อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ

อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ ไปดูผีเสื้อหลากสีหลายสายพันธ์กันแบบชิดใกล้ ถ่ายรูปกันเพลินๆที่อุทยานแห่งนี้กันค่ะ อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ที่ถนนกำแพงเพชร 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม อยู่ในสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ประมาณ 6 ไร่ ในบริเวณอุทยานประกอบด้วยลานกิจกรรม บริเวณจัดนิทรรศการ ห้องเพาะเลี้ยงอาหาร ห้องเพาะเลี้ยงตัวอ่อน ลานชมวิว ลานแมลง ลานผีเสื้อ และลานลำพู เป็นโดมขนาดใหญ่สูง  15 เมตร สามารถระบายอากาศอย่างปลอดโปร่ง สามารถเดินเล่นสบายๆ ท่ามกลางเหล่าผีเสื้อสีสวย เหมือนเป็นเจ้าหญิงในนิทานเลยทีเดียวค่ะ

บริเวณอุทยานประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก ดังนี้

1. ส่วนแนะนำเกี่ยวกับอุทยานผีเสื้อและแมลงด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบสัมผัส
2. ห้องมินิเธียเตอร์จัดฉายวิดีทัศน์เรื่องแมลงกับระบบนิเวศ
3. บริเวณนิทรรศการ ห้องเพาะเลี้ยงตัวอ่อนของผีเสื้อและแมลง
4. ตัวอาคารส่วนที่เป็นกรงมีพื้นที่ 1,168 ตารางเมตร สร้างในลักษณะโดมขนาดใหญ่สูง 15 เมตร สามารถระบายอากาศได้เนื่องจากใช้วัสดุโปร่งในการก่อสร้างจัดแสดงผีเสื้อกว่า 500 ตัว 20 ชนิด

บริเวณของอุทยานมีส่วนเชื่อมต่อกับสวนจตุจักรและสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ นับเป็นห้องเรียนธรรมชาติที่เหมาะสำหรับการเรียนรู้และเป็นสถานที่สำหรับศึกษาค้นคว้า วิจัย รวบรวม แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องพันธุ์ผีเสื้อและแมลง วงจรชีวิต รวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของผีเสื้อและแมลง โดยเป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกระบบโรงเรียนของกรุงเทพมหานครอีกทั้งเป็นหนึ่งในกิจกรรม ของ “อุทยานการเรียนรู้จตุจักร” ภายในพื้นที่เป้าหมายของการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสวนสาธารณะทั้ง 3 แห่งเข้าด้วยกัน ได้แก่ สวนจตุจักร สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 25 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ให้ “สวนสาธารณะ”เป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับบุคคลทุกเพศทุกวัยได้ตลอดชีวิตโดยไม่จำกัดอยู่เฉพาะภายในห้องเรียนเท่านั้น และเพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าให้สวนสาธารณะด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ ที่หลากหลายอีกทั้งเป็นการใช้พื้นที่สวนสาธารณะให้คุ้มค่ายิ่งขึ้นเพื่อเป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้ และปลูกจิตสำนึกให้ช่วยกันรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับนันทนาการการพักผ่อนหย่อนใจและเพลิดเพลินภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้อย่างสนุกสนานและมีชีวิตชีวา

[adsense-2]

ช่วงเวลาที่เปิดให้เข้าชม เปิดให้เข้าชม วันอังคาร-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30-16.30 น. ปิดวันจันทร์ ไม่เสียค่าเข้าชม

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ โทร. (02) 272 4359-60, (02) 272 4680
ตำรวจทางหลวง โทร. 1193
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โทร. 1348
บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 1490 เรียก บขส.
ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (ทางด่วน) โทร. 1543
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โทร. 1543
กรมการขนส่งทางบก โทร. 1584
ศูนย์บริการประชาชนสายด่วนกรมทางหลวง โทร. 1586
การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690
บริษัท โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ จำกัด โทร. 1126
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด โทร. 1318
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การบินไทย โทร. (02) 545 3321
สำรองที่นั่ง การบินไทย โทร. (02)-288-7000 (สำนักงานสีลม), (02) 356 1111(สำนักงานหลานหลวง-ในประเทศ), (02) 545 3691 (สำนักงานวิภาวดีฯ-ต่างประเทศ)
บริษัท บางกอก แอร์เวย์ จำกัด โทร. 1771
สหกรณ์แท็กซี่สยาม โทร. 1661
TAXI-RADIO โทร. 1681
แอร์พอร์ต ลิงค์ โทร. (02) 131 5700 ต่อ 1301
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โทร. (02) 132 1888
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม การท่าเรือแห่งประเทศไทย โทร. (02) 269 3191, (02) 269 3199
แผนกสื่อสาร การท่าเรือแห่งประเทศไทย โทร. (02) 269 3481, (02) 269 3484
กรมการบินพลเรือน โทร. (02) 286 0506, (02) 286 0594
การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. (02) 621 8701
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRT รถไฟใต้ดิน) โทร. (02) 716 4044
สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155

การเดินทาง

รถประจำทาง ต้องนั่งรถมาลงที่สวนจตุจักร แล้วเดินมายังสวนรถไฟ มีรถประจำทางสายที่ผ่าน คือ 3 8 26 27 28 29 34 38 39 44 52 59 77 96 104 108 112 134 136 138 145 502 503 509 510 512 513

skytrainรถไฟฟ้า BTS นั่งรถไฟฟ้ามาลงที่สถานีหมอชิต แล้วเดินมายังสวนรถไฟ
skytrainรถไฟใต้ดิ MRT นั่งรถไฟฟ้าใต้ดินมาขึ้นที่สถานีจตุจักร แล้วเดินมายังสวนรถไฟ

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น