แหล่งผลิตฆ้องบ้านทรายมูล

แหล่งผลิตฆ้องบ้านทรายมูล ไปดูหมู่บ้านทำฆ้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับประเทศ และเรียนรู้การทำฆ้องกันค่ะ แหล่งผลิตฆ้องบ้านทรายมูล ตั้งอยู่ที่ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี สมัยก่อนชาวบ้านบริเวณลุ่มน้ำมูล เมื่อว่างเว้นจากการทำนาหรือฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ มักจะหันมาประกอบอาชีพค้าขายเพื่อเป็นรายได้เสริมกันโดยนิยมเร่ขายฆ้อง ใบลาน หนังสือสวดมนต์ ระฆัง กลอง ผ้าพระเวส และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนาไปขายยังสถานที่ต่างๆ ในสมัยนั้นจะเข้าไปรับฆ้องจากร้านเครื่องสังฆภัณฑ์อยู่ที่เมืองวารินชำราบและฝั่งเมืองอุบลราชธานี

ต่อมาได้เกิดปัญหาการโก่งราคาสินค้าขึ้น ทำให้ชาวบ้านที่รับซื้อฆ้องมาขายนั้นเลิกรับซื้อมาขาย ต่อจากนั้นก็ได้จ้างช่างทำฆ้องจากที่อื่นมาทำงานที่หมู่บ้าน คิดค่าจ้างวันละ 200 บาท ขณะเดียวกันชาวบ้านก็ช่วยกันจำขั้นตอน วิธีการทำฆ้อง และได้ทดลองทำเองดูบ้างจนในปี 2524 ชาวบ้านสามารถพัฒนาฝีมือการทำฆ้องจนประสบความสำเร็จ จนนำออกมาขายในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียง ซึ่งตอนนั้นนิยมนำแผ่นทองเหลืองมาตี แต่ปัจจุบันชาวบ้านได้นำแผ่นเหล็กมาทำฆ้องด้วย เพื่อตอบรับตลาดที่ชอบของดี สวยงามแต่ราคาถูก แต่เหล็กจะมีอายุการใช้งานน้อยกว่าทองเหลืองค่ะ

ฆ้อง ทำจากวัสดุหลายชนิด เช่น จาก ทองเหลือ เหล็ก แสตนเลส เป็นต้น มีความแตกต่างกันตรงเสียงดังของฆ้องจะดังไพเราะแตกต่างกัน แต่เสียงที่นุ่มกังวาน จะเป็นฆ้องที่ทำจากทองเหลือ และราคาก็จะแพงกว่าทำจากเหล็ก แสตนเลส และราคาก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของฆ้องที่ทำจากวัสดุแต่ละชนิด ขนาดฆ้องที่ทำขาย มีตั้งแต่เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ถึง 7 เมตร โดยขนาดยอดนิยมคือ 1.5 เมตร ราคาขาย ถ้าเป็นฆ้องเหล็ก ราคาประมาณ 45,000 บาท ส่วนฆ้องทองเหลือง ราคาอยู่ที่ประมาณ 75,000 บาท

เนื่องจากการทำฆ้องเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งช่างต้องใช้ความชำนาญสูง ประกอบชื่อเสียงที่สะสมมานาน อีกทั้ง การผลิตต้องใช้ทุนสูง จำเป็นต้องมีตลาดรองรับแน่นอนก่อน เป็นเหตุผลให้นับถึงปัจจุบัน ต.ทรายมูล  ยังเป็นแหล่งผลิตฆ้องแห่งเดียวในประเทศไทย ในแต่ละเดือนจะมีเงินหมุนเวียนซื้อขายฆ้องในชุมชนนี้ไม่ต่ำกว่าหลักล้านบาท โดยเฉลี่ยช่างแต่ละคนจะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นบาทต่อเดือน จากรายได้ที่น่าพอใจนี้ บ้านทรายมูลจึงมีอัตราคนหนุ่มสาวไปทำงานในเมืองน้อยมาก

[adsense-2]

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ททท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 โทร. (045) 243 770 , (045) 250 714
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. (045) 254 925, (045) 255 505,(045) 254 218, (045) 254 360
ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ จังหวัดอุบลราชธานี โทร. (045) 311 228
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี โทร. (045) 244 875
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155, 1699,(045) 245 505, (045) 254 914
ตำรวจทางหลวง โทร. (045) 313 220
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี โทร. (045) 244 326,(045) 245 340, (045) 254 233
สถานีขนส่ง โทร. (045) 312 773
ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี โทร. (045) 244 073 , (045) 244 406
ตำรวจภูธรอำเภอเมืองอุบลราชธานี โทร. (045) 254 008 ,(045) 255 112
ไปรษณีย์อุบลราชธานี โทร. (045) 260 465-6
รพ. สรรพสิทธิประสงค์ โทร. (045) 244 973
รพ. อุบลรักษ์ – ธนบุรี โทร. (045) 260 300-9
รพ. ราชเวช โทร. (045) 280 040-1
รพ. ร่มเกล้า โทร. (045) 244 660
รพ. เซ็นทรัลเมโมเรียล โทร. (045) 244 690-1
รพ. วารินชำราบ โทร. (045) 321 243-4
รพ. ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ โทร. (045) 269 533-5
รพ. พิบูลมังสาหาร โทร. (045) 441 053
รพ. โขงเจียม โทร. (045) 351 083
รพ. ศรีเมืองใหม่ โทร. (045) 399 022
รพ. โพธิ์ไทร โทร. (045) 496 000
รพ. นาจะหลวย โทร. (045) 379 097-8
รพ. น้ำยืน โทร. (045) 371 097-8
รพ. สิรินธร โทร. (045) 366 149

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว ฆ้องที่บ้านทรายมูล ตั้งอยู่ในเขตอําเภอพิบูลมังสาหารระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร จากตัวเมืองอุบลราชธานี ตามเส้นทางอุบลราชธานี – โขงเจียม และห่างจากตัวอําเภอพิบูลมังสาหาร ราว 9 กิโลเมตรตามทางหลวงหมายเลข 2222 ( พิบูล – โขงเจียม)

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น