วัดพุทธสีมา

วัดพุทธสีมา ไหว้พระ ดูสิมเก่า ชมฮูปแต้มลวดลายงดงาม วัดพุทธสีมา ตั้งอยู่เลขที่ 137 บ้านฝั่งแตง ถนนเรืองศรี หมูที่ 2 ดำบลฝั่งแตง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2308 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ ศ. 2462 มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2517 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา วันอาทิตย์ และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2517

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดคือ ฮูปแต้มเขียนขึ้นประมาณ พ.ศ.2463 โดยช่างชื่อ นายคำสิง ไชโย  ฮูปแต้มที่เขียนอยู่ทั้งภายในอาคารเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธประวัติ ทศชาติชาดก และวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องสังข์สินธุ์ชัย ส่วนภายนอกเขียนภาพเรื่องพระเวสสันดร และภาพเกี่ยวกับไตรภูมิกถาซึ่งมุ่งเน้นเฉพาะนรกภูมิเท่านั้น

หลักฐาน ที่ผนังด้านนอกตัวสิมปรากฏภาพจิตรกรรมเหนือกรอบประตู และหน้าต่างทั้ง 2 ด้านภายในกรอบอาร์คโค้งเหมือนบานหน้าต่างมีจิตรกรรมฝ่าผนังลายเส้นใช้สีแซมแต่เพียงบางส่วน รูปภาพภายนอกเป็นภาพพุทธประวัติ นรก พระเวสสันดรชาดก ทศชาติ บางเรื่อง พระมาลัย สินไช ราหูอมจันทร์ เทพชุมนุม ทหารฝรั่ง ทศกัณฐ์ และสัตว์หิมพานต์ ส่วนรูปภายในเป็นเรื่องพุทธประวัติ ทศชาติ สินไชชาดก จันทโครพ สุธนชาดก ต้นนารีผล ทหารฝรั่ง

งานจิตรกรรมที่มีความโดดเด่นของวัดพุทธสีมา ปรากฏอยู่บนพื้นผนังภายในทั้งสี่ของตัวอาคารบนพื้นผนังหลังองค์พระประธานปรากฏฮูปแต้ม ตั้งแต่บริเวณเหนือองค์พระประธานไล่ไปจนตกกรอบพื้นผนังด้านบน แบ่งกรอบของภาพพื้นผนังออกเป็นส่วนใหญ่ ๆ คั่นด้วยลายเครือเถาตรงกับแนวหน้าต่างด้านบนของผนังด้านรีด้านล่างสุด ของกรอบหน้าต่างจะมีลายเครือเถาที่เป็นกรอบภาพอีกเช่นกัน กรอบภาพที่เห็นมีเฉพาะกรอบภาพในลักษณะแนวนอนไม่ปรากฏกรอบภาพในลักษณะแนวตั้งดังเช่นรูปฮูปแต้มฝาผนังวัดโพธิ์คำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

บนผนังด้านนอกตัวอาคารปรากฏฮูปแต้มอยู่เหนือกรอบประตูและหน้าต่างด้านรีทั้ง 2 ด้าน ภายในกรอบอาร์คโค้งเหนือบานหน้าต่าง มีฮูปแต้มเน้นความสำคัญด้วยเส้นใช้สีแซมแต่เพียงบางส่วนมีสีส่วนรวมเป็นเอกรงค์
ด้านนอกของตัวอาคารทั้งสี่ด้านแต่ละห้องมีเสาหลอกนูนออกมาจากผนัง ประดับด้วยฮูปแต้มตั้งแต่เสาลงมาจรดเหนือบานหน้าต่าง ยกเว้นผนังด้านหลังแต่เพียงด้านเดียว

[adsense-2]

