วัดบ้านสงเปือย

วัดบ้านสงเปือย ตั้งอยู่ที่ ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เป็นสถานที่ซึ่งมีการรวบรวมปูชนียสถานที่สำคัญในสมัยโบราณ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในชุมชนมาเนิ่นนาน ประกอบไปด้วย พระพุทธรูปใหญ่ ประดิษบานอยู่ภายในพระอุโบสถวัดสงเปือย พระพุทธรูปปั้นด้วยอิฐอายุกว่า 200 ปี เจดีย์เก่าแก่หลายร้อยปี รอยพระพุทธบาทจำลอง พิพิธภัณฑ์โบราณที่มีการเก็บสะสมของโบราณที่ได้จากดงเมืองเตยสมัยขอมไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมอีกมากมาย

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด 

  • พระพุทธรูปใหญ่ เป็นพระประธานในอุโบสถวัดสงเปือย มีขนาดหน้าตักกว้าง 3 เมตร สูง 8 เมตร เป็นพระพุทธรูปปั้นด้วยอิฐ ปูน มีอายุไม่น้อยกว่า 200 ปี เป็นที่สักการะของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์หนี่ง
  • เจดีย์บรรจุดินจากสังเวชนียสถาน เดิมเป็นเจดีย์เก่า อายุประมาณ 200 ปีขึ้นไป ในปี พ.ศ. 2498 ได้ต่อเติมขึ้นใหม่ โดยเงินทุนของจอมพลแปลก พิบูลสงคราม พระปลัดเขียน อัมมาพันธ์ นำดินจากสังเวชนียสถาน 4 ตำบล คือ ที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพาน จากประเทศอินเดีย มาบรรจุไว้
  • รอยพระพุทธบาทจำลอง จัดสร้างโดยจอมพลแปลก พิบูลสงคราม และท่านผู้หญิง ในวันสงกรานต์ของทุกปี มีประชาชนในท้องถิ่นมาสรงน้ำเป็นจำนวนมาก
  • พิพิธภัณฑ์ของโบราณ เป็นสถานที่รวบรวมของโบราณซึ่งเก็บและขุดมาได้จากดงเมืองเตย เมืองเก่าสมัยขอม ในพิพิธภัณฑ์นี้ มีเตียงบรรทมเจ้าเมือง (เป็นศิลา) และศิลาจารึกสันนิษฐานว่า เป็นอักษรขอมโบราณ

[adsense-2]

นอกจากนั้นในตำบลส่งเปือยยังมีซากเมืองโบราณดงเมืองเตย มีโบราณสถานให้เห็นมากมายเช่น ซากวัด สระน้ำ และกำแพงเมืองซึ่งมีการชำรุดลงไปมาก สันนิษฐานได้ว่าเดิมโบราณสถานแห่งนี้สร้างขึ้นเป็นศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์

ประเพณีที่น่าสนใจ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกๆปี จะมีประชาชนหลั่งใหลกันมาสรงน้ำพระพุทธรูปใหญ่ ไหว้พระขอพรกันอย่างเนืองแน่น

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
โทรศัพท์ 0-4558-0555
เว็บไซต์ http://www.songpuai.go.th

ททท. สำนักงานอุบลราชธานี
พื้นที่รับผิดชอบ: ยโสธร,อำนาจเจริญ,อุบลราชธานี 264/ ถ.เขื่อนธานี อ.เมือง จ.อุบลราธานี 34000
โทรศัพท์. (045) 243770, (045) 250714
โทรสาร. (045) 243771
ตำรวจทางหลวง โทร. (045) 489136
ไปรษณีย์จังหวัด โทร. (045) 711761
สถานีขนส่งจังหวัด โทร. (045) 712965
สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง โทร. (045) 711572
โรงพยาบาลกุดชุม โทร. (045) 789090
โรงพยาบาลค้อวัง โทร. (045) 797058
โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว โทร. (045) 791133
โรงพยาบาลทรายมูล โทร. (045) 787046
โรงพยาบาลป่าติ้ว โทร. (045) 712044
โรงพยาบาลมหาชนะชัย โทร. (045) 799049
โรงพยาบาลยโสธร โทร. (045) 711061, 712581

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว

อยู่ห่างจากตัวเมืองยโสธร 25 กิโลเมตร ตามเส้นทางยโสธร-คำเขื่อนแก้ว-อุบลราชธานี (ทางหลวงหมายเลข 23) จะมีทางแยกขวาเข้าไปอีกราว 6.7 กิโลเมตร สิ่งสำคัญและปูชนียสถานที่น่าสนใจมีดังนี้

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น