พระตำหนักดอยตุง

พระตำหนักดอยตุง ตั้งอยู่ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง บริเวณสันเขาของเทือกดอยนางนอน ระดับความสูงประมาณ 1,200 เมตร เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาดอยตุง เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2530 ถือเป็นบ้านหลังแรกของสมเด็จย่า สร้างขึ้นโดยใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ที่เน้นความเรียบง่ายและการใช้ประโยชน์ มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบล้านนากับบ้านพื้นเมืองของสวิตเซอร์แลนด์ สร้างบนไหล่เนิน มองเห็นทิวทัศน์ได้ไกลสุดสายตา

โดยเป็นพระตำหนักสองชั้น และชั้นลอย ชั้นบนแยกเป็นสี่ส่วน แต่เชื่อมต่อกันเป็นอาคารหลังเดียว และมีกาแล และไม้แกะสลักเป็นเชิงชายลายเมฆไหลที่อ่อนช้อยโดยรอบ สถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างบ้านปีกไม้ ศิลปะล้านนา กับชาเลต์แบบ Swiss Chalet กลางห้องเป็นที่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์เพื่อผู้มาเยือนได้สักการะ เพดานดาวเป็นภาพระบบสุริยะและกลุ่มดวงดาวอยู่ในตำแหน่งเดียวกับที่เคยปรากฏ ณ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2443 (วันพระราชสมภพ) รอบพระตำหนักประดับด้วยไม้ดอกนานาพันธุ์ สามารถชมห้องบรรทมและห้องทรงงานที่สะท้อนพระราชจริยวัตรอันงดงามเรียบง่าย และภายหลังการสวรรคตของสมเด็จย่า พระตำหนักยังได้รับการอนุรักษ์ ไว้เป็นอย่างดี

[adsense-2]

การเดินทาง

พระตำหนักดอยตุงอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 60 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 110 ไป 45 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1149 ไปประมาณ 15 กิโลเมตร สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยรถประจำทางสามารถใช้บริการรถสองแถวสีม่วงบริเวณปากทาง รถออกตั้งแต่ 07.00 น. มีรถออกทุก 20 นาที

วันและเวลาดำเนินการ เปิดดำเนินการทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

อัตราค่าเข้าชม ชาวไทยและชาวต่างชาติ คิดค่าเข้าชมอัตราเดียวกัน
– พระตำหนักดอยตุง 70 บาท/คน (เวลา 7.00 – 17.00 น.)
– สวนแม่ฟ้าหลวง 80 บาท/คน (เวลา 7.00 – 18.00 น.)
– หอพระราชประวัติ 30 บาท/คน (เวลา 8.00 – 17.00 น.)
*** บัตรรวม (ดูทั้ง 3 สถานที่) 150 บาท/คน ***
– สวนรุกขชาติดอยช้างมูบ 50 บาท/คน (เวลา 7.00 – 18.00 น.)

หมายเหตุ *เด็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน 120 ซ.ม. ไม่เสียค่าเข้าชม

ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ท่องเที่ยวและบริการ สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุงฯ อาคารเอนกประสงค์ ต. แม่ฟ้าหลวง อ. แม่ฟ้าหลวง จ .เชียงราย 57240 โทรศัพท์ 053-767015-4, โทรสาร 053-767077, อีเมลล์ [email protected] หรือ www.doitung.org

แผนที่พระตำหนักดอยตุง

 

ความเห็น

ความเห็น