วัดจอมทอง

วัดจอมทอง ตั้งอยู่บนดอยจอมทองเป็นภูเขาสูงต่อเนื่องยาวเป็นพืด อยู่ทางทิศตะวันออกของตลาดแม่สะเรียง เดิมเล่ากันว่ามีถ้ำสมบัติอยู่ด้านล่างบนหลังถ้ำเป็นเนินมีเนื้อที่ราว 10 ไร่ มีพรรณไม้มีค่ามากมาย ปัจจุบันเป็นที่กักเก็บน้ำสำหรับประปาดอยหรือประปาหมู่บ้าน

อำเภอแม่สะเรียง เดิมชื่อ เมืองยวม พม่าเรียก ไมลองยี หมายถึงเมืองหินแร่ใหญ่ เคยมีการทำเหมืองแร่หลายชนิด มีการค้าไม้สักกับคนในบังคับอังกฤษเช่นไทยใหญ่ มอญ พม่า นำส่งทางทางระเทศพม่า มีการปกครองเป็นแขวงเมือง ขึ้นกับผู้ครองนครฝ่ายเหนือ คือมณฑลพายัพ (เชียงใหม่)

วัดจอมทองสร้างราวปีจุลศักราช 1255 แต่เนื่องจากการเดินทางลำบาก น้ำขาดแคลน ฤดูแล้งมักเกิดไฟป่า ทำไห้ขาดการปฏิสังขรไประยะหนึ่ง

[adsense-2]

ในปี พ.ศ. 2512 ครูบาศรีทม มอบหมายให้ พระอินสม สุวีโร ทำการปฏิสังขร จนพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน รถยนต์สามารถขึ้นได้อย่างดี มีที่เก็บน้ำที่ต่อท่อมาจาก ห้วยผาแง ห้วยปุ๊ มาเป็นประปาดอยหรือประปาหมู่บ้าน ใช้ตลอดปี ยังได้สร้างหลวงพ่อโต องค์ใหญ่ด้านบนมีบันไดนาคขึ้นไปนมัสการ และกำลังสร้างศาลาพักผ่อนสำหรับนักท่องเที่ยว หรือชมวิว เมืองแม่สะเรียง รวมทั้งอนุสรณ์สถาน ครูบาอินสม เจ้าอาวาสวัดจอมทอง และได้พระราชทานเป็น พระครูสุวีธรรมานุยุต ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอสบเมย

การเดินทาง

รถยนต์

ขับรถตรงมาเรื่อยๆ ตามถนนทางแยกไปวัดจอมทองซึ่งอยู่ติดกับวัดจอมแจ้ง (เส้นทางแม่สะเรียง – สบเมย) ลงไปได้ประมาณ ๕๐๐ เมตร จะเจอป้ายชื่อถนนรพช มส.๔๐๗๕ (ทุ่งพร้าว – ป่ากล้วย) อยู่ด้านซ้ายมือ เลี้ยวซ้ายและขับตรงไปไม่ไกลจะเจอ ป้ายชื่อและซุ้มประตูทางเข้า/ออก วัดจอมทอง

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น