ดอยขะม้อ บ่อน้ำทิพย์

ดอยขะม้อ บ่อน้ำทิพย์  เป็นบ่อน้ำเล็ก ๆ อยู่ในโพรงหิน กว้างประมาณ 3 ม. ลึกมาก มีเชือกโยงและบันไดเหล็กทอดลงไปเพื่อตักน้ำ ภายในบริเวณรั้วล้อมห้ามผู้หญิงเข้า เชื่อกันว่าจะทำให้น้ำแห้งเหือดไป นักท่องเที่ยวเข้ามาชมได้แต่แค่บริเวณปากบ่อน้ำทิพย์เท่านั้นไม่สามารถลงไปตักน้ำได้ แต่ทางสำนักปฏิบัติธรรมดอยขะม้อมีโครงการนำน้ำศักดิ์สิทธิ์จากยอดดอยมาเก็บไว้ในภาชนะที่ปากทางขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้บูชาเพื่อนเป็นสิริมงคล การขึ้นยอดดอยขะม้อค่อนข้างลำบาก ต้องเดินขึ้นบันไดอย่างช้า ๆ ถึง 1,749 ขั้น ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1-2 ชม. ตลอดทางมีศาลานั่งพักเป็นระยะ ๆ ทุก ๆ ประมาณ 500 ขั้น

นอกจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้ว บนยอดดอยขะม้อยังมีเจดีย์ขนาดเล็กหนึ่งองค์ และวิหาร มีพระพุทธรูปปูนปั้นหนึ่งองค์และรอยพระพุทธบาทจำลอง สร้างไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2470 อยู่ในสภาพทรุดโทรม บนยอดดอยมีจุดชมวิวของเทือกเขาผีปันน้ำ และอ่างเก็บน้ำแม่ธิที่สวยงาม

ภูมิทัศน์บริเวณดอยขะม้อเป็นภูเขาสูง ๆ ต่ำ ๆ และป่าผลัดใบในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ธิ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าไปชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์และพิสูจน์ด้วยการขึ้นบันได 1,749 ขั้น สูงกว่าบันไดขึ้นพระธาตุดอยสุเทพเกือบหกเท่า

[adsense-2]

ทางราชการจังหวัดลำพูนได้นำเอาน้ำจากบ่อน้ำทิพย์นี้เข้าร่วม ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตั้งแต่รัชกาลที่ 6 เมื่อปีพุทธศักราช 2454 เป็นต้นมาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นจะมีการพลีกรรมตักน้ำจากแม่น้ำ และแหล่งน้ำต่างๆ ที่ถือว่าสำคัญ และเป็นสิริมงคลในมหานครโบราณทั่วทั้งพระราชอาณาจักร มาตั้งทำน้ำพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ มหาเจดียสถานที่เป็นหลักของหานครโบราณนั้นๆ แล้วนำขึ้นถวายเป็นน้ำสรงมูรธาภิเษกแด่องค์พระมหากษัตริย์ ซึ่งมีแม่น้ำ และแหล่งน้ำทั้งหมด 7 แห่ง ได้แก่

1. แม่น้ำป่าสัก ตำบลท่าราบ เมืองสระบุรี

2. ทะเลแก้ว และสระแก้ว เมืองพิษณุโลก

3. น้ำกระพังทอง น้ำพระพังเงิน น้ำกระพังโพยสี น้ำโซกชมภู่ น้ำบ่อแก้ว และน้ำบ่อทอง เมืองสวรรคโลก

4. แม่น้ำนครชัยศรี เมืองนครปฐม

5. บ่อวัดหน้าพระลาน บ่อวัดเสาชัย บ่อวัดเสมาเมือง ห้วยเขามหาชัย ห้วยปากนาคราช เมือง

นครศรีธรรมราช

6. บ่อน้ำทิพย์ดอยขะม้อ เมืองลำพูน

7. บ่อวัดพระธาตุพนม เมืองนครพนม

ในรัชกาลปัจจุบันได้มีการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำทิพย์ดอยขะม้อ เพื่อนำไปประกอบพระราชพิธีสำคัญมาแล้วได้แก่

1. พ.ศ. 2493 พิธีราชาภิเษกสมรส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร

2. พ.ศ. 2525 พิธีเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี

3. พ.ศ. 2530 ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา

4. พ.ศ. 2531 ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ได้ยาวนานกว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาวที่ 5

5. พ.ศ. 2539 ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี

6. พ.ศ. 2554 ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีห้องน้ำสาธารณะของที่พักสงฆ์ดอยขะม้อ ที่เชิงดอย

หมายเหตุ
ห้ามผู้หญิงเข้าไปในบริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

การเดินทาง
รถยนต์ส่วนตัว จากสี่แยกนิคมอุตสาหกรรม ใช้ทางหลวงหมายเลข 1147 ไปทาง อ.บ้านธิ ประมาณ 4 กม. เจอสามแยกให้ตรงเข้าทางแยกขวา ผ่านบ้านแจ่ม บ้านสะแล่ง และบ้านใหม่ฝายหิน ไป 1.5 กม. เจอสี่แยกให้ตรงไป ข้ามสะพานข้ามคลองชลประทานไปอีก 1.5 กม. ถึงดอยขะม้อ
รถรับจ้าง เหมารถุสองแถวจากตัวเมืองราคา 100 บาท

ความเห็น

ความเห็น