ประเพณี/เทศกาลที่น่าสนใจ ภาคกลาง

เดือนกุมภาพันธ์


ประเพณีแข่งวัวเทียมเกวียนและวัวลาน จัดเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ณ บริเวณลานทุ่งนา ริมถนนเพชรเกศม ประมารกม.173 อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

เดือนเมษายน


งานประเพณีสงกรานต์ จัดเป็นประจำทุกปีในช่วงวันที่ 13-15 เมษายน ณ ถนนข้าวสาร เขตพระนคร และถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

เดือนมิถุนายน


งานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร จัดเป็นประจำทุกปีในช่วงกลางเดือนมิถุนายน บริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม


งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว จัดเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค. ณ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี


งานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ จัดเป็นประจำทุกปีในวันขึ้น 12 ค่ำ-วันแรม 4 ค่ำเดือน 12 (ช่วงเดือน พ.ย.) ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร อ.เมือง จ.นครปฐม


งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกและงานกาชาด จัดเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือน ธันวาคม ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

 

ความเห็น

ความเห็น