วัดจองสูง

วัดจองสูงหรือวัดอุทยารมณ์ ตั้งอยู่กลางอำเภอแม่สะเรียง เป็นวัดที่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2381 เดิมเป็นสำนักสงฆ์มีเจ้าอาวาสเป็นไทยใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2431 ถูกไฟไหม้ และได้บูรณะขึ้นใหม่เป็นวัดจองสูงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2439 เป็นวัดซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบเฉพาะของวัดในเขตแม่สะเรียงที่น่าสนใจวัดหนึ่ง เห็นได้จากเจดีย์ทรงมอญเก่าแก่กว่า 100 ปี เจดีย์องค์ด้านตะวันตกสร้างเมื่อต้นรัชกาลที่ 6 เจดีย์องค์กลางสร้างเมื่อใดไม่ปรากฏ เดิมทีเป็นพระเจดีย์ที่เก่าเหลือแค่ครึ่งองค์ และมีผอบทองรูปเต่าบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอยู่ข้างใน ภายหลังได้ทำการบูรณะใหม่จนเสร็จในปี พ.ศ.2499  ส่วนเจดีย์องค์ด้านตะวันออกเป็นเจดีย์ 7 ยอดแบบชเวดากองเดิมเป็นวิหารแบบไทยใหญ่ หลังคาซ้อนชั้น ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปก่ออิฐ 9 องค์ ต่อมาเกิดไฟไหม้วิหารหมด เหลือเพียงพระพุทธรูปตากแดดตากฝนอยู่ จึงได้ก่อสร้างพระเจดีย์เพื่อบรรจุพระพุทธรูปที่เหลือจากไฟไหม้ครั้งนั้น วิหารไม้ที่สร้างใหม่อยู่บนยกพื้นสูง หลังคาหลายชั้นตามแบบการสร้างจองของไทยใหญ่ ภายในมีพระพุทธรูปปิดทองแบบมัณฑเลย์ มีพระนอนไม้องค์เล็กแบบพม่าที่สวยงามมาก และมีผอบบรรจุพระธาตุด้วย ภายในวัดจองสูงมีความร่มรื่น เมื่อถึงวันเพ็ญเดือน 3 ของทุกปี ทางวัดจะจัดงานนมัสการพระเจดีย์

[adsense-2]

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด

1. เจดีย์ทรงมอญ 2 องค์ สร้างด้วยปูนทาสีทองเหลืองอร่าม ไม่ทราบประวัติการสร้าง

2. วิหาร ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะแบบไทยใหญ่

3. ศาลาวัดที่สร้างหลังคาเป็นชั้นๆ ตามแบบไทยใหญ่

ติดต่อสอบถาม

ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน เลขที่ 4 ถ.ราชธรรมพิทักษ์ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทร. 0-5361-2982 email : [email protected]

การเดินทาง

รถยนต์

จากเชียงใหม่ ใช้ทางหลวงหมายเลข 108 ผ่าน อำเภอหางดง สันป่าตอง จอมทอง ฮอด จากนั้นเข้าสู่อำเภอแม่สะเรียง จากแม่สะเรียงสามารถเดินทางต่อไปยังอำเภอแม่ลาน้อย อำเภอขุนยวม และอำเภอเมือง รวมระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ ถึงอำเภอแม่สะเรียงประมาณ 195 กิโลเมตร

 

ความเห็น

ความเห็น