วัดจอมแจ้ง

วัดจอมแจ้ง หรือ วัดพระธาตุจอมแจ้งเป็นศิลปะล้านนา ส่วนด้านสถาปัตยกรรมมีรูปแบบผสมผสานมีลวดลายสวยงาม ซึ่งเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองชาวแม่สะเรียง ตั้งอยู่บ้านจอมแจ้งทางเข้าเมืองแม่สะเรียง วัดพระธาตุจอมแจ้งตั้งอยู่ห่างจากอำเภอแม่สะเรียง 0.5 กิโลเมตร ตามเส้นทางสายแม่สะเรียง-ฮอด แยกทางซ้ายจากถนนสาย 108 จังหวัดแม่ฮ่องสอน จุดเด่นของวัดพระธาตุจอมแจ้งคือความสวยงามของพระธาตุจอมแจ้ง และ สามารถชมทิวทัศน์อันสวยงามของอำเภอแม่สะเรียงได้ โดยเฉพาะบรรยากาศยามพระอาทิตย์ตกในช่วงเย็น บริเวณโดยรอบของวัด จะมีจุดชมวิวมองไปทางด้านทิศตะวันออกจะเห็นภาพทุ่งนา และบ้านเรือนของชาวอำเภอแม่สะเรียงที่มีบรรยากาศชีวิตแบบชนบท

พระธาตุจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สร้างโดยพระฤาษีสี่พี่น้อง ประมาณปีพ.ศ.๑๐๐๐ กว่า เพื่อที่จะให้คนชาวเมืองยวมได้มากราบไหว้สักการะบูชาเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองยวม คอยปกป้องชาวเมืองยวม

[adsense-2]

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด

  • การขึ้นมากราบนมัสการขอพรพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองที่เก่าแก่ที่วัด
  • ชมวิวทิวทัศน์ของอ.แม่สะเรียง วิวทุ่งนา หมู่บ้าน ทิวเขาที่สวยงาม เนื่องจากวัดตั้งอยู่ที่สูง
  • ทางวัดมีประเพณีสรงน้ำพระธาตุทุกวันที่ 20 เมษายน ของทุกปี

การเดินทาง

รถยนต์

วัดพระธาตุจอมแจ้ง ตั้งอยู่บ้านจอมแจ้ง ทางเข้าเมืองแม่สะเรียง ใกล้กับศูนย์วัฒนธรรมแม่สะเรียง โดยใช้ถนน 108 จะมีทางแยกซ้ายเข้าอำเภอแม่สะเรียง ติดทางแยกไปวัดพระธาตุจอมทอง

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น