มัสยิดกลางยะลา(มัสยิดเราฏอตุลยันนะห์)

มัสยิดกลางยะลา(มัสยิดเราฏอตุลยันนะห์) ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เมื่อ พ.ศ. 2497 นายอุสมาน ดอเหะ ได้อุทิศที่ดิน 3,125 ตารางวา ให้สร้างมัสยิดขึ้นที่บ้านตลาดเก่า ถนนสิโรรส อำเภอเมืองยะลา แล้วตั้งให้ หะยีอับดุลฮามิดอับดุลซอมัด ทำหน้าที่อิหม่าม ตั้งชื่อว่า “มัสยิดเราฏอตุลยันนะห์” เป็นอาคาร ชั้นเดียว มีปวงสัปปุรุษไปละหมาดพร้อมกันได้ครั้งละ ประมาณ 50 คน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2499 รัฐบาลได้ให้เงินสนับสนุนร่วมกับเงินบริจาคของประชาชน ขยายมัสยิดออกไปอีกจุคนได้ ประมาณ 300 คน และในปี พ.ศ. 2522 รัฐบาลได้ให้งบประมาณแผ่นดินซื้อที่ดินเพิ่มอีก 300 ตารางวา และให้สร้างอาคารใหม่แทนด้วยงบประมาณ 28,200,000 บาท สถาปนิกของ กระทรวงศึกษาธิการ ออกแบบเป็นอาคาร 3 ชั้น กว้าง 30 เมตร ยาว 70 เมตร หออาคารสูง 38 เมตร ลักษณะเด่นและแปลกของมัสยิดเราฏอตุลยันนะห์หลังใหม่ คือ โดมหลังคาแทน ที่จะเป็นบัวตูมแบบโดมอื่น ๆ กลับออกแบบให้เป็นบัวแย้ม มองเห็นกลีบบัวแยกกันได้ชัดเจน มีกระจกใสติดที่ยอดดอกบัวเพื่อให้แสงลอดเข้าได้ หออาซานสูงเด่นโชว์โดมสวยงาม มี บันไดวนข้างใน มัสยิดเราฏอตุลยันนะห์ใช้เวลาก่อสร้าง 4 ปี เปิดใช้ได้เรียบร้อยในปี พ.ศ. 2526 กล่าวกันว่าเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

นอกจากนั้นพื้นที่รอบๆ บริเวณมัสยิดแห่งนี้ ก็จะมีการจำหน่ายสินค้าต่างๆ มากมายหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น อาหาร เสื้อผ้า ผักผลไม้ เพชรพลอย น้ำมันแก้โรคต่างๆ เป็นต้น

[adsense-2]

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ตำรวจทางหลวง ส.ทล. 5 กก.7 โคกโพธิ์ โทร. (073) 431 041
ททท.สำนักงานภาคใต้ เขต 3 จ.นราธิวาส โทร. (073) 612 126, (073) 615 230
ที่ว่าการอำเภอเมือง โทร. (073) 212 004
ศาลากลางจังหวัด โทร. (073) 212 004
สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง โทร. (073) 212 634
สถานีรถไฟ โทร. (073) 212 737
เหตุด่วน เหตุร้าย โทร. (073) 212 199
โรงพยาบาลธารโต โทร. (073) 297 041
โรงพยาบาลบันนังสตา โทร. (073) 299 016
โรงพยาบาลเบตง โทร. (073) 230 869
โรงพยาบาลยะลา โทร. (073) 212 222
โรงพยาบาลยะหา โทร. (073) 291 023
โรงพยาบาลรามัน โทร. (073) 295 023

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว งจากศาลากลางจังหวัดยะลา ไปตามถนนสิโรรส ประมาณ 2 กิโลเมตร

ความเห็น

ความเห็น