วนอุทยานบัวบาน

วนอุทยานบัวบาน ถ้ามีโอกาสได้มาเยือนจังหวัดหนองบัวลำภู ขอบอกว่าห้ามพลาดที่นี่นะคะ วนอุทยานบัวบาน ตั้งอยู่ที่บ้านภูพานทอง ต.หนองบัว อ. เมืองหนองบัวลำภู จ. หนองบัวลำภู เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครองทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยทางวิชาการ เพื่อประโยชน์ในการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป และเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร และสำหรับอยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งอาหาร แหล่งนันทนาการและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประชาชน โดยกำหนดให้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองบัว และป่าสงวนแห่งชาติป่าหมากหญ้าท้องที่ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู เป็น “วนอุทยานบัวบาน”

อีกหนึ่งจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและน่ามาเยือนมากแห่งหนึ่ง เป็นวนอุทยานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยอาณาจักรศรีสัตนาคนหุตล้านช้าง หรือราวๆพุทธศตวรรษที่ 20 วนอุทยานบัวบาน ประกอบไปด้วยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองบัวและป่าสงวนแห่งชาติป่าหมากหญ้าท้อง มีลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกับที่ราบเชิงเขา มีสภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณสลับกับป่าดิบแล้ง มีเนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่ โดยบริเวณด้านทิศตะวันตกเป็นสันเขา มีหน้าผาสามารถยืนชมวิวของตัวเมืองหนองบัวลำภูได้อย่างชัดเจน

[adsense-2]

อัตราค่าธรรมเนียมการเข้าชม
ผู้ใหญ่ คนละ 20-80 บาท (ขึ้นอยู่กับอุทยานฯ)
เด็ก คนละ 10-40 บาท (ขึ้นอยู่กับอุทยานฯ) กรณีเป็นเด็กอายุต้องต่ำกว่า 14 ปี
แต่ถ้าอายุต่ำกว่า 3 ปี ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
กรณีเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้เก็บค่าธรรมเนียมในอัตราสำหรับเด็ก

ติตต่อสอบถามเพิ่มเติม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร. (02) 561 0777 , (02) 579 – 6666
ตำรวจทางหลวง โทร. (043) 311 520
ททท.สนง.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 5 จ.อุดรธานี(รับผิดชอบพื้นที่จ.หนองบัวลำภูด้วย) โทร. (042) 325 406-7
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู (042) 316 680
ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู (042) 312 043
โรงพยาบาลหนองบัวลำภู (042) 311 999
สถานีตำรวจเมืองหนองบัวลำภู (042) 312 578
สถานีขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู (042) 312 390
ไปรษณีย์จังหวัด โทร. (042) 312 374
โรงพยาบาลนากลาง โทร. (042) 359 035
โรงพยาบาลโนนสัง โทร. (042) 355 120
โรงพยาบาลศรีบุญเรือง โทร. (042) 351 063

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว วนอุทยานบัวบาน ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพาน ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภูจังหวัดหนองบัวลำภู ทางเข้าบริเวณบ้านภูพานทอง เข้าไปประมาณ 4 กิโลเมตร ห่างจากตัวเมือง 7 กิโลเมตร

 

ความเห็น

ความเห็น