เที่ยว ชัยนาท

ชัยนาท

“หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา”

เทศกาล/ประเพณี

งานเทศกาลมหกรรมหุ่นฟางนก จัดเป็นประจำทุกปีในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัด

งานส้มโอชัยนาท จัดเป็นประจำในช่วงปลายเดือนสิงหาคม – ต้นเดือนกันยายน บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด

ประเพณีตักบาตรเทโว จ.ชัยนาท จัดเป็นประจำทุกปีในช่วงวันแรม 1 8่ำ เดือน 11 (ประมาณเดือนตุลาคม) ณ วัดธรรมามูลวรวิหาร อ.เมือง

การเดินทาง

รถทัวร์ จากสถานีขนหมอชิต 2 มีรถของบขส. ออกเที่ยวเวลา 05:00-22:00 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ 120 บาท ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 1490 และมีรถของบริษัทชัยนาททัวร์ ออกทุกๆ 1 ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ 130-160 บาท

รถตู้ มีวินรถตู้ศิษย์หลวงปู่ศุขบริการ จอดข้างสวนสาธารณะสันติภาพ (ซอยราชวิถี 3) เวลา 05:00-20:00 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ 150 บาท

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ


วัดพิชัยนาวาส  เป็นวัดโบราณสร้างในสมัยอยุธยาตอนกลาง มีอายุไม่ต่ำกว่า 300 ปี ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปาลิไลย์ มีการจัดงานนมัสการปิดทองสมโภชระหว่างเทศกาลวันเพ็ญเดือนสามและเทศกาลวันเพ็ยเดือนสิบสองเป็นประจำทุกปี

วัดอินทาราม เป็นวัดโบราณมีอายุกว่า 100 ปี ภายในวัดมี หอพระไตรปิฎก แบบทรงไทยตั้งอยู่กลางสระน้ำ ภายในเป็นที่เก็บรักษาพระไตรปิฎกที่ทำจากใบลานจารึกอักษรขอมโบราณซึ่งถือเป็นมรดกของชาติที่ทรงคุณค่า

[adsense-2]

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัด

แนะนำของฝาก

  • ส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา เป็นของฝากที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชัยนาท เพราะมีเปลือกบาง รสหานอมเปรี้ยว ไม่ขม หาซือ้ได้ที่ร้านขายของฝากที่ อ.มโนรมย์ และร้านขายของฝากทั่วไปริมทางหลวง
  • ผลิตภัณฑ์จักสานบ้านท่าแขก จำหน่ายตะกร้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ทำจากไม้ไผ่ หาซือ้ได้ที่บ้านท่าแขก ต.ศิลาดาน อ.มโนรมย์

แผนที่ ชัยนาท

ความเห็น

ความเห็น