โครงสีส่วนใหญ่เป็นสีเอกรงค์ (Monchrome) โดยเฉพาะผนังด้านหน้าองค์พระประธานแทบไม่ได้ใช้สีอะไรเลยคล้ายกับภาพลายเส้น (Drawing) อีกกรณีหนึ่ง สีอาจจะไม่เพียงพอหรือเป็นความตั้งใจของช่างแต้มเองที่ประสงค์จะใช้สีแต่เพียงน้อยสี แต่เน้นให้เห็นคุณค่าของความงามด้วยเส้นรอบนอกที่เป็นฟอร์มบอกรูปทรงของตัวละคร ต้น ปราสาทราชวัง และบรรดารูปสัตว์ที่เป็นพญามารต่าง ๆ ช่างแต้มใช้สีดำเพื่อแสดงให้ทราบว่าเป็นเรื่องอะไร ๆ ลายเส้นที่เป็นตัวแทนของน้ำในมหาสมุทรที่นางธรณีบิดมวยผมจนพญามารปั่นป่วนนั้น ช่างแต้มใช้เป็นสีเทาอ่อน หรือฟ้าอ่อน หากไม่สังเกตจะไม่เห็นเพราะสีเกือบจะกลืนไปกับผนักสีขาว
สีที่เด่นออกมามีส่วนช่วยให้ภาพมีความสดใสโดยเด่นขึ้นมาช้าง ได้แก่ สีเขียวไพล เช่น สีของงูที่เป็นพญามาร สีหน้าของรามสูร หน้าพญามาร ปีกนกหัสดีลิงค์ ปีกนกแก้ว ต้นหญ้า ตลอดจนสีของกล้วยไม้ สีเขียวเข้มเป็นสีของพุ่มไม้ใหญ่

สีแดงเป็นรัศมีของพระพุทธเจ้า สีหน้าบันปราสาท สีดอกกล้วยไม้ยามเบ่งบานเต็มที่หรือสีแดงของปากนกแก้ว และเพื่อต้องการให้ภาพของพญามารร้ายที่มุ่งหวังทำลายพระพุทธเจ้า เช่น จระเข้ หรือปลายักษ์ เกิดความดุร้าย น่าเกลียดกลัว ช่างเขียนจะระบายสีดำคล้ำมีน้ำหนักอ่อนแก่เกิดคุณค่าของสี แต่มิใช้สีดำที่ทึบตัน แสดงให้เห็นว่าช่างแต้มมีความชำนาญต่อการใช้เส้นและสีแต่เพียงน้อยสี นั่นคือความชำนิชำนาญและเสน่ห์ของช่างแต้มที่มีรูปแบบในการสร้างภาพให้เกิดความงาม

ช่วงเวลาที่เปิดให้เข้าชม ทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.

ติตด่อสอบถามเพิ่มเติม

ททท.สำนักงานนครพนม (นครพนม สกลนคร มุกดาหาร) อ.เมือง นครพนม โทร. 0-4251-3490-1
ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม โทร. 0-4251-1730, – 4252-0797
ท่าอากาศยานนครพนม โทร. 0-4251-3264
บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน โทร. 0-4251-2494, 0-4251-3014
สำนักงานจังหวัดนครพนม โทร. 0-4251-1287, 0-4251-1574
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง โทร. 0-4251-1266, 0-4251-5680,0-4251-2469

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว

เดินทางโดยรถยนต์จากสำนักศิลปากรที่ ๑๐ ร้อยเอ็ด เข้าสู่อำเภอธาตุพนม ตามถนนเส้น ๒๑๒ จากนั้นให้ขับมาตามถนนเส้นเดิมออกมาจากตัวอำเภออีกประมาณ ๖ กิโลเมตร เมื่อถึงบ้านสองคอน ให้เลี้ยวขวาไปตามถนนเส้น ๒๒๓ ประมาณ ๖๐๐ เมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าบ้าน ฝั่งแดง เดินทางต่ออีกประมาณ ๑ กิโลเมตร ก็จะถึงวัดพุทธสีมา

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น