วัดชลประทานรังสฤษฏ์

วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2502 เมื่อ ม.ล.ชูชาติ กำภู อธิบดีกรมชลประทาน ไปเยี่ยมชมวัดอุโมงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ฟังการแสดงธรรมของพระปัญญานันทภิกขุ ซึ่งจำพรรษาอยู่ที่วัดอุโมงค์ในขณะนั้น และเลื่อมใสวิธีการสอนธรรมะแนวใหม่ของท่าน จากเดิมที่นั่งเทศนาบนธรรมาสน์ ถือใบลาน มาเป็นการยืนพูดปาฐกถาธรรม แบบพูดปากเปล่าต่อสาธารณชน พร้อมทั้งยกตัวอย่างเหตุผลร่วมสมัย ทันต่อเหตุการณ์ เป็นการดึงดูดประชาชนให้หันเข้าหาธรรมะได้เป็นเป็นอย่างมาก

กรมชลประทานได้สร้างวัดใหม่ขึ้น ชื่อ “วัดชลประทานรังสฤษดิ์” และได้อาราธนาพระปัญญานันทภิกขุ เป็นเจ้าอาวาสใน พ.ศ. 2503 ปัจจุบัน วัดชลประทานรังสฤษดิ์ มีบรรยากาศร่มรื่นทั่วบริเวณวัด มีกิจกรรมทุกเช้าวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. โดยมีการสวดมนต์ บรรยายปาฐกถาธรรม และถวายเพลพระสงฆ์ ที่ลานหินโค้ง

ท่านปัญญานันทภิกขุ ได้แต่งหนังสือชื่อ “ชีวิตกับความตาย: ท่านได้อะไรเมื่อไปงานศพ” การจัดงานฌาปนกิจศพที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จะเป็นไปอย่างเรียบง่ายต่างจากที่อื่นๆ มีเพียงการบรรยายธรรม ไม่มีการเลี้ยงอาหาร การแสดงมหรสพ และงดพวงหรีด

จุดเด่นของที่นี่ คือ จะมีการแสดงปาฐกถาธรรมทุกวันอาทิตย์ ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่สมัยหลวงพ่อปัญญานันทะ เป็นเจ้าอาวาส จวบจนปัจจุบัน เพื่อเปิดโอกาสและดึงพุทธศาสนิกชนที่ว่างจากหน้าที่ได้ใช้วันหยุดให้เป็นประโยชน์ การแสดงปาฐกถาธรรมก็มุ่งเน้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ เข้าใจง่าย สามารถนำหลักธรรมคำสอนไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ จึงทำให้ประชาชนสนใจมาเข้ารับการฟังธรรมมากขึ้นตามลำดับจนเป็นกิจกรรมสำคัญ ของวัดมาจนถึงปัจจุบัน

นอกจากนี้ที่นี่ยังจัดให้มีการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกเดือน สอบถามเพื่อนที่เคยบวชที่นี่บอกได้เลยว่า ถ้าไม่ตั้งใจ อย่ามา เพราะที่นี่เคร่ดครัดในเรื่องระเบียบปฏิบัติของสงฆ์มากๆค่ะ

[adsense-2]

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี (02) 589 5479
สำนักงาน ททท. สำนักงานกรุงเทพมหานคร (02) 250 5500
สำนักงานขนส่งจังหวัด (02) 591 4079
สำนักงานจังหวัด (02) 528 4700
สถานีตำรวจภูธร เมืองนนทบุรี (02) 527 0236-7
ท้องถิ่นจังหวัด (02) 580 0715
อำเภอเมืองนนทบุรี (02) 591 5224
อำเภอปากเกร็ด (02) 583 3400
อำเภอบางบัวทอง (02) 194 1101
อำเภอบางกรวย (02) 447 5123
อำเภอบางใหญ่ (02) 950 245
อำเภอไทรน้อย (02) 597 1178
ประชาสัมพันธ์จังหวัด (02) 580 0751

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว  ขับรถเส้นวิภาวดีขาเข้า เลี้ยวเข้าถ.แจ้งวัฒนะ ถึงแยกปากเกร็ดเลี้ยวซ้าย ผ่านสามป้ายรถเมล์ก็จะมองเห็นวัดอยู่ทางซ้ายมือค่ะ

รถประจำทาง  สายที่ผ่าน 32, 51, 33, 90, ปอ.505, ปอ.32, รถเมล์สายรังสิต-นนทบุรี, รถเมล์สายบ้านแพน-นนทบุรี, รถสองแถวปากเกร็ด-นนทบุรี, รถตู้เดอะมอลล์-ปากเกร็ด, รถตู้ปากเกร็ด-ท่าน้ำนนท์

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น