วัดจันทน์กะพ้อ

วัดจันทน์กะพ้อ ตั้งอยู่เลขที่ 41 บ้านตากแดด หมู่ที่ 3 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นวัดที่สร้างโดยชาวมอญ ที่อพยพมาจากเมืองเมาะตะมะภายใต้การนำของสมิงสอดเบา เรียกว่ามอญใหม่ (มอญที่มาครั้งพระยาเจ่งเรียกว่ามอญเก่า) อพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในสมัยรัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อได้สร้างวัดขึ้นแล้วขนานนามว่า “วัดโกว๊ะ” ซึ่งเป็นภาษารามัญแปลว่า “ต้นจันทน์กะพ้อ” ซึ่งชาวมอญ ถือว่าเป็นไม้มงคลเหมือนต้นราชพฤกษ์ ชาวบ้านจึงนิยมเรียกว่า “วัดกะพ้อ” ต่อมาได้เปลื่ยนนามใหม่เป็น “วัดจันทน์กะพ้อ”  ภายในวัดมีหอวัฒนธรรม ซึ่งเก็บรวบรวมศิลปวัตถุมอญ และยังมีโครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาหน้าวัด นอกจากนี้ยังเป็นวัดที่ประกอบพิธีสำคัญของชาวปทุมธานีเช่น พิธี ออกฮ้อยปะจุ๊ แข่งธงตะขาบ งานตักบาตรพระร้อย เป็นต้น ปูชนียวัตถุ.ในวัดที่น่าสนใจมีเจดีย์อายุประมาณ 100 ปี และพระประธานในพระอุโบสถและเสาหงส์

[adsense-2]

ติตด่อสอบถามเพิ่มเติม

ททท.สำนักงานกรุงเทพฯ (รับผิดชอบ: สมุทรปราการ,กรุงเทพมหานคร,ฉะเชิงเทรา,นนทบุรี,ปทุมธานี) โทร. (02) 250 5500 โทรสาร. (02) 250 5511
สถานีตำรวจ อ.เมืองปทุม (02) 581 4152-5
สถานีตำรวจ อ.คลองหลวง (02) 524 0610-3
สถานีตำรวจ อ.ธัญบุรี (02) 577 1973
สถานีตำรวจ อ.ลาดหลุมแก้ว (02) 599 1288
สถานีตำรวจ อ.ลำลูกกา (02) 192 3330
สถานีตำรวจ อ.สามโคก (02) 593 1321
สถานีตำรวจ อ.หนองเสือ (02) 549 1214
สถานีตำรวจ ประตูน้ำจุฬา (02) 959 2302-7 (0-2) 523 9114
โรงพยาบาล กรุงสยาม เช็นต์คาร์ลอส (02) 957 6700-5
ร.พ ธรรมศาสตร์ (02) 926 9999
ร.พ ธัญรักษ์ (02) 531 0080-4
ร.พ ธัญบุรี (02) 577 2600-2
ร.พ นวนคร (02) 529 4533-41
ร.พ ปทุมธานี (02) 598 8888
ร.พ ปทุมเวช (02) 567 1991-9
ร.พ แพทย์รังสิต (02) 998 9999
ร.พ ลาดหลุมแก้ว (02) 599 1650
ร.พ ลำลูกกา (02) 563 1011
ร.พ สามโคก (02) 581 8564
ร.พ หนองเสือ (02) 549 1053-4
ร.พ เอกปทุม (02) 996 2211-5 , (02) 996 2209-21

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว วัดจันทน์กะพ้อ ตั้งอยู่เลขที่ 41 บ้านตากแดด หมู่ที่ 3 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 6 กิโลเมตร

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น