วัดบุปผาราม

วัดบุปผาราม หรือเรียกอีกชื่อว่า วัดปลายคลอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านปลายคลอง ถนนพัฒนาการปลายคลอง ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดในจังหวัด สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา ราวรัชสมัยพระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ. 2191) ท่านพระครูคุณสารพิสุทธิ์ (หลวงพ่อโห) อดีตเจ้าอาวาสในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้บูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะถาวรวัตถุในวัด จวบจนปัจจุบันท่านพระครูสุวรรณสารวิบูลพร้อมทั้งชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ และดูแลภูมิทัศน์โดยรอบวัดให้สะอาดเรียบร้อย วัดนี้จึงเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติศาสนกิจ

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด

ส่วนที่ 1 ศาสนสถานในเขตพุทธาวาส ถูกล้อมรอบด้วยกำแพงหินศิลาแลง ประกอบด้วย

  • พระอุโบสถ ก่ออิฐถือปูน ผนังด้านนอกสีขาว บานประตูหน้าต่างเป็นไม้ ด้านในมีจิตรกรรมฝาผนังศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ลายพระพุทธเจ้าปางแสดงธรรม ลายดอกพุดตาน เพดานเป็ฯรูปดาว มีลายกลีบบัวซ้อยอยู่ภายใน
  • วิหารพระพุทธไสยาสน์ เป็นอาคารชั้นเดียว ภายในประดิษฐานพระปางไสยาสน์ ผนังมีจิตรกรรมฝาผนังเน้นลายดอกไม้ และสัตว์ต่าง ๆ ปัจจุบันหลุดลอกไปมากแล้ว
  • วิหารฝากระดาน เดิมเคยเป็นพระอุโบสถมาก่อน เป็นอาคารครึ่งปูนครึ่งไม้ที่มีอายุเก่าแก่ ฐานก่ออิฐถือปูนลักษณะโค้งเป็นรูปเรือสำเภา ฝาผนังเป็นไม้กระดานทั้งหมด
  • มณฑปสามหลัง ด้านในมีจิตรกรรมฝาผนังที่ได้รับอิทธิพลมาจากจีน

ส่วนที่2 ศาสนสถานในเขตสังฆาวาส อยู่ส่วนกลางของวัด ประกอบด้วย

  • หอสวดมนต์ เป็นศาลาไม้ยกพื้น หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ หน้าบันสองด้านเป็นไม้จำหลักปิดทองลายเทพพนมตรงกลาง ปัจจุบันใช้เป็นที่ทำวัตรสวดมนต์ของพระภิกษุ และเป็นที่ทำบุญในวันพระ
  • หอระฆัง สร้างขึ้นใหม่ด้วยคอนกรีต ตัวหอระฆังเป็นทรงจตุรมุข
  • โรงธรรม อยู่หน้าหอสวดมนต์ เป็นศาลาเปิดโล่งไม่มีฝาผนัง ใช้เป็นที่บำเพ็ญกุศลและฟังธรรม
  • หมู่กุฏิทรงไทย เป็นเครื่องไม้ทั้งหลัง ตั้งเรียงรายภายใต้เงาไม้สำหรับพระภิกษุใช้บำเพ็ญธรรมและนั่งกรรมฐาน

ส่วนที่3 พิพิธภัณฑ์วัดบุปผาราม เปิดทุกวันเวลา 08:00-17.00 น. แต่ช่วงที่ไม่มีนักท่องเที่ยวจะปิดถ้าต้องการเข้าชมต้องติดต่อเจ้าอาวาส หรือผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์จะอยู่ภายในวัด ภายในพิพิธภัณฑ์วัดบุปผาราม เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยอยุธยาต้อนปลาย ถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นหลายองค์ และเครื่องถ้วยลายครามสมัยราชวงศ์ชิง ราชวงศ์หมิง รวมถึงเครื่องลายครามโบราณของทางฝั่งยุโรปด้วย

สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าชม และสัมผัสกลิ่นอารายธรรมสมัยอดีตโปรดแต่งกายด้วยความสุภาพเรียบร้อย เนื่องจากเป็นเขตวัด และไม่ควรส่งเสียงรบกวนการปฏิบัติกิจวัตรของพระภิษุสงฆ์

[adsense-2]

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 

วัดบุบผาราม โทร. (039) 512 636
สนง.จังหวัดตราด (039) 511 282
ประชาสัมพันธ์จังหวัด (039) 530 585
ททท.ภาคกลางเขต 5 (039) 597 259-60
สถานีตำรวจภูธรเมืองตราด (039)-511-035
โรงพยาบาลตราด (039) 511 040-1
โรงพยาบาลกรุงเทพ-ตราด (039) 522 555
คลินิกเกาะช้างอินเตอร์เนชั่นแนล (039) 551 151
โรงพยาบาลเกาะช้าง (039) 586 131
โรงพยาบาลเกาะกูด (039) 521 852
โรงพยาบาลแหลมงอบ (039) 597 040
โรงพยาบาลบ่อไร่ (039) 591 040
โรงพยาบาลเขาสมิง (039) 599 114
โรงพยาบาลคลองใหญ่ (039) 581 116

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว

จากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ตรงข้ามโรงพยาบาลตราด เลี้ยวแยกซ้ายเข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตร (ข้อมูลการเดินทางจาก ททท.)

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น