วัดเจดีย์ทอง

วัดเจดีย์ทอง ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี อยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลคลองควาย ในวัดนี้มีเจดีย์ทรงรามัญ สร้างในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์โดยชาวมอญ เป็นสถาปัตยกรรมมอญที่เลียนแบบมาจากเจดีย์จิตตะกองของพม่า และมีพระพุทธรูปปางมารวิชัย สร้างขึ้นด้วยหยกขาว เป็นที่เคารพสักการะของชาวไทยรามัญ

ประวัติความเป็นมา
วัดเจดีย์ทองเป็นวัดเก่ามีมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี หลักฐานที่พบ คือ เสมาขนาดใหญ่หินทรายแดง ต่อมาสมัยกรุงธนบุรีและต้นกรุงรัตนโกสินทร์ มีชาวรามัญอพยพหนีพม่าจากเมือง เมาะตะมะ โดยมีพระยารามราชบุตรเขยพระยาเจ่ง เป็นพระเจ้ามหาโยธาเป็นผู้นำ เข้ามาอยู่ทั่วเมืองสามโคก เป็นผู้ริเริ่มบูรณะและสร้างถาวรวัตถุ กุฏิศาลาขึ้นใหม่ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2508

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด

เจดีย์สีทอง สร้างในสมัยต้น กรุงรัตน โกสินทร์โดยชาวมอญ เป็นสถาปัตยกรรมมอญที่เลียนแบบมาจากเจดีย์จิตตะกองของพม่าเป็นเจดีย์ทองบ้างเจดีย์สีขาวบ้าง สถูปทรงระฆังก่อด้วยอิฐฐานรูปสี่เหลี่ยม มีซุ้มจระนำโค้ง ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป 4 ด้าน ลงรักปิดทอง ประดับกระจกสี ยอดประดับด้วยฉัตร 9 ชั้น

กุฏิเรือนไทย และกุฏิทรงปั้นหยา หอสวดมนต์ ตกแต่งด้วยลวดลายและแกะสลักและลายฉลุเชิงชายช่องลม นอกจากนี้ยังมีใบเสมาศิลาพายแดงศิลปอยุธยา พระพุทธรูปศิลปแบบรามัญ เจดีย์พระปรางค์ประดับกระเบื้องเคลือบแบบจีนอีกด้วยค่ะ

[adsense-2]

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ททท.สำนักงานกรุงเทพฯ (รับผิดชอบ: สมุทรปราการ,กรุงเทพมหานคร,ฉะเชิงเทรา,นนทบุรี,ปทุมธานี) โทร. (02) 250 5500 โทรสาร. (02) 250 5511
สถานีตำรวจ อ.เมืองปทุม (02) 581 4152-5
สถานีตำรวจ อ.คลองหลวง (02) 524 0610-3
สถานีตำรวจ อ.ธัญบุรี (02) 577 1973
สถานีตำรวจ อ.ลาดหลุมแก้ว (02) 599 1288
สถานีตำรวจ อ.ลำลูกกา (02) 192 3330
สถานีตำรวจ อ.สามโคก (02) 593 1321
สถานีตำรวจ อ.หนองเสือ (02) 549 1214
สถานีตำรวจ ประตูน้ำจุฬา (02) 959 2302-7 (0-2) 523 9114
โรงพยาบาล กรุงสยาม เช็นต์คาร์ลอส (02) 957 6700-5
ร.พ ธรรมศาสตร์ (02) 926 9999
ร.พ ธัญรักษ์ (02) 531 0080-4
ร.พ ธัญบุรี (02) 577 2600-2
ร.พ นวนคร (02) 529 4533-41
ร.พ ปทุมธานี (02) 598 8888
ร.พ ปทุมเวช (02) 567 1991-9
ร.พ แพทย์รังสิต (02) 998 9999
ร.พ ลาดหลุมแก้ว (02) 599 1650
ร.พ ลำลูกกา (02) 563 1011
ร.พ สามโคก (02) 581 8564
ร.พ หนองเสือ (02) 549 1053-4
ร.พ เอกปทุม (02) 996 2211-5 , (02) 996 2209-21

การเดินทาง 

รถยนต์ส่วนตัว ขับรถไปตามเส้นทางถนนปทุมธานี – บ้านแพน ผ่านอำเภอสามโคกไปประมาณ 9 กิโลเมตร จะมีป้ายบอกทางเข้าตรงทางแยกที่ชัดเจน

เรือ ลงเรือรับจ้างที่ท่าน้ำหน้าที่ส่าการอำเภอเมืองปทุมธานี ล่องขึ้นไปทางเหนือของแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะถึงวัดเจดีย์ทอง ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น