กู่ประภาชัย

กู่ประภาชัย  ชมกู่ศิลาแลง ไหว้หลวงพ่อกู่ ขอพรหินเงินล้าน กู่ประภาชัยหรือกู่บ้านนาคำน้อย ตั้งอยู่ที่บ้านนาคำน้อย ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง อยู่บนถนนสายโคสี – น้ำพอง คือกลุ่มโบราณสถานที่มีลักษณะแผนผังเป็นอโรคยาศาลรือสถานพยาบาล สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรเขมร ราวพุทธศตวรรษที่ 18 (พ.ศ. 1720-1780) กู่ประภาชัย ทั้งหมดสร้างด้วยศิลาแลง จะมีก็เฉพาะเสาประดับประตู และทับหลังเท่านั้นที่เป็นหินทราย ประกอบด้วยปรางค์ประธานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีมุขยื่นทางด้านหน้า ด้านขวามือเยื้องไปข้างหน้าเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมที่เรียกว่า บรรณาลัย อาคารทั้งสองล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วโดยมี โคปุระหรือซุ้มประตูทางเข้าออกด้านหน้าหรือทางด้านทิศตะวันออกเพียงด้านเดียว นอกกำแพงที่มุมซ้ายมีสระน้ำ ทั้งหมดสร้างด้วยศิลาแลง โดยมีเสาประดับประตู ทับหลังเป็นหินทราย

สิ่งที่น่าสนใจภายในกู่ประภาชัย

1. หลวงพ่อกู่ ที่ปรางค์กู่ประภาชัย เชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์มาก ใครเอาหินจากกู่ไปก้อนหนึ่งก็ถึงแก่เป็นลม ชาวบ้านอัญเชิญหลวงพ่อท่านประดิษฐานในศาลาโถงด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ชั่วคราว ให้ลูกหลานได้สักการะบูชา นักท่องเที่ยวมักพากันมากราบไหว้ บ้างก็มาบนบานไม่ให้ติดทหาร บ้างก็ขอให้สอบได้ ให้ได้งานทำ ฯลฯ พอถึงตอนแก้บนใครบนอะไรไว้ก็มาแก้ตามนั้น บ้างก็เอาบั้งไฟเก้าหาง ดอกเล็กๆ ซื้อได้จากตลาด มาจุด ทางวัดเองก็เตรียม ผ้าไตร 9 ผืน ไว้ให้เช่าแก้บนด้วย ที่สำคัญคือ จะไม่มีสุราเป็นของแก้บน จึงมีแต่ผลไม้ บั้งไฟเก้าหาง ผ้าไตร 9 ผืน ขัน 5 ขัน 8

2. สระน้ำ หรือที่เรียกว่า บาราย อยู่ด้านนอกของปรางค์กู่ประภาชัย  เชื่อกันว่าน้ำในสระเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ สมัยก่อนช่วงงานเดือนห้า จะมีการประกอบพิธี โดยจะเอาสายสิญจน์โยงรอบบ่อน้ำ แล้วพระสงฆ์สวด มีคำกล่าวไหว้ หลวงปู่ภูทั้งเก้า มีการสรงน้ำแล้วสาดรอบปราสาท แล้วตักเอาน้ำในสระกลับบ้าน ในพระราชพิธีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระชนม์มายุครบ ๖๐ ปีและ 72 ปี ก็นำเอาน้ำจากที่นี่ ไปเป็นน้ำสรง โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้มานำทำพิธีตักน้ำ

3. หินเงินล้าน เป็นหินก้อนใหญ่ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์  โดยมีเรื่องเล่าว่า  ราว พ.ศ.๒๕๑๑ – ๑๒  มีชาวต่างชาติเดินทางมาที่นี่  มาถึงก็บอกว่าจะมาขอซื้อหินบนยอดไม้   ในราคา  ๑   ล้านบาท  ชาวบ้านจึงพากันค้นหาก้อนหินดังกล่าว  แล้วเจอหินอยู่บนยอดยางชาวบ้านอยากได้ล้านห้า เพราะจะได้มีเงินมาสร้างวัด  จึงได้ต่อรองราคาอยู่ตรงลานหน้าโบสถ์ รองเจ้าอาวาสจำวัดอยู่ในโบสถ์ (ปัจจุบันท่านสึกแล้ว)  ได้ร้องเสียงดังมากว่าปวดท้อง  ชาวบ้านนึกว่าเป็นไส้ติ่ง  เมื่อเข้าไปดู พระก็ว่าท่านเห็นเหมือนพระธุดงค์ห่มจีวรสีกลัก โผล่ศีรษะเหนือหน้าต่างบอกว่า “ไม่ให้ขาย” ชาวบ้านเลยทำขัน ๕ มาขอขมาหิน  อาการปวดท้องก็หายไป”  จึงเป็นที่มาของหินศักดิ์สิทธิ์นี้

[adsense-2]

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น
(Khon Kaen Provincial Office of Tourism and Sports)
สนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น ถนนเหล่านาดี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0-4322-1050 โทรสาร : 0-4322-1050
e-mail: [email protected]

 การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว

กู่ประภาชัย ตั้งอยู่ที่บ้านนาคำน้อย ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง อยู่บนถนนสายโคสี – น้ำพอง ตรงไปก่อนถึงสะพานข้ามคลองส่งน้ำจากลำน้ำพอง เลี้ยวซ้ายตามถนนเลียบคลองส่งน้ำแล้วเลี้ยวขวาข้ามสะพานเข้าหมู่บ้านนาคำน้อย กู่จะอยู่ภายในวัดกู่บ้านนาคำน้อย หรือจะขับรถข้ามสะพานข้ามคลองส่งน้ำ ตรงไปตามถนนลาดยางประมาณ 6 กิโลเมตร ก็จะมีป้ายบอกทางให้เลี้ยวซ้ายผ่านหมู่บ้านไปประมาณ 1 กิโลเมตร ก็จะถึงกู่ประภาชัย

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น