-mail: [email protected]
เว็บไซต์ : www.facebook.com/Baansaonak

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว

บ้านเสานักตั้งอยู่เลขที่ 6 ถนนป่าไม้ การเดินทาง เริ่มต้นจากสะพานเขลางค์ไปตามถนนท่ามะโอ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราษฏร์วัฒนา

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น