พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร ตั้งอยู่ที่ถนนปิ่นดำริห์ อ.เมือง เป็นที่แสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุสมัยต่าง ๆ ที่ขุดค้นพบในเมืองกำแพงเพชร และที่มีผู้มอบให้เพื่อเป็นสมบัติของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โบราณวัตถุส่วนมากเป็นลวดลายปูนปั้นและลวดลายดินเผา เศียรพระพุทธรูป เครื่องสังคโลก ปูนปั้นรูปยักษ์เทวดา และมนุษย์ซึ่งใช้ประดับฐานเจดีย์ หรือติดตั้งวิหาร
[adsense-2]
ช่วงเวลาเปิดทำการ
ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ในเวลาราชการทุกวัน เว้นวันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ค่าเข้าชมชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร โทร. (055) 711570

แผนที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร

ความเห็น

ความเห็น