น้ำตกคลองน้ำไหล

น้ำตกคลองน้ำไหลหรือน้ำตกปางควาย น้ำตกคลองน้ำไหล ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติคลองลาน ป็นน้ำตกขนาดกลาง สายน้ำไหลลดหลั่นกันลงมา มีทั้งหมด 9 ชั้น แต่ละชั้นมีแอ่งน้ำและความสูงต่างกัน ลานหินที่นี่กว้างมากเป็นสีนิลวาววับเมื่อตัดกับสายน้ำ ลำธารสวยด้วยโขดหิน ในชั้นที่ 3 น้ำตกจะแยกเป็น 2 สาย ดูสวยงาม จุดเด่นของน้ำตกแห่งนี้ไม่ใช่ที่ตัวน้ำตกแต่อยู่ที่สายน้ำที่เป็นธารยาวต่อจากน้ำตก เป็นสถานที่ลงเล่นน้ำที่นิยมกันมาก

[adsense-2]

การเดินทาง

น้ำตกอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติคลองลานประมาณ 25 กิโลเมตร จากเส้นทางสายอุ้มผาง-คลองลาน ก่อนถึงอำเภอคลองลาน มีทางแยกด้านขวาเข้าสู่น้ำตก เรียกว่า “ถนนปางควาย” ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ถึงน้ำตกคลองน้ำไหล

แผนที่ น้ำตกคลองน้ำไหล

ความเห็น

ความเห็น