พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพมหานคร

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพมหานคร หรือที่นิยมเรียกตามชื่อเดิมของสถานที่ว่า ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ตั้งอยู่เลขที่ 928 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ความเป็นมาของศูนย์ฯ ริเริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2505 คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ กองอุปกรณ์การศึกษา เป็นผู้ดำเนินการ จัดสร้างอาคารท้องฟ้าจำลองกรุงเทพอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาที่ให้ความรู้ทางเทคโนโลยี อวกาศ โดยภายในจัดแสดงการฉายภาพดาวในจักรวาล ทั้งนี้ การก่อสร้างติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ จัดทำโดยห้างบีกริมแอนด์โค กรุงเทพฯ และบริษัท คาร์ลไซซ์ จำกัด และเปิดอาคารท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ อย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2507

ต่อมาในปีพ.ศ. 25018 จัดตั้งศูนย์บริภัณฑ์เพื่อการศึกษา แทนกองอุปกรณ์การศึกษา ซึ่ง เป็นหน่วยงานใหม่ในระดับกอง สังกัดกรมวิชาการ ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ ประกอบด้วยหน่วยงานหลักคือ ศาลาวันเด็ก ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ต่อมาในปีพ.ศ. 2537 มีการโอนย้ายศูนย์บริภัณฑ์เพื่อการศึกษา ไปสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียนและเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจนถึงปัจจุบัน

ในปัจจุบัน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ในลักษณะ “เรียนให้สนุกและเล่นให้เกิดความรู้”หลากหลายรูปแบบ โดยแบ่งเป็น 6 อาคารอาคาร 1 คือท้องฟ้าจำลองกรุงเทพให้บริการความรู้ทางดาราศาสตร์และอวกาศโดยการแสดงท้องฟ้าจำลอง ด้วยเครื่องฉายดาว ต่อมาอาคาร 2 คือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์กับทุกชีวิต และอาคาร 3 คือโลกใต้น้ำ เป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์ และความมหัศจรรย์ของชีวิตสัตว์และพืช อีกทั้งยังมี อาคาร 4 ซึ่งนำเสนอเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ทุกสรรพสิ่งในธรรมชาติ ล้วนมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ท้ายสุดคือ อาคาร 5 และ 6 นำเสนอเรื่องวิทยาศาสตร์สุขภาพ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและถูกวิธี ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง

นอกจากนี้ยังมีการแสดงทางวิทยาศาสตรที่น่าสนใจ อาทิ ไดโนเสาร์ในยุคดึกดำบรรพ์ สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ ภูมิศาสตร์ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ กิจกรรมการเรียนผ่านนิทรรศการ การบรรยายสาธิตต่างๆ

อาคารนิทรรศการวิทยาศาสตร์มีอยู่ด้วยกัน 6 อาคาร ดังนี้ค่ะ

อาคาร 1 ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ  ให้บริการความรู้ทางดาราศาสตร์และอวกาศ เพื่อค้นหาและพิสูจน์ความลี้ลับของจักรวาล ด้วยเครื่องฉายดาว และสื่อนิทรรศการดาราศาสตร์ “ชีวิตกับดวงดาว” โดยรอบโดม ได้แก่ โลกดาราศาสตร์, ชีวิตสัมพันธ์กับดวงดาว, โลก:แหล่งกำเนิดชีวิตในระบบสุริยะ, ชีวิตดาวฤกษ์, ความเป็นไปในเอกภพ และ มนุษย์กับการสำรวจอวกาศ

อาคาร 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์กับทุกชีวิต พบกับเรื่องราวน่ารู้ จากสื่อนิทรรศการหลากหลาย ค้นคว้า ทดลอง หาคำตอบ คำอธิบายที่พิสูจน์ได้ ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์

อาคาร 3 โลกใต้น้ำ  เป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์ และความมหัศจรรย์ของชีวิตสัตว์และพืช ที่น่าพิศวงของโลกใต้น้ำ สร้างความรู้สึกรักและเข้าใจธรรมชาติ ต้องการรักษาทรัพยากรอันทรงคุณค่าไว้กับโลกชั่วนิรันดร์ ตามหัวข้อต่างๆ คือ มหัศจรรย์ชีวิตในสายน้ำ, ชีวิตในสายน้ำ, กิจกรรมอนุรักษ์, โลกนิเวศของสิ่งมีชีวิต, ชีวิตในแนวปะการัง และ ห้องปฏิบัติการ/คลินิคของปลา

อาคาร 4 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทุกสรรพสิ่งในธรรมชาติ ล้วนมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ทั้งยังเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับมนุษย์ทุกอย่าง ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ เรื่องความเป็นไปในธรรมชาติ จึงเป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้

อาคาร 5 และ 6 วิทยาศาสตร์สุขภาพ  การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและถูกวิธี ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง วิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้ความรู้ในการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาอย่างถูกวิธี ตามหัวข้อต่างๆ คือ ความเป็นมาของวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ทดสอบสมรรถภาพทางกาย, บริการอุปกรณ์เพื่อการออกกำลังกาย, ปีนหน้าผาและออกกำลังกายกลางแจ้ง และ ฝึกอบรมเทนนิส ว่ายน้ำ เทควันโดเบื้องต้น ฯลฯ

[adsense-2]

ช่วงเวลาที่เปิดให้เข้าชม สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ วันอังคาร-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00–16.30 น. โดยปิดให้บริการวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

อัตราค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพมหานคร  โทร. (02) 391 0544, (02) 392 1773 และ (0 2) 932  0508
ตำรวจทางหลวง โทร. 1193
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โทร. 1348
บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 1490 เรียก บขส.
ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (ทางด่วน) โทร. 1543
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โทร. 1543
กรมการขนส่งทางบก โทร. 1584
ศูนย์บริการประชาชนสายด่วนกรมทางหลวง โทร. 1586
การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690
บริษัท โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ จำกัด โทร. 1126
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด โทร. 1318
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การบินไทย โทร. (02) 545 3321
สำรองที่นั่ง การบินไทย โทร. (02)-288-7000 (สำนักงานสีลม), (02) 356 1111(สำนักงานหลานหลวง-ในประเทศ), (02) 545 3691 (สำนักงานวิภาวดีฯ-ต่างประเทศ)
บริษัท บางกอก แอร์เวย์ จำกัด โทร. 1771
สหกรณ์แท็กซี่สยาม โทร. 1661
TAXI-RADIO โทร. 1681
แอร์พอร์ต ลิงค์ โทร. (02) 131 5700 ต่อ 1301
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โทร. (02) 132 1888
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม การท่าเรือแห่งประเทศไทย โทร. (02) 269 3191, (02) 269 3199
แผนกสื่อสาร การท่าเรือแห่งประเทศไทย โทร. (02) 269 3481, (02) 269 3484
กรมการบินพลเรือน โทร. (02) 286 0506, (02) 286 0594
การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. (02) 621 8701
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRT รถไฟใต้ดิน) โทร. (02) 716 4044
สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155

การเดินทาง

skytrainรถไฟฟ้าบีทีเอส  ลงที่สถานีเอกมัย ออกประตู 3ช

รถโดยสารประจำทาง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ – สาย 2, 25, 38, 40, 72, 501, 511, 513 และ 508

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น