เกาะช้าง

เกาะช้าง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะพยาม อยู่ห่างจากเกาะพยามประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นเกาะขนาดใหญ่ มีชาวบ้านอาศัยอยู่บนเกาะประมาณ 80 ครอบครัว ซึ่งอพยพมาจากเกาะพะงัน เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง และจังหวัดอื่น ๆ ทางภาคกลาง กว่า 30 ปีมาแล้ว ด้านทิศตะวันออกของเกาะไม่มีหาดทราย แต่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนและมีชาวเล เผ่ามอแกน มาอาศัยอยู่เป็นบางครั้งค่ะ

นอกจากนั้นเกาะช้าง ยังเป็นแหล่งปลูกกาหยู (เม็ดมะม่วงหิมพานต์) พันธุ์พื้นเมืองที่ดีที่สุดของประเทศแห่งหนึ่ง และมีศูนย์แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรของกลุ่มแม่บ้านเกาะช้าง ซึ่งจะผลิตไวน์จากผลกาหยู และมีการแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์หลากหลายแบบอีกด้วย

กิจกรรมที่น่าสนใจ

การเดินออกกำลังกายไปจุดชมวิวของเกาะช้าง ใช้เวลา 3-4 ชั่วโมง ต้องมีเจ้าหน้าที่นำทาง เสียค่าคนนำทาง คนละ 100 บาท สำหรับหมู่คณะ 10 คน ราคา 300 บาท

การตกปลา เกาะช้างเป็นแหล่งปลาชุกชม เช่น ปลาเก๋า ปลากะพง ปลาหม้อแตก ปลาอินทรี และเกาะเกียงใกล้ ๆ กับเกาะช้างก็มีปลาชุกชุมเช่นกัน อาทิ ปลาสากเหลือง ปลาสากดำ ปลาสละ ปลากะมง เป็นต้น นักท่องเที่ยวสามารถเช่าเรือเพื่อตกปลาแบบใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง คนละ 200 บาท หรือแบบไปเย็นกลับเช้า คนละ 500 บาทได้จากชาวบ้านบนเกาะ

การขี่จักรยานเสือภูเขา ผ่านสวนกาหยู สวนยางที่ร่มรื่น ป่าชายเลน ชมปูหลากสีนานาชนิด

การดูนก มีนกมากมายหลายชนิดที่เกาะช้าง โดยเฉพาะนกเงือก เป็นนกเงือกพันธุ์เล็ก เรียกว่า “นกแก๊ก” และชาวบ้านบนเกาะช้างจะไม่จับหรือยิงนกเงือก ทำให้นกเงือกบนเกาะคุ้นเคยและไม่กลัวคน สามารถหาดูได้ง่าย ยกเว้นเดือนมีนาคม-เมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่นกเงือกสร้างรังเลี้ยงลูก

อบสมุนไพร ที่วัดเกาะช้าง โดยสมุนไพรโบราณ

[adsense-2]

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง โทร. (077) 811 091, (077) 822 748 โทรสาร (0 77) 823 058
ด่านตรวจคนเข้าเมือง โทร. (077) 821 216
ตำรวจทางหลวง โทร. (077) 823 251
ตำรวจทางหลวง ส.ทล. 4 กก. 2 จ.ชุมพร โทร. (077) 501 003
ททท. สำนักงานภาคใต้ เขต 5 จ.สุราษฎร์ธานี โทร. (077) 281 828, (077) 288 817-9
เทศบาลเมือง โทร. (077) 811 422
ไปรษณีย์จังหวัด โทร. (077) 811 185, (077) 812 240
ศาลากลางจังหวัด โทร. (077) 811 132
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว โทร. (077) 811 123
สถานีขนส่งจังหวัด โทร. (077) 811 548
สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง โทร. (077) 821 681, (077) 811 173
โรงพยาบาลกระบุรี โทร. (077) 823 031
โรงพยาบาลกะเปอร์ โทร. (077) 812 370
โรงพยาบาลระนอง โทร. (077) 811 474, (077) 811 575

การเดินทาง

เรือ สามารถเช่าเรือจากปากน้ำระนอง ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ค่าโดยสารชายไทย 60 บาท ชาวต่างประเทศ 100 บาท หากต้องการเช่าเหมาเรือไป-กลับ ราคา 1,000-1,500 บาท

ความเห็น

ความเห็น