วัดเขาพระอังคาร

วัดเขาพระอังคาร ตั้งอยู่ที่บ้านเจริญสุข ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ รอยู่ห่างจากปราสาทหินพนมรุ้งประมาณ 20 กิโลเมตร บริเวณวัดเป็นปากปล่องภูเขาไฟคาดว่าเคยเป็นที่ตั้งของโบราณสถานสมัยทวารวดี เพราะเสมาหินแกะสลักสมัยดังกล่าวหลงเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก เป็นวัดที่สร้างมานานในยุคที่ขอมเรืองอำนาจ น่าจะสร้างในยุคเดียวกันกับปราสาทหินเขาพนมรุ้ง ส่วนสถาบัตยกรรมสิ่งก่อสร้างที่เห็นในวัดปัจจุบัน ส่วนใหญ่สร้างใหม่ทับของเก่า ตัววัดตั้งอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 3 ก.ม. ตั้งอยู่บนยอดเขาพระอังคารซึ่งสูงประมาณ 320 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีโบสถ์ที่ประยุกต์จากสถาปัตยกรรมหลายสมัย ดูสวยงามแปลกตา เป็นวัดที่สวยงามใหญ่โตแห่งหนึ่งของบุรีรัมย์ มีโบสถ์ ศาลา และอาคารต่างๆ

วัดเขาพระอังคาร มีจุดเด่นคือ ภายในบริเวณวัดเคยมีการค้นพบโบราณสถานเก่าแก่และใบเสมาหินทรายสมัยทวารวดีหลายชิ้น (เป็นใบเสมาที่ของสมัยทวารวดีที่พบได้น้อยมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานแต่สามารถพบได้ที่วัดเขาอังคาร) จากร่องรอยที่เหลืออยู่บางส่วนแสดงให้เห็นถึงการนับถือ พุทธศาสนาของชุมชนโบราณในบริเวณนี้ สันนิษฐานได้ว่าจะมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 13-14 และภายในวัดยังมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สวยงามเช่น มีการก่อสร้างโบสถ์ ศาลาและอาคารต่างๆ เลียนแบบสถาปัตยกรรมสมัยต่างๆ หลายรูปแบบและมีพระพุทธรูปตั้งเรียงรายล้อมรอบโบสถ์วัดเขาอังคาร รวมถึงภายในโบสถ์วัดเขาอังคาร มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวพุทธชาดกเป็นภาษาอังกฤษ รวมถึงมีพระพุทธรูปปางประทับนอนองค์ใหญ่อยู่บนยอดเขาอังคาร

ตำนานเขาอังคาร
เขาอังคารเป็นภูเขาไฟที่ดับแล้วอีกลูกหนึ่งในบุรีรัมย์ ภูเขาพระอังคาร เดิมชื่อ ภูเขาลอย เหตุที่เรียกว่าภูเขาพระอังคาร เพราะตามประวัติลายแทงธาตุพนม กล่าวไว้ว่า เมื่อ พ.ศ. 8 ได้มีพญาทั้ง 5 ได้นำพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้าไปบรรจุที่พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมีพระมหากัสสปะเถระและพระอรหันต์ 500 องค์ เป็นประธาน อีกพวกหนึ่งได้นำพระอังคารธาตุของพระพุทธเจ้ามาประดิษฐานบรรจุไว้บนภูเขาลอย ตามประวัติว่าตามที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพานแล้วที่เมืองกุสินารา หลังจากถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้ว โทณพราหมณ์ได้แจกพระธาตุไป 8 พระนครแล้ว อยู่มามีเมือง ๆ หนึ่งไปขอพระธาตุทีหลังเขาพอดีพระธาตุได้แจกไปหมดแล้ว โทณพราห์มจึงเอาทะนานทองตวงเอาธาตุพระอังคาร (ขี้เถ้า) ให้มา เมื่อได้พระอังคารธาตุจึงได้เดินทางกลับมาทางทิศอิสานใต้ พอถึงภูเขาลูกนึงคือภูเขาลอย มีรูปลักษณะสวยงามรูปร่างเหมือนรูปพญาครุฑนอนคว่ำหน้า จึงมีความคิดว่าน่าจะนำพระอังคารธาตุบรรจุไว้ที่แห่งนี้เมื่อลงความเห็นเป็นอันเดียวกันแล้ว จึงได้สร้างสถานที่บรรจุพระอังคารธาตุไว้ที่ไหล่ข้างซ้ายของพญาครุฑ และเปลี่ยนชื่อภูเขาลอยเป็นภูเขาพระอังคาร ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา (ตำนานก็คือตำนาน ยึดถือจริง ๆ ไม่ได้)

[adsense-2]

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด

1. โบสถ์ 3 ยอด
2. ใบเสมาพันปี
3. พระพิฆเนศงาเดียว
4. พระพุทธ 109 องค์
5. พระตำหนักศักดิ์สิทธิ์
6. เทวรูปเจ้าเมืองขอม
7. พระปางนาคปรกนอกโบสถ์
8. รอยพระพุทธบาทจำลอง
9. พระคันธารราษฎร์
10. พระนอนกลางแจ้ง
11. ปล่องภูเขาไฟ
12. ถ้ำกรรมฐาน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ททท.สำนักงานสุรินทร์ (รับผิดชอบพื้นที่ จ.สุรินทร์ จ.บุรีรัมย์ จ.ศรีสะเกษ) อ.เมือง สุรินทร์ โทร. (044) 518-152
ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. (044) 611-957
ท่าอากาศยานจังหวัดบุรีรัมย์ โทร. (044) 614-123
บมจ.การบินไทย โทร. (044) 625-066-7
ไปรษณีย์บุรีรัมย์ โทร. (044) 611-142
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โทร. (044) 611-262
ตำรวจทางหลวง โทร. (044) 611-992, 1193
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ โทร. (044) 611-449
สถานีตำรวจจังหวัดบุรีรัมย์ โทร. (044) 611-234
สถานีขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ โทร. (044) 611-253

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว

ขับรถไปตามถนนหมายเลข 24 เส้นทางสาย บุรีรัมย์ – นางรอง – บ้านตะโก (เส้นทางเดียวกับไปปราสาทหินพนมรุ้ง) เมื่อถึงสามแยกบ้านตะโก อำเภอเฉลิมพระเกียรติให้เลี้ยวขวาตรงไปอีกประมาณ 6 กิโลเมตร จะพบสี่แยกบ้านตาเป็ก หรือสี่แยกไปปราสาทหินพนมรุ้ง เลี้ยวขวาตามทางไปบ้านเจริญสุขระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร จะพบทางแยกขวาไปวัดเขาอังคารอีก 7 กิโลเมตร

แผนที่

ความเห็น

ความเห็น