น้ำตกห้วยจันทร์

น้ำตกห้วยจันทร์ หรือน้ำตกกันทรอม ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาบรรทัด บริเวณเขาเสลาแล้วไหลลงสู่แม่น้ำมูล ที่อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เดิมภายในบริเวณมีต้นจันทน์แดง และจันทน์ขาวขึ้นอยู่หนาแน่น น้ำตกห้วยจันทร์ เป็นน้ำตกที่สวยงาม ไหลลดหลั่นมาตามชั้นหิน มีน้ำตลอดปี บริเวณร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้ป่านานาชนิด เหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ  มีน้ำตลอดทั้งปีมีน้ำมาในช่วงเดือนกันยนยน-กุมภาพันธ์

[adsense-2]

ติตด่อสอบถามเพิ่มเติม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ (รับผิดชอบ จ.สุรินทร์,จ.บุรีรัมย์,จ.ศรีสะเกษ) (044) 514447
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ (045) 611840
สอบถามข้อมูลท่องเที่ยว 1672
ตำรวจท่องเที่ยว 1155
ตำรวจทางหลวง 1193
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ (045) 612545
สถานีรถไฟศรีสะเกษ (045) 611525
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ (045) 611555
โรงพยาบาลศรีสะเกษ (045) 611434
อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร (045) 818021

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว ใช้เสันทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2111 เข้าตัวเมืองขุนหาญ แล้วแยกไปใช้เสันทางหลวงหมายเลข 2128 ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ถึงบ้านกระเบาเลี้ยวซ้ายขึ้นไปประมาณ 12 กิโลเมตร ถึงโรงเรียนบ้านห้วยจันทร์ เลี้ยวขวาไปอีก 1 กิโลเมตร

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น