วัดบุญเกิด

วัดบุญเกิด ตั้งอยู่เลขที่ 49 หมู่ที่ 1 บ้านห้วยกั้ง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดบุญเกิดสร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2434 นายบุญ ได้ยกที่ดินถวายให้สร้างวัดจึงได้นามว่า” วัดบุญเกิด” ผู้สร้างวัดคือ ท้าวปันใจ ท้าวแก้ว ท้าววงค์ พ่อน้อยเทพ พ่อบุญตัน พ่อหนานทิ ได้นิมนต์ครูบาพรหม มาอยู่ช่วยสร้างวัดด้วยครูบาพรหมเดิมชื่อว่านายอินตา เกิดที่ต.เวียงเหนืิอ จ.ลำปาง เป็นลูกของพญาอินศร เจ้าแม่ปั๋น พระโลกวิสัย เป็นปู่เจ้าไฝเป็นญาติได้ย้ายตามบิดามารดามาอยู่ที่เวียงพะเยา ด.ช.อินตา ได้เข้าบวชเรียนอยู่ที่วัดหลวงราชสันฐานได้มีความรู้ด้านปรมัตถ์เป็นอย่างดี จึงได้นามสมณศักดิืว่ามหาพรหม ชาวบ้านเรียกว่าครูบามหาพรหม อุปสมบทอยู่ที่วัดหลวงฯนั้นได้3พรรษาแล้วได้รับนิมนต์จากพระยาอินทร์มาเป็นช่วง(สล่า) และสลักลวดลายหน้าจั่ววิหารวัดสันช้างหินและได้มาสร้างวัดบุณเกิด ได้รับวิสุงคามสีมา เมื่อ 1 กุมภาพันธุ์ 2489ได้ผูกเมื่อ 5 มีนาคม2493 วัดบุญเกิด ตั้งอยู่เลขที่ 53 บ้านบุญเกิืด หมู่ที่ 4 ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยาสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 6ไร่ 3 งาน59ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถ ศาลาการเปรียญและกุฎิสงฆ์ ปัจจุบัน (พ.ศ.2556) เจ้าอาวาสวัดคือ พระสมุห์พิพิธวุฒิการ ฐานวุฑฺโฒ

[adsense-2]

สถานที่ตั้ง
วัดบุญเกิด
เลขที่ 49 หมู่ที่/หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านห้วยกั้ง ตำบล จุน อำเภอ จุน จังหวัด พะเยา

ติดต่อสอบถาม
วัดบุญเกิด เลขที่ 49 หมู่ที่/หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านห้วยกั้ง ตำบล จุน อำเภอ จุน จังหวัด พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56150
โทรศัพท์ 08 7189 1852

แผนที่วัดบุญเกิด

ความเห็น

ความเห็น