แหลมงอบ

แหลมงอบ เป็นอำเภอเลียบชายหาด สุดแผ่นดินตะวันออก ของจังหวัด ตราด สภาพภูมิศาสตร์ของ แหลมงอบ เป็นที่ราบ พื้นที่มีอยู่ทั้งในอ่าวทะเลและบนพื้นดิน มี 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน บางส่วนอยู่นอกเขตเทศบาล มีแนวเขตตั้งแต่หลัก ก.ม.ที่ 19 ถนน ตราด – แหลมงอบ ระยะทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 332 กิโลเมตร แหล่มงอบแห่งนี้มีท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 500 เมตร สามารถเช่าเรือไปเที่ยวเกาะต่างๆ ได้เช่น เกาะช้างเกาะกระดาด เกาะกูด เกาะแรด ฯลฯ นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถหาซื้อของที่ระลึกจำพวก กะปิ น้ำปลา กุ้งแห้ง และงอบแบบต่างๆ ได้จากร้านค้าทั่วไปในเขตอำเภอแหลมงอบ บริเวณรอบชายฝั่งเป็นป่าชายเลน ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอ แหลมงอบ จังหวัด ตราด

[adsense-2]

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สนง.จังหวัดตราด (039) 511 282
ประชาสัมพันธ์จังหวัด (039) 530 585
ททท.ภาคกลางเขต 5 (039) 597 259-60
สถานีตำรวจภูธรเมืองตราด (039)-511-035
โรงพยาบาลตราด (039) 511 040-1
โรงพยาบาลกรุงเทพ-ตราด (039) 522 555
คลินิกเกาะช้างอินเตอร์เนชั่นแนล (039) 551 151
โรงพยาบาลเกาะช้าง (039) 586 131
โรงพยาบาลเกาะกูด (039) 521 852
โรงพยาบาลแหลมงอบ (039) 597 040
โรงพยาบาลบ่อไร่ (039) 591 040
โรงพยาบาลเขาสมิง (039) 599 114
โรงพยาบาลคลองใหญ่ (039) 581 116

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว แหลมงอบอยู่ห่างจากจังหวัดไปตามทางหลวงหมายเลข 3148 ประมาณ 17 กม.

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